"Pracownie komputerowe dla szkół"


     Szkoła otrzymała w roku 2005 sprzęt komputerowy w ramach projektu EFS: "Pracownie komputerowe dla szkół". Projekt realizował: dostawę, instalację i integrację pracowni internetowej w tym okablowanie sieciowe i podłączenie do sieci Internet komputerów (jednostka występuje na liście MEN pod nr 746).
Na pracownię składają się:POWRÓT