POWRÓT

Akademia Przyszłości
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI powstała w 2003 roku z inicjatywy księdza Jacka WIOSNY Stryczka i jest siostrzanym
projektem SZLACHETNEJ PACZKI. Metodologia pracy opiera się na autorskim Systemie Motywatorów Zmiany,
na który składają się tutoring z osobistym wolontariuszem oraz szereg inspirujących wydarzeń dla dzieci,
jak np. inauguracja edycji na wyższej uczelni.

Akademia korzysta z założeń tutoringu. Jego podstawową wartością jest indywidualne zaangażowanie
w drugiego człowieka, które wyraża się w standardzie pracy 1x1x1 – jeden wolontariusz spotyka się
z jednym dzieckiem raz w tygodniu. Przynosi to owoce w postaci rozwoju potencjału uczniów oraz ich
motywacji do samodzielnej pracy. Tutor odpowiada na konkretne potrzeby podopiecznego i stara się
jak najefektywniej zaplanować ścieżkę edukacyjną do jego sytuacji.

Akademia daje dziecku rybę (m.in. wyprawkę na początek roku), wędkę (uczy konkretnych umiejętności,
np. odpowiadania przy tablicy, rozmowy z kolegami), ale - co najważniejsze - kształtuje w nim mentalność wędkarza
(uczy je, jak radzić sobie w szkole i w życiu).

Nasza szkoła przystąpiła do projektu w roku szkolnym 2016/2017. Bierze w nim udział 11 uczniów.
Koordynatorem Akademii Przyszłości na terenie szkoły jest pedagog Renata Leder.


POWRÓT