POWRÓT


Dyskusyjny Klub Edukacyjny klas  I-III i IV-VII


I SPOTKANIE DKE klas młodszych

20 października 2021r odbyło się spotkanie DKE w którym uczestniczyli uczniowie kl II-IV .
Uczniowie wzięli udział w programie pilotażowym "Ocalmy Świat" którego organizatorem jest Fundacja ABCXXI-Cała Polska Czyta Dzieciom.
Celem programu jest podnoszenie świadomości uczniów nt. problemów ekologicznych poprzez lekturę opowiadań.
Na spotkaniu uczniowie zapoznali się z tekstem opowiadania Rafała Witka pt.:"Miś niepolarny".
Obejrzeli film o życiu niedźwiedzi.
Próbowali odpowiedzieć na pytanie: Jakie zmiany zachodzą w klimacie? Jakie to niesie zagrożenie dla niedźwiedzi? W jaki sposób możemy im pomóc przetrwać?.
Na zakończenie uczniowie wykonali wspólny plakat dotyczący życia niedźwiedzi.

 

I SPOTKANIE DKE 4b

Popołudniu 04 listopada klasa 4b miała pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego. Podczas 1,5-godzinnych zajęć uczniowie bawili się i dyskutowali na temat poczucia bezpieczeństwa dziecka w szkole oraz w rodzinie. Inspiracją do rozmowy były przeczytane przez uczniów fragmenty powieœci Joanny Olech Dynastia Miziołków. Całe spotkanie przebiegało w miłej i pachnącej gorącą czekoladą atmosferze. Nie mogło zabraknąć także czegoœ słodkiego, o co zadbali panowie:). Ostatnim punktem warsztatów była klubowa wypożyczalnia - uczniowie polecali sobie nawzajem książki ze swoich domowych biblioteczek i wypożyczali je od siebie. Nad przebiegiem zajęć czuwała ich pomysłodawczyni - pani Agata - nauczycielka j. polskiego. Następne spotkanie już niebawem, bo w grudniu.

II SPOTKANIE DKE KLAS STARSZYCH

11 grudnia odbyło się drugie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego dla uczniów klas V-VIII.
Zajęcia zorientowane były wokół tematu pomocy Żydom w czasie trwania II wojny światowej w świetle fragmentów nowej książki z cyklu
WOJNY DOROSŁYCH - HISTORIE DZIECI autorstwa Katarzyny Ryrych pt. "Mała wojna".
Podczas zajęć oprócz dyskusji nt. postaw Polaków wobec Żydów w czasie II Wś i niesienia im pomocy z narażeniem swojego życia, miały miejsce także
twórcze zabawy dramowe: scenki improwizowane rekwizytem, tworzenie nowych historii opowieści inspirowanych szeregiem przedmiotów.
Spotkanie jak zwykle przebiegało w miłej, kawiarnianej atmosferze, przy blasku świec i wśród zapachu i smaku gorącej czekolady.
Na zakończenie Klubowicze wymienili się interesującymi książkami ze swoich domowych biblioteczek.
Mamy więc co czytać podczas zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego klas młodszych I-IV

6 grudnia 2019r odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego klas młodszych I-III.
Na spotkaniu p. Ewa Pęcherzewska zapoznała uczniów z wierszami z książki Barbary Kaszyńskiej pt.:"Leśni przyjaciele".
Autorka opisała w nich świat zwierząt mieszkających w lesie. Wiersze stały się inspiracją do rozmowy na temat grożącej współczesnemu światu katastrofy ekologicznej.
Uczniowie zastanawiali się, co zrobić, aby do tego nie doszło.
W następnej części spotkania tworzyli teatrzyk zwierzęcy z wyciętych i pomalowanych zwierząt. Każdy uczeń musiał wcielić się w rolę ptaka którego wykonał.
Zajęcia były bardzo ciekawe i aktywowały uczniów do pracy.

  

Spotkanie Dyskusyjnego klubu Edukacyjnego klas I-IV


25 listopada 2019r na kolejnym spotkaniu DKE Kl. I-IV uczniowie rozmawiali na temat znanej im książki pt.:"Kubuś Puchatek" autorstwa A.A. Milne.
Temat tego spotkania nie był przypadkowy, 25 listopada obchodzony jest Dzień Pluszowego Misia.
Dzieci obejrzały prezentację związaną z historią powstania pluszowego misia,
dowiedziały się ciekawostek o żyjących w przyrodzie misiach, czytali najweselsze fragmenty z książki "Kubuś Puchatek i przyjaciele".
Pod koniec spotkania wykonali pracę plastyczną i jednogłośnie stwierdzili, ,,Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś"


Spotkanie DKE klas młodszych II-III

25 października 2019r odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego klas młodszych I-III.
Na spotkaniu p. Ewa Pęcherzewska zapoznała uczniów z fragmentami książki Marii Terlikowskiej pt.:"Drzewo do samego nieba".
Autorka opisuje drzewo jako cudowne miejsce z którego widać wszystko. Czy dzieciom uda się ocalić swoje drzewo?
Czy nowe osiedle, na którym mają zamieszkać spełni ich oczekiwania? Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy spotkania DKE .
Dziewczynkom bardzo podobała się książka Marii Terlikowskiej. Ta opowieść poruszająca problem bezmyślnego wycinania drzew
stała się inspiracją do wykonania pracy plastycznej.

  


PIERWSZE SPOTKANIE DKE KLAS STARSZYCH

Po wakacyjnej przerwie, 23 października odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2019/2020 spotkanie klubowiczów DKE.
Zajęcia skoncentrowane były wokół fragmentów książki Agnieszki Frączek pt. "Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą."
i dotyczyły tematu znaczenia pasji w życiu człowieka.
Bohater książki – młody Julian Tuwim - to postać niezwykle twórcza i żyjąca wciąż nowymi pasjami.
Uczestnicy spotkania śladem łódzkiego poety również starali się odkryć w sobie pokłady kreatywności i twórczego działania
poprzez udział w zabawach dramowych i językowych.
Jak zwykle na koniec w ramach klubowej wypożyczalni wymieniliśmy się ciekawymi pozycjami książkowymi.
Kolejne spotkanie już w listopadzie.

    

Spotkania DKE w latach ubiegłych (archiwum)


POWRÓT