POWRÓT

Europa w Naszej Szkole


Nasza szkoła jest członkiem KLUBU „EUROPA W NASZEJ SZKOLE”

Klub działa  pod auspicjami Instytutu Edukacji UstawicznejŁódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego.
Patronat nad działaniami Klubu objęła Eurodeputowana, Joanna Skrzydlewska.

Klub EwNS ma zrzeszać i integrować najaktywniejsze szkoły i placówki oświatowe, a także szkoły wyższe
(lub ich jednostki organizacyjne), które realizują ze swoimi uczniami, wychowankami lub studentami projekty
edukacyjne o tematyce związanej z wiedzą o Unii Europejskiej.

26.11.2010 r. otrzymaliśmy Certyfikat przynależności do Klubu EwNS, który nadawany jest szkole na okres jednego roku szkolnego.

 


POWRÓT