POWRÓT

Bezpieczna szkoła


W gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 81 odbył się finał II Edycji Akcji "Bezpieczna Szkoła"
 przebiegającej pod hasłem "Kibicuj w Łodzi Bezpiecznie". Uroczystość zaszczycili swą obecnością:
 Wiceprezydent Miasta Łodzi pani Wiesława Zewald, Dyrektor Wydziału Edukacji pani Beata Florek, Kurator Oświaty pan Jan Kamiński,
 Komendant Placówki Straży Granicznej pan ppłk. Krzysztof Zabielski, Dyrektor Atlas Areny pan Sebastian Tylman,
 pan st. kpt. Robert Traczyk z Państwowej Straży Pożarnej, pani Anna Jasińska Kierownik Referatu
 Profilaktyki Straży Miejskiej w Łodzi oraz pan płk. Jarosław Jurkiewicz z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ.
W imieniu organizatorów wszystkich zebranych powitał Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi mł. insp. Witold Molga.
Spośród 65 szkół, które zgłosiły się do konkursu, pięć otrzymało Honorowe Certyfikaty Bezpieczeństwa potwierdzające
wysokie przygotowanie i dbałość o szeroko pojęte bezpieczeństwo ucznia.
Laureatami zostali: Szkoła Podstawowa nr 145, Szkoła Podstawowa nr 192, Szkoła Podstawowa nr 149, Gimnazjum nr 44 i Szkoła Podstawowa nr 81
.

Wyróżnienia za zaangażowanie oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa otrzymali:

  • Szkoła Podstawowa nr 111
  • Gimnazjum nr 41
  • XXVIII Liceum Ogólnokształcące
  • Szkoła Podstawowa nr 23
  • Szkoła Podstawowa nr 113

A oto co napisano o podsumowaniu akcji "Bezpieczna szkoła":
http://www.mmlodz.pl/9468/2010/6/22/certyfikaty-dla-najbezpieczniejszych-szkol-w-lodzi-rozdane


POWRÓT