POWRÓT

Projekt Comenius II
(2011-2013)


Wizyta w Austrii
(styczeń 2012)

W dniach 18.01 – 22.01.2012 odbyła się druga wizyta w ramach projektu Comenius.
 Tym razem pani dyrektor Małgorzata Tomaszewska,  koordynator projektu Magdalena Zalega
 oraz panie Ewa Błaszczyk, Renata Leder, Agata Leder-Hajduk i Halina Sider
odwiedzały szkołę partnerską GEPS Primary School w Wiedniu.

Głównym tematem spotkań było ocenianie kształtujące. Nauczyciele ze szkół partnerskich przedstawiali
prezentacje dotyczące tego, jakie elementy oceniania kształtującego wykorzystywane są w ich szkołach,
jak tego typu ocenianie funkcjonuje i jakie korzyści czerpią z niego uczniowie. Pokazywali również przykłady
oceniania kształtującego, jak również omawiali jego mocne i słabsze strony.
Szczególny nacisk położony został na istotę samooceny uczniów.

Wszyscy zwiedzili szkołę austriacką, zapoznawali się z bazą lokalową oraz podziwiali wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych.
Szkoła austriacka, podobnie jak nasza,  jest szkołą integracyjną. Jest to również szkoła wielokulturowa, gdzie większość
uczniów stanowią dzieci pochodzenia tureckiego, bośniackiego i serbskiego.

Nauczycie obejrzeli również przedstawienie przygotowane specjalnie na ich przyjazd. Mieli również okazję zobaczyć szkołę
specjalną, do której zostali zaproszeni przez jej dyrektora. Na wszystkich ogromne wrażenie zrobiło przede wszystkim
wyposażenie szkoły oraz dostosowanie jej do potrzeb uczniów specjalnych.

Uzgodniono termin następnej wizyty, która będzie miała miejsce w naszej szkole (Maj 2012),
oraz ustalono jakie elementy oceniania kształtującego będą szczegółowo omawiane.

Był również czas na zapoznanie się z kulturą i historią Wiednia. Nauczyciele podziwiali malownicze
uliczki tego miasta jak również odwiedzili pałace Hofburg i Shonbrunn.


POWRÓT