POWRÓT

Projekt Comenius II
(2011-2013)


Wizyta w Irlandii
(październik 2011)

W dniach 4.10 – 8.10.2011 roku dyrektor szkoły Małgorzata Tomaszewska, koordynator projektu Comenius
Magdalena Zalega  wraz z nauczycielkami: Aleksandrą Brandt, Iloną Sapieją, Iloną Tałady, Anetą Gąsiorek
przebywały w Irlandii z wizytą w szkole partnerskiej w mieście Galway.

Było to pierwsze spotkanie w ramach realizowanego międzynarodowego projektu. W irlandzkiej szkole Scoil Nioclas Naofa
spotkali się wszyscy partnerzy: nauczyciele z Belgii, Austrii, Niemiec, Cypru i Belgii.

Koordynator projektu Vera Cockuyt przedstawiła prezentację, która dotyczyła celów ogólnych Comeniusa
oraz tematu projektu, czyli „It’s all about who I am and what I can”. Zaprezentował wykład dotyczący specyfiki
oceniania kształtującego, jego zalet i korzyści. Dokonała analizy SWOT tego rodzaju oceniania.
Następnie nauczyciele z partnerskich krajów pracowali nad analizą SWOT kierując się własnym doświadczeniem i opinią.

Następnie przedstawiciele szkół prezentowali swoją szkołę, dokonując jej krótkiej charakterystyki.

Wszyscy zwiedzili szkołę irlandzką.  Zapoznali się z bazą lokalową, podziwiali wyposażenie szkolnych pracowni
oraz pokojów do integracji sensorycznej. Szkoła irlandzka prowadzi 4 klasy dla uczniów z autyzmem.
Są to klasy 4-6 osobowe dla uczniów 0d 4 do 12 roku życia. Nauczyciele zobaczyli, z jakich pomocy dydaktycznych
korzystają irlandzcy nauczyciele pracując z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poznali specyfikę pracy szkoły.
Dostrzegając podobieństwa i różnice między szkołami wymieniali się swoimi doświadczeniami, dzielili się spostrzeżeniami i refleksjami.


Uzgodniono, jaki będzie plan pracy w projekcie w miesiącach październik, listopad i grudzień. Ustalono szczegóły następnego
spotkania – w miesiącu styczniu – w Austrii. Partnerzy zalogowali się i wprowadzali swoje dane na platformę internetową projektu.
Uzgodniono, że tam będą zamieszczone wszelkie prezentacje, prace i szczegóły dotyczące projektu.

 

Był również czas na poznanie tradycji, kultury i obyczajowości Irlandii.
Nauczyciele mogli podziwiać piękno  irlandzkiej przyrody – jej faunę i florę
.POWRÓT