POWRÓT

Warsztaty profilaktyczne
„Ściąga do gry słownej nękanie”.


W naszej szkole realizowane są obecnie autorskie warsztaty profilaktyczne „Ściąga do gry słownej nękanie”.
Spotkania z klasami prowadzi nasz szkolny socjoterapeuta p. Sylwester Janek. Przekazuje on uczniom
konkretne umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach rówieśniczych w szkole i poza nią.

Uczniowie podczas warsztatów:
+ uczestniczą w treningu umiejętności społecznych
+ w atmosferze zabawy zdobywają konkretne narzędzia by wygrać z mobberem
+ mają okazję do przećwiczenia nowych umiejętności społecznych
+ uświadamiają sobie o obowiązujących zasadach prawnych
+ zdobywają pewność siebie i wiedzę jak reagować
+ otrzymują papierową wersję „Ściągę do gry słownej – nękanie”

POWRÓT