POWRÓTDramatizing European Myths and Legends (2013/14)

koordynator projektu w SP 111: Marcin Dwojacki
 
 

W roku szkolnym 2013/14 nasza szkoła ponownie przystąpiła do programu współpracy szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych (e-Twinning). Od października 2013 roku rozpoczęliśmy wspólne działania ze szkołami z Grecji (Patras),  Holandii (Amersfoort), Turcji (Şırnak-Merkez) i Polski (Płock). Projekt, którego głównym koordynatorem byłem wraz z Marią Paroussi (Grecja) zakładał współpracę uczniów z poszczególnych krajów w celu tworzenia scenariuszy przedstawień mitów charakterystycznych dla poszczególnych krajów w języku angielskim (poszczególne grupy w ustalonej kolejności opisywały mity a następnie dopisywały dialogi). Oprócz działań związanych ściśle z główną tematyką projektu, partnerzy zdecydowali
o przygotowywaniu mniejszych zadań poszerzających wiedzę na temat kultury, zwyczajów i języków krajów partnerskich.
 

W naszej szkole udział w projekcie wzięła grupa uczniów klasy VIa prowadzona przez nauczyciela języka angielskiego – Marcina Dwojackiego. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii a także możliwości komunikacji internetowej uczniowie podczas trwania projektu uczestniczyli w:
 

 • Przygotowaniu scenariuszy krótkich przedstawień mitów - dzięki czemu doskonalili umiejętności czytania i pisania w języku angielskim wzbogacając słownictwo oraz wykorzystując nowe oraz poznane wcześniej struktury gramatyczne.
   

 • Opracowaniu prostego słowniczka angielsko-polskiego zawierającego proste zwroty oraz słownictwo tematyczne – uczniowie mieli okazję pracować z użyciem słowników internetowych oraz tłumaczy online a także zapoznali się z podstawowym materiałem leksykalnym języka greckiego, flamandzkiego oraz hiszpańskiego.
   

 • Interaktywnym tworzeniu „awatarów” za pośrednictwem aplikacji internetowej „VOKI” – uczniowie przedstawiali się oraz udzielali informacji na temat siwuch ulubionych rozrywek za pośrednictwem wymyślonych przez siebie postaci.
   

 • Chatcie internetowym na platformie Twinspaces, w którym udział wzięli również uczniowie
  z Grecji i Holandii
  – grupa miała możliwość komunikacji w języku angielskim ze swoimi rówieśnikami.

 

Tytuł projektu to: Dramatizing European Myths and Legends

 


POWRÓT