POWRÓTPen Pals: Italy, Poland

koordynator projektu w SP 111: Justyna Krzywańska
 

Nasza szkoła przystąpiła do kolejnego programu eTwinning. Jest to program europejskiej współpracy szkół
za pomocą mediów elektronicznych. W każdym projekcie eTwinning do komunikacji ze szkołą partnerską
wykorzystywane są technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) i języki obce, głównie język angielski.
To sprawia, że uczniowie chętnie i szybko uczą się języków oraz doskonalą umiejętności posługiwania się
nowymi technologiami. Poprzez zabawę zdobywają na lekcjach wiedzę z danego przedmiotu, ale także
z innych pokrewnych, ponieważ realizacja projektów eTwinning sprzyja też praktycznej integracji międzyprzedmiotowej.
Partnerem w projekcie jest szkoła z Grassano z południa Włoch: Insituto Comprensivo "A. Ilvento", Grassano, Italy

Tytuł projektu to: Pen Pals: Italy Poland.

Projekt ten zakłada wymianę maili między uczniami z obu szkół zawierającymi m.in. informacje o sobie, swoim życiu,
tradycjach i zwyczajach naszych krajów. Działania te odbywają się za pośrednictwem platformy internetowej eTwinspace

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p93437/welcome,

gdzie każdy uczeń ma swój profil i może kontaktować się z rówieśnikami z Włoch.
Koordynatorką tych działań jest nauczycielka języka angielskiego Justyna Krzywańska.
 


POWRÓT