POWRÓT


Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie


W roku szkolnym 2014/2015 dwie klasy pierwsze I B i I C będą realizowały projekt unijny
 „Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie”. W  ramach tego projektu został przygotowany
program nauczania bazujący na rozbudzeniu intuicji matematycznej.  Głównym celem projektu
jest rozwijanie wśród uczniów pasji do matematyki, tym bardziej, że jak wykazują badania
ponad 50% przedszkolaków ma uzdolnienia matematyczne*.

W założeniu program będzie posiadał szeroką obudowę dydaktyczną wraz z rozwiązaniami
multimedialnymi (tablice multimedialne, tablety) ułatwiającymi koncentrację uwagi.
Nauczycielom dostarczone zostały materiały dodatkowych, niezbędne do prowadzenia lekcji.
Ważną informacją jest także to, ze program nauczania został stworzony przez autorów
wydawnictw podręcznikowych, metodyków, a redagowany przez redaktorów magazynu edukacyjnego „Kumpel”.  

Projekt jest całkowicie finansowany z programu Kapitał Ludzki,  III Wysoka jakoś systemu oświaty,
3.3 Poprawa jakości kształcenia, 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia.

Oficjalna strona projektu:

http://matematycznawyspa.pl/

oraz na facebook'u

https://pl-pl.facebook.com/pages/Ada-i-Ja%C5%9B-na-matematycznej-wyspie/748138528562267

POWRÓT