POWRÓT

Cyfrowobezpieczni.pl

Bezpieczna Szkoła Cyfrowa


cyfrowobezpieczni.pl - nasza szkoła bierze udział w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa,
który jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego
"Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni
oraz reagowania na zagrożenia". W ramach projektu zorganizowane zostaną Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego,
weźmiemy udział w konkursie "Jesteśmy cyfrowobezpieczni!" i w dużym stopniu skierujemy naszą uwagę
na bezpieczeństwo związane z cyfryzacją. Przedstawicielem projektu w naszej szkole jest p. Dagmara Marczak.


Cyfrowobezpieczni

Dnia 14 listopada w ramach projektu Cyfrowobezpieczni odbył się w naszej szkole Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.
Wszystkie działania, które odbyły się tego dnia, zostały przeprowadzone przez przydzieloną do naszej szkoły
edukatorkę panią Barbarę Michalską, wspierającą szkolnego mentora bezpieczeństwa cyfrowego panią Dagmarę Marczak.
Dzień obfitował w wiele emocji i bardzo ważnych informacji. W dzisiejszych czasach cyfryzacja jest nieodłącznym
elementem naszego życia. Niesie niestety ze sobą wiele niebezpieczeństw, dlatego tak ważne jest edukowanie młodych
ludzi na temat ewentualnych zagrożeń, ale przede wszystkim korzyści i mądrego korzystania z tak bogatego narzędzia jakim jest cyfryzacja.
Podstawowym elementem osiągnięcia w.w. założeń jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców
na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa prowadzony jest w celu , skutecznego reagowania na problemy
i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.
Pani Barbara cały dzień skupiała się na tym, aby umiejętnie zmotywować nauczycieli do aktywności w sferze profilaktyki
i zachęcić uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Zaproponowane zostały systemowe rozwiązania,
które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu
dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.

Pierwszym działaniem w ramach SDBC było spotkanie z panią dyrektor. Podczas tego spotkania przekazane
zostały informacje nt. projektu i konkursu.

Drugim ważnym elementem był apel na sali gimnastycznej dla uczniów klas 4-7.
W trakcie apelu zaprezentowano jeden z filmów przygotowanych w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl.
Ponadto, podczas spotkania zostały przedstawione podstawowe problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa
wśród uczniów i uczennic oraz informacje o miejscach świadczących pomoc w sytuacjach cyberzagrożeń.

Trzecim etapem Szkolnych Dni Bezpiecznego Internetu było przeprowadzenie trzech lekcji warsztatowych w klasach 4b, 5c i 6a.
Klasa czwarta i piąta dowiedziała się wielu przydatnych informacji nt. bezpieczeństwa własnego wizerunku,
a klasa 6 nt. bezpieczeństwa w kontakcie z innymi.

Ten pracowity dzień zakończył się szkoleniem całej rady pedagogicznej.

Bogatsi w nowe doświadczenia i pełni energii na wdrażanie otrzymanych wskazówek czekamy na przestawienie postawionych
wniosków rodzicom naszych uczniów. Wspólnie jesteśmy w stanie osiągnąć postawione w programie cele.


POWRÓT