INFORMACJA DLA RODZICÓW

W październiku tego roku czworo uczniów z naszej szkoły przez tydzień przebywało w Anglii i uczęszczało do szkoły w Peterborough. Dzieci mieszkały u angielskich rodzin, gdzie miały możliwość doskonalenia umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i poznawania życia swoich rówieśników w Anglii. W marcu 2010 r. kolejni uczniowie wyjadą na wizytę do Włoch i spędzą tydzień u rodzin włoskich. W październiku 2010 r. przewidziana jest wizyta uczniów i nauczycieli z krajów partnerskich w naszej szkole. W związku z tym zachęcamy Państwa do przyjęcia pod swój dach uczniów ze szkół partnerskich.

NA CZYM POLEGA GOSZCZENIE UCZNIA ZE SZKOŁY PARTNERSKIEJ?
Jedna rodzina może przyjąć jednego ucznia z zagranicy. Konieczne jest zapewnienie osobnego łóżka i wyżywienia gościa (obiady uczniowie będą jeść w szkole). Jeśli mieszkają Państwo daleko od szkoły odpowiadają Państwo za dowożenie ucznia.
Rodzina goszcząca zapewnia uczniowi z zagranicy zajęcia po powrocie ze szkoły takie jak: pójście na basen, do zoo, na zakupy, zwiedzanie ciekawych miejsc w Łodzi.

JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z PRZYJĘCIA UCZNIA ZE SZKOŁY PARTNERSKIEJ?
Największą korzyścią jest to, że Państwa dziecko ma możliwość komunikowania się w języku angielskim i doskonalenia tej niezmiernie ważnej w tych czasach umiejętności. Dzieci poznają zwyczaje i kulturę innych krajów poprzez wymianę informacji i obserwację oraz zyskują znajomości, które mogś się przerodzić w wieloletnie przyjaźnie.

PODCZAS OSTATNICH ZEBRAŃ Z RODZICAMI ROZDANO ANKIETY, GDZIE MOGLI PAŃSTWO WYRAZIĆ CHĘĆ PRZYJĘCIA UCZNIA ZE SZKOŁY PARTNERSKIEJ.

W razie zaistniałych pytań proszę kontaktować się z koordynatorką projektu p. J. Krzywańską.