POWRÓT

Projekt Comenius II
(2011-2013)


Wizyta w Blankenberge
maj 2013


W dniach 14.05 – 18.05.2013 odbyła się ostatnia wizyta w ramach projektu Comenius
„It’s all about who I am and what I can”
. W wizycie w Blankenberge w Belgii wzięły udział
pani dyrektor Małgorzata Tomaszewska,  koordynator projektu Magdalena Zalega,
nauczyciel języka angielskiego Justyna Krzywańska, nauczycielka oddziału przedszkolnego Katarzyna Gostyńska

 

Podczas wizyty dokonano podsumowania dwuletniego projektu i oceniono przydatność wypracowanych narzędzi
oceniania kształtującego.
 Międzynarodowe grono pedagogiczne podzieliło się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
po dwuletniej współpracy. Szczególną uwagę zwrócono na wartość dodaną projektu oraz korzyści jakie odniosły
poszczególne placówki i kadra nauczycielska. Opracowano również części raportu końcowego,
który jest podsumowaniem dwuletniej współpracy.

Zwiedzano belgijską szkołę i obserwowano zasady jej działania oraz metody wychowawcze i dydaktyczne.
Nauczyciele poznawali również dziedzictwo kulturowe Belgii zwiedzając Brugię i Brukselę.POWRÓT