POWRÓT

Projekt Comenius II
(2011-2013)


Wizyta w Rastede
styczeń 2013

 W dniach 23.01 – 27.01.2013 odbyła się kolejna wizyta w ramach projektu Comenius „It’s all about who I am and what I can”.W wizycie w Schule am Obarg wzieły udział pani dyrektor Małgorzata Tomaszewska,  koordynator projektu Magdalena Zalega,
nauczyciel języka angielskiego Justyna Krzywańska, nauczycielki wspierające Kinga Hałajda, Jolanta Pietrzak
oraz Barbara Tomczak - nauczyciel nauczania zintegrowanego.


 
Podczas wizyty kontynuowano przedstawianie metod oceniania kształtującego w poszczególnych szkołach. Niemieccy nauczyciele
prezentowali  arkusze obserwacji zachowań ucznia. Nauczyciele ze szkół partnerskich przedstawiali prezentacje dotyczące tego,
jakie elementy oceniania kształtującego wykorzystywane są w ich szkołach, jak tego typu ocenianie funkcjonuje.

   

Zwiedzano niemiecką szkołę - jest to szkoła gdzie uczęszczają uczniowie z zaburzeniami uczenia oraz zachowania.

Jej celem jest przygotowanie uczniów do życia i posługiwania się narzędziami. Uczniowie w ramach przystosowania do życia uczą się
pracy w ogrodzie, gotowania, reperowania, podstaw budownictwa i pszczelarstwa. Dzięki temu pracują w grupie, uczą się
komunikować i są odpowiedzialni za swoją pracę i jej efekty.


POWRÓT