POWRÓTPRACE NAD PROJEKTEM "COMENIUS"
- KOMPLETOWANIE UCZNIÓW DO GRUPY "DZIECI COMENIUSA"

       Dnia 7 września 2009 r. został przeprowadzony apel porządkowy dla uczniów kas piątych i szóstych, na którym dyrektor szkoły wraz z koordynatorem projektu panią Justyną Krzywańską poinformowały wszystkich o realizowanym od tego roku szkolnym projekcie "Comenius".
        Uczniowie dowiedzieli się, jaki jest tytuł projektu, na czym będzie polegała międzynarodowa współpraca szkół oraz o możliwości przystąpienia do grupy: "Dzieci Comeniusa".
        Grupa ta będzie zajmowała się gazetką ścienną, podstroną internetową o Comeniusie, przygotowywaniem prezentacji multimedialnych o naszym państwie, korespondowaniem z uczniami krajów zaprzyjaźnionych, pisaniem raportów z wycieczek i podjętych działań w ramach projektu. Uczniowie działający w tej grupie oraz spełniający kryteria podane przez koordynatora projektu będą mogli wyjechać do kraju partnerskiego - w gościnę do uczniów szkół zaprzyjaźnionych. Wyjazd ten będzie całkowicie bezpłatny.
        Pani Dyrektor oraz pani Krzywańska poinformowały uczniów o mającym się odbyć pierwszym takim spotkaniu i zaprosiły wszystkich chętnych do współpracy. Uczniowie mieli spotkać się z panią dyrektor oraz panią Krzywańską w tym samym dniu na 6. godzinie lekcyjnej.

       W spotkaniu "Dzieci Comeniusa" w dniu 7 września 2009 r o godzinie 13.00 w sali nr 16 wzięły udział następujące uczennice:

1. Kinga Jasica z klasy VI C
2. Aleksandra Tomaszewska z klasy VI A
3. Kasia Szewczyk z klasy VI B
4. Weronika Grabar z klasy V A
5. Anna Łeń z klasy V A
6. Basia Masłocha z klasy V A

       Uczennice zadeklarowały chęć uczestniczenia w projekcie oraz przynależenia do grupy "Dzieci Coemeniusa". Nauczycielki zaprosiły ich rodziców na zebranie, które miało się odbyć w tym samym dniu (na ten dzień zaplanowane były wszystkie zebrania z rodzicami z klas IV-VI). Na zebraniu rodzice mieli wyrazić swoją zgodę na uczestniczenie dziecka w projekcie szkolnym "Comenius" i wyrazić zgodę na ewentualny wyjazd dziecka za granicę i goszczenie dziecka z kraju partnerskiego w przyszłym roku szkolnym.
       Uczennice otrzymały pierwsze zadanie: miały wypełnić testy zamieszczone na stronie internetowej szkoły dotyczące kultury, historii i położenia geograficznego krajów partnerskich - Włoch, Węgier, Anglii i oddać je do sprawdzenia nauczycielce języka angielskiego - pani Krzywańskiej. To działanie oraz poziom umiejętności posługiwania się w sposób swobodny językiem angielskim ma zadecydować o tym, kto wyjedzie na najbliższą wizytę do Wielkiej Brytanii w dniach 19-23 X 2009 r. Pierwszeństwo będą też miały uczennice posiadające aktualny paszport, bowiem w najbliższym czasie powinny być zarezerwowane bilety lotnicze do Londynu, aby skorzystać z tańszej oferty.

       W zebraniu z rodzicami uczennic, które wyraziły chęć uczestniczenia w projekcie "Comenius" oraz pracy w grupie "Dzieci Comeniusa" w dniu 7 września 2009 r. o godz. 16.45 wzięły udział mamy następujących uczennic:

1. Kingi Jasicy z klasy VI C
2. Aleksandry Tomaszewskiej z klasy VI A
3. Kasi Szewczyk z klasy VI B
4. Weroniki Grabar z klasy V A
5. Anny Łeń z klasy V A
6. Basi Masłochy z klasy V A

       Wszystkie wyraziły zgodę na wyjazd dziecka oraz na przyjęcie ucznia z zagranicy w roku przyszłym. Wszystkie uczennice, oprócz Kasi Szewczyk, mają aktualne paszporty.

       Do 11 września 2009 r. następujące uczennice dostarczyły wypełnione testy o krajach partnerskich:

1. Kinga Jasica z klasy VI C
2. Aleksandra Tomaszewska z klasy VI A
3. Weronika Grabar z klasy V A
4. Anna Łeń z klasy V A

       Dnia 14 września 2009 r. na zebraniu "Dzieci Comeniusa" zostały podane nazwiska uczennic, które wezmą udział w wyjeździe do szkoły partnerskiej do PeterboroughPOWRÓT