POWRÓT

Integracja w SP 111
Zebrane działania w zakresie wspierania i włączania  uczniów niepełnosprawnych w SP 111
oraz organizowanie przez SP 111 przedsięwzięć o charakterze włączającym

 


Działania związane z integracją
wrzesień-grudzień 2022


Pobierz plik

Działania związane z integracją
kwiecień-czerwiec 2022


Pobierz plik

Działania związane z integracją
styczeń-marzec 2021


Pobierz plik

Działania związane z integracją
listopad-grudzień 2021


Pobierz plik

Działania związane z integracją
wrzesień-październik 2021


Pobierz plik

Działania związane z integracją
kwiecień-czerwiec 2021


Zrealizowane programy i projekty przez SP 111 z Oddziałami Integracyjnymi w zakresie "wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
w placówkach oświatowych".


1. Wycieczki i wyjazdy, wyjścia, imprezy integracyjne:

- Wyjście do kina na film Krudowie 2: Nowa Era -Klasa IVa
- Wycieczka edukacyjna do parku Hellenów. Przybliżenie historii Łodzi. Zabawy integracyjne 28 maja
- Wyjście do parku trampolin Saltos - zajęcia wychowania fizycznego pod okiem trenerów. Nauka podstawowych elementów akrobatycznych -20 maja
- Wyjście do Muzuem Miasta Łodzi, spacer i zabawy integrujące klasę kl.7c- 19.05.2021
- Muzeum za jeden klik : Twórcza edukacja on-line. Zajęcia edukacyjne z Muzeum Herbsta pt. „Podróże w czasie” 27 kwietnia -VI a
- Wspólna akcja (charytatywna, Klub Wolontariusza SP 111 i koło Caritas) siania kwiatków w ogródku szkolnym
- Wspólne zdjęcia, rozmowy, pizza w pierwszym dniu po powrocie do szkoły (kl. VIIIa)- 31 V
- 6 maja - Spotkanie integracyjne klasy 6a na terenie boiska szkolnego- nareszcie razem.
- Kl. 8a 31 kwietnia - spotkanie online, omówienie tradycji i wartości zwyczajów wielkanocnych, złożenie sobie życzeń i pozdrowień przez uczniów.
- 13 i 20 maja - spotkanie z uczniami online (podczas godzin wychowawczych), wymiana refleksji, dodanie sobie wzajemnie otuchy przed egzaminem, pogadanka nt. radzenia sobie ze stresem przed egzaminem
- 31 maja - integracja uczniów klasy 8a - wspólne spotkanie klasowe, wspólna zabawa integracyjna połączona z zabawami integracyjnymi i zakończone zjedzeniem pizzy.

2. Konkursy, w których biorą udział również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

Konkursy organizowane przez Samorząd uczniowski:
- Konkurs na plakat dotyczący życzliwości z okazji obchodów Dnia Życzliwości
- Konkurs na najpiękniejszą kartkę Walentynkową,
- Konkurs „Milion kroków”

3.Warsztaty

Kl.VIa -Warsztaty psychoedukacyjne na temat emocji i radzenia sobie z przejawami depresji.
Uczestnictwo uczniów, dyrekcji, nauczycieli, uczniów w przedsięwzięciach włączających o charakterze artystycznym, sportowym oraz w konferencjach, spotkaniach, szkoleniach:

1. Udział nauczycieli w konferencjach, szkoleniach, warsztatach, samokształcenie i dzielenie się wiedzą

Szkolenia i konferencje:
- Praca nad trudnym zachowaniem u osoby z ASD
- Nerwica natręctw w wieku rozwojowym Konferencja Nauczyciel - dziecko - rodzic
- Webinar - Filmowa lekcja wychowawcza o stresie Warsztaty - Zdrowie psychiczne i dobrostan nauczycieli. Zarządzanie stresem.
- Webinar -Zdrowie psychiczne uczniów -z prof. Jackiem Pyżalskim
- Webinar -Trudne zachowania w grupie. -mgr Magdalena Peczyńska Famiga
- Webinar- „Intuicyjność i uważność w pracy - dziecko z problemami wychowawczymi”
- Webinar "Odkrywanie tego, co ukryte. Jak rozwijać indywidualny potencjał dziecka?"
- Webinar „Jak nie wypalać się zawodowo i życiowo?”
- I Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów Pt. Tożsamość socjoterapii w trybie online.

Uczymy: tolerancji, empatii, rozpoznawania emocji:

- Raz w tygodniu odbywały się w świetlicy zajęcia integracyjne dla dzieci, podczas których dzieci mogły trenować swoje umiejętności społeczne.
- Klasa 1b oraz 2b zrealizowały kolejne moduły Projektu Emocja . Jest to projekt którego celem jest:
- kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży;
- dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi;
- integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu;
- nauka szacunku wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem,
jak również cechami niewidocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby serca, autyzm;
- budowanie przyjaznego klimatu integracji;
- nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy;
- eliminowanie zachowań agresywnych wobec siebie;
Integracja ze środowiskiem lokalnym: Współpraca ze znajdującymi się w pobliżu szkoły przedszkolami: lekcje pokazowe on-line dla dzieci,
prezentacje uczniów na temat ich zainteresowań i sposobów spędzania czasu wolnego, prezentacje na temat zdrowia.Działania związane z integracją
styczeń - marzec 2021


Zrealizowane programy i projekty przez SP 111 z Oddziałami Integracyjnymi w zakresie
"wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w placówkach oświatowych"


1. Wycieczki i wyjazdy, wyjścia, imprezy integracyjne do:

- Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu - onieważ wszyscy wiemy, jak dużą rolę w hartowaniu dzieci i wzmacnianiu ich odporności ma przebywanie na świeżym powietrzu, dlatego mimo mrozu, uczniowie z kl.1b wraz z Paniami założyli kurtki, kombinezony, czapki i szaliki i wszyscy ruszyli ku śnieżnej przygodzie.
- Klasa 2 b zorganizowała Tłusty Czwartek
- Klasa 2b zorganizowała Dzień Kota
- 19 marca powitaliśmy w naszej szkole wiosnę. Zielone ubrania i własnoręcznie wykonane motyle miały nam pomóc przywołać Panią Wiosnę.

2. Konkursy, w których biorą udział również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

- Wystawa-konkurs
Uczniowie w ramach prowadzonych działań związanych z realizacją projektu "Oblicza dialogu" „Wszystko ma swój czas” mieli niezwykle kreatywne zadanie. Wcielili się bowiem w projektantów mody i stworzyli przepiękne suknie ślubne inspirowane różnymi kulturami na świecie.
- W klasie 2b odbył się Klasowy Konkurs Recytatorski
- W klasie 2b odbył się Dzień konkursów
- Klasa 2b brała udział w Ogólnopolskim projekcie "Gang Fajniaków"- konkurs plastyczny

3.Warsztaty

W klasie I b odbyły się warsztaty uczące dzieci uważności, harmonii i zaufania. Warsztaty przeprowadziła pani psycholog.

Uczestnictwo uczniów, dyrekcji, nauczycieli, uczniów w przedsięwzięciach włączających o charakterze artystycznym, sportowym oraz w konferencjach, spotkaniach, szkoleniach:

1. Udział nauczycieli w konferencjach, szkoleniach, warsztatach:

- Studio Psychologiczne Tus dla dzieci z autyzmem i zespołem aspergera, Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dziecka
- Nowa Era Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole, Dziecko z mutyzmem w placówce oświatowej - rozumienie i metody pomocy
- Jak wspierać rozwój posturalny dziecka od poczęcia - webinar.(Fundacja na rzecz rozwoju - Inspirator - prowadząca: Marta Wiśniewska) 12. 2020r;
- Jak mówić do dzieci i młodzieży z autyzmem, żeby nas słuchały? - webinar (Strefa Wsparcia Pedagoga - prowadzący: Marek Stankiewicz) 12. 2020r;
- Afazja - przyczyny , diagnoza, terapia - webinar (Strefa Wsparcia Pedagoga - prowadząca: Aleksandra Skirgiełło)01. 2021r
- Praca z młodzieżą samookaleczającą się - Ośrodek Psychoterapii Sukces, Łódź, online
- W ramach współpracy z Zespołem metodycznym do Spraw Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej PO - MOC
  ( prowadzonego przez p. B. Nadarzyńską w ŁCDNiKP):
    - został stworzony autorskim program : Przygody z matematyką (opracowanym i realizowanym w zeszłym roku szkolnym), informacja o nim jest
      zamieszczona w plikach zespołu w ramach dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami;
    - udostępniono też zdjęcia książek pomocnych w pracy z dziećmi z obszaru emocji, rozwijania logicznego myślenia, umiejętności językowych,
      percepcji wzrokowej, słuchowej, które zostały zamieszczone w plikach zespołu w ramach dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami


Uczymy: tolerancji, empatii, rozpoznawania emocji:

- W lutym odbyły się w świetlicy pierwsze zajęcia integracyjne dla dzieci, podczas których dzieci mogą trenować swoje umiejętności społeczne.
Temat zajęć brzmiał „ Rozpoznajemy swoje emocje i wyrażamy je . Co wiesz o uczuciach i skąd się biorą emocje”.
Temat drugich zajęć dotyczył poznawania swoich mocnych i słabych stron.
-Klasa 1b oraz 2b zrealizowały III moduł Projektu Emocja "Moc słów". Dzieci z wielkim zaciekawieniem wysłuchały przepięknej i bardzo pouczającej bajki
o "ciepłym i puchatym". Uświadomiły sobie jak bardzo złe słowa mogą ranić , a jaką przyjemność mogą sprawić słowa "ciepłe i puchate" .

Współpraca i intergacja ze środowiskiem lokalnym

-Współpraca z Przedszkolem Miejskim nr 52 w Łodzi w ramach konkursozabawy Maluchy to Zuchy.
-Klub Wolontariusza SP 111, Koło Caritas, Koło PCK zorganizował 2 przedświąteczne akcje:
"Koszyczek dla Seniora"i "Marzycielska poczta". Do akcji przyłączyło się bardzo wielu uczniów, których łączy chęć pomagania, zrobienia czegoś dobrego dla innych.Działania związane z integracją
wrzesień - grudzień 2020


Zrealizowane programy i projekty przez SP 111 z Oddziałami Integracyjnymi w zakresie
"wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w placówkach oświatowych"


1. Wycieczki i wyjazdy integracyjne do:

- Wyjście VI c na Cmentarz Żydowski
- Spacer po Łodzi śladami Tuwima. Kl. 4b
- Wyjście kl. VIIIa na wycieczkę do Parku Staromiejskiego w Łodzi,

2. Konkursy, w których biorą udział również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

- Konkurs z okazji Dnia Życzliwości dla klas 1-5 organizowany przez Samorząd Uczniowski klas 1-5
- Szkolny Konkurs Matematyczny pt. „Moja pracownia matematyczna”.
- Konkurs na plakat promujący Światowy Dzień Tolerancji pt."Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba"

3.Warsztaty

W klasie I b odbyły się warsztaty uczące dzieci uważności, harmonii i zaufania. Warsztaty przeprowadziła pani psycholog.
Klasa II B brała udział w warsztatach integracyjno - profilaktycznych " Statek", które poprowadził szkolny socjoterapeuta p. S.Janek. Tematem warsztatów była współpraca w zespole.

W klasie 3c odbyły się spotkania z psychologiem szkolnym Panią M.Kospin, która zaprezentowała dzieciom różne ciekawe pomysły na wyciszenie, skupienie i koncentrację podczas lekcjji. W trakcie zajęć uczniowie poznawali również swoje mocne i słabe strony oraz sposoby panowania nad emocjami.

Klasa 3c również spotkała się z Panią psycholog Małgorzatą Kospin. Dzieci uczestniczyły w dwugodzinnych warsztatach pt. Uważność i spokój żabki. Spotkanie dotyczyło emocji, radzenia sobie z agresją i stresem.

Klasa 5c brała udział w spotkaniach z psychologiem p. Małgorzatą Kospin:

-Zajęcia wychowawczo - profilaktyczne -Poznajmy siebie nawzajem
-Zajęcia wychowawczo - profilaktyczne- Mamy wiele wspólnego
-Warsztaty integracyjno - profilaktyczne -Statek z naszym socjoterapeutą Sylwestrem Jankiem

Odbyły się też warsztaty integracyjno - psychoedukacyjne z socjoterapeutą na temat wykluczenia społecznego.

W ramach tygodnia bezpieczeństwa klasy VII uczestniczyły w zajęciach na temat tolerancji, prowadzonych przez pracowników straży miejskiej.


Uczestnictwo uczniów, dyrekcji, nauczycieli, uczniów w przedsięwzięciach włączających o charakterze artystycznym, sportowym oraz w konferencjach, spotkaniach, szkoleniach:

1. Udział nauczycieli w konferencjach, szkoleniach, warsztatach:

-Konferencja „Różni i równi”
20 października koordynowaliśmy przebieg konferencji metodycznej „Różni i równi”. Konferencja odbyła się w rzeczywistości wirtualnej. Goście, których zaprosiliśmy do współpracy, to specjaliści z całego kraju, którzy w praktyce zajmują się pracą z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi wykluczeniem. Rozmawialiśmy o przyczynach i skutkach marginalizacji uczestnictwa niektórych uczniów w życiu szkoły czy w życiu społecznym w ogóle. Przede wszystkim jednak poznaliśmy konkretne rozwiązania i narzędzia, które prelegenci wykorzystują w codziennej pracy na rzecz najmłodszych. Wśród naszych gości znaleźli się specjaliści od edukacji wielokulturowej i przeciwdziałania przemocy rówieśnicze oraz ludzie pracujący z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi.
-Szkolenie Dziecko z autyzmem w przedszkolu i szkole.
-Szkolenie Arteterapia w pracy pedagoga i nauczyciela.
-Szkolenie Dysleksja, dyskalkulia i inne trudności - praca z młodzieżą z SPE
-Webinar Myślenie obrazami, czyli jak ułatwić dziecku z ASD rozumienie rzeczywistości
-Webinar Sensoryczne wsparcie dziecka z autyzmem w domu
-Webinar Zachowania trudne - klasyfikacja i przyczyny
-Szkolenie Integracja sensoryczna I i II stopień
-Szkolenie Metoda Tomatisa
-Szkolenie Metoda Johansena

Organizowanie przez SP 111 przedsięwzięć o charakterze włączającym o charakterze artystycznym:

1. Wyjście do:

-Baśniowej Kawiarenki na przedstawienie pt.”Brzydkie kaczątko” oraz „Pinokio”
-W szkole odbywają się zajęcia taneczne w SP111 z panem Darkiem Stelmasiakiem, w których uczestniczą zarówno dzieci zdrowe
 jak i z niepełnosprawnością

Inne
-Spotkania Klubu Wolontariuszy SP 111 w których uczestniczą w nim dzieci zdrowe i dzieci niepełnosprawne. Odbyły się dwa spotkania:
6 X , 13 X - przygotowanie plakatów do akcji Pomóżmy zwierzętom

W świetlicy:
-we wrześniu odbyły się zajęcia pt: Poznajmy się czyli wspólne gry i zabawy integracyjne dzieci. Celem zajęć było umożliwienie lepszego poznania się uczniów, budowanie zaufania i współpracy, integracja.

-w październiku odbyło się głośne czytanie bajek terapeutycznych M.Molickiej rozwijających postawę tolerancji, zrozumienia i akceptacji uczniów z niepełnosprawnością ( autyzm, niepełnosprawność ruchowa, niedosłyszący itp.). Zajęcia miały na celu kształtowanie szacunku dla odmienności innych osób.

-Klasa IIb, bierze udział w międzynarodowym projekcie EMOCJE.. Pierwszy moduł " Kreatywność" przeprowadzony został 15 września podczas światowego Dnia Kropki.Szczególnie w tym dniu uczniowie dostrzegli, że szacunek, empatia, to wspaniałe cechy, pomagające w codziennym życiu. Głównym założeniem tego projektu jest pokazanie dzieciom, że ludzie nie tylko różnią się od siebie wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, etc.,

-W dn.23.11.2020r klasa IIb, realizowała drugi moduł międzynarodowego projektu EMOCJE. Moduł nosi tytuł WYOBRAŹNIA. Po przeanalizowaniu całych zajęć dzieci kolejny raz stwierdziły , że podstawą pracy grupowej jest zrozumienie, szacunek, współpraca i tolerancja.

-Klasa 2b, w roku szkolnym 2020/21 przystąpiła do projektu " W kosmos z klasą. Jakie tajemnice kryje wszech świat". Pierwsze zajęcia z tego projektu pt. "Jak skutecznie działać w zespole" odbyły się 16.10. 2020r. Dzieci uczyły się współpracy w zespole, dowiedziały się, że zaufanie , szczerość, pokora, wyciąganie wniosków, zrozumienie to podstawa zespołowego działania.Działania związane z integracją
luty 2020- czerwiec 2020


Zrealizowane programy i projekty przez SP 111 z Oddziałami Integracyjnymi w zakresie
"wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w placówkach oświatowych"


1. Konkursy, w których biorą udział również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

-Szkolny Świąteczny konkurs na palemkę Wielkanocną
- Konkurs na najciekawsze motywatory - hasła motywujące w czasie pandemii.
- Konkurs matematyczny Kangurek
- III Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej i Krajach Członkowskich dla uczniów VI i VII klas - ze względu na konieczność nauczania zdalnego,
odbył się on on-line i został przeprowadzony w formie testu.
-konkurs Drużyny Energii, w którym uczniowie z klas 6 - 8? mają do wykonania zadania przygotowane przez ambasadorów projektu.
- nasza szkoła zakwalifikowała się do drugiego etapu konkursu Pomarańczowa Siła. W tym etapie co miesiąc przygotowywane były ćwiczenia z wskazanym przez organizatora momentem lekcji. W pierwszym etapie była to rozgrzewka.

2. Warsztaty

-Info - Teka - jak pomóc dziecku robić notatki
-Warsztaty dla rodziców „Jak wspomagać dziecko w nauce czytania” -dwa spotkania
- Zajęcia integracyjne Start rakiety z panem Sylwestrem Jankiem,
- Warsztaty integracyjne - Co chciałbym powiedzieć o sobie... ze szkolnym socjoterapeutą
- Zajęcia integracyjne. Trening umiejętności społecznych z panem Sylwestrem Jankiem.

3. Inne:

-Klub Gierkomania spotkania, na których dzieci grają w gry planszowe
- Dzieci wykonały prace plastyczne - koronawirus oczami dziecka 3b
- Uczniowie napisali wiersze o czasie epidemii -”Poezja w czasach kwarantanny”
- Uczniowie uczestniczyli w urodzinach Scratcha - wirtualnej wycieczce do świata kota Scratcha - zajęciach zorganizowanych przez Stowzrzyszenie Cyfrowy Dialog.
-W naszej szkole prowadzony jest autorski program pt. Przygody z matematyką.
spotkanie w lutym dotyczyło - Zabawy matematyczne z wykorzystaniem domina;
spotkanie w marcu: Matematyczne gry karciane
-Klasa IV a pod opieką wychowawcy Justyny Szostek oraz Mai Szcześniak- Arabskiej przystąpiła do projektu stworzonego przez Fundację Uniwersytet Dzieci pt. " Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje? "

Zrealizowane programy i projekty przez SP 111 z Oddziałami Integracyjnymi w zakresie "wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w placówkach oświatowych"

1. Konkursy, w których biorą udział również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

-Szkolny Świąteczny konkurs na palemkę Wielkanocną
- Konkurs na najciekawsze motywatory - hasła motywujące w czasie pandemii.
- Konkurs matematyczny Kangurek
- III Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej i Krajach Członkowskich dla uczniów VI i VII klas - ze względu na konieczność nauczania zdalnego,
odbył się on on-line i został przeprowadzony w formie testu.
-konkurs Drużyny Energii, w którym uczniowie z klas 6 - 8? mają do wykonania zadania przygotowane przez ambasadorów projektu.
- nasza szkoła zakwalifikowała się do drugiego etapu konkursu Pomarańczowa Siła. W tym etapie co miesiąc przygotowywane były ćwiczenia z wskazanym przez organizatora momentem lekcji. W pierwszym etapie była to rozgrzewka.

2. Warsztaty

-Info - Teka - jak pomóc dziecku robić notatki
-Warsztaty dla rodziców „Jak wspomagać dziecko w nauce czytania” -dwa spotkania
- Zajęcia integracyjne Start rakiety z panem Sylwestrem Jankiem,
- Warsztaty integracyjne - Co chciałbym powiedzieć o sobie... ze szkolnym socjoterapeutą
- Zajęcia integracyjne. Trening umiejętności społecznych z panem Sylwestrem Jankiem.

3. Inne:

-Klub Gierkomania spotkania, na których dzieci grają w gry planszowe
- Dzieci wykonały prace plastyczne - koronawirus oczami dziecka 3b
- Uczniowie napisali wiersze o czasie epidemii -”Poezja w czasach kwarantanny”
- Uczniowie uczestniczyli w urodzinach Scratcha - wirtualnej wycieczce do świata kota Scratcha - zajęciach zorganizowanych przez
Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog.
-W naszej szkole prowadzony jest autorski program pt. Przygody z matematyką.
spotkanie w lutym dotyczyło - Zabawy matematyczne z wykorzystaniem domina;
spotkanie w marcu: Matematyczne gry karciane
-Klasa IV a pod opieką wychowawcy Justyny Szostek oraz Mai Szcześniak- Arabskiej przystąpiła do projektu stworzonego przez Fundację Uniwersytet Dzieci pt. " Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje? "

Uczestnictwo uczniów, dyrekcji, nauczycieli, uczniów w przedsięwzięciach włączających o charakterze artystycznym, sportowym oraz w konferencjach, spotkaniach, szkoleniach:

1. Udział nauczycieli w konferencjach, szkoleniach, warsztatach, webinariach:

- Webibarium z programu ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ
- Kurs - Walentynkowa Matematyka.
- Uczeń z depresją. Równowaga między wsparciem, a wymaganiami.
- Praca z trudnym zachowaniem ucznia na lekcji.
- Dziecięca złość. Jak wspierać dzieci w rozwoju samoregulacji.
- Jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z lękiem- Firma szkoleniowa SET
-Szkolenie stacjonarne: Mediacje, organizator Centrum Szkoleń Prawnych
- Szkolenie online Współczesne zagrożenia w cyberprzestrzeni. Bezpieczne korzystanie z Internetu, urządzeń mobilnych
oraz mediów społecznościowychNiepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli SOF-OKLES
- Szkolenie online Platformy e-learningowe w edukacjiNiepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli SOF-OKLES
- Szkolenie online Umiejętność uczenia się uczniówNiepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli SOF-OKLES
- Szkolenie online Dyscyplina w klasie. Nietoksyczne stawianie granic Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli SOF-OKLES
- Szkolenie online Jak budować poczucie własnej wartości uczniaNiepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli SOF-OKLES
-Szkolenie on-line Mediacje szkolne i rówieśnicze, organizator Centrum Szkoleń Prawnych
- webinaria Tomasza Bilickiego
- Pomysły na dyscyplinowanie uczniów, które prowadzą donikąd - Firma szkoleniowa SET
- Oblicza depresji u dzieci i młodzieży - konferencja - UMŁ
- Ekonferencja„Zdalne nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne”
- WEBINAR - Złość, krzyk, płacz bez powodu, czyli trudne emocje u dzieci z perspektywy Integracji Sensorycznej
i PozytywnejDyscypliny(www.trudnadyscyplina.pl)
- Kurs z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnym ”Projektowanie i publikowanie testów i formularzy ankiet on-line”. -organizowany przez ŁCDNiKP
- Webinarium Szkoła online - strategie pracy online - Office 365
- Mózg dziecka miejscem pracy nauczyciela
- Daj szansę kłótniom dzieci w duchu porozumienia bez przemocy
- Jak zbudować autorytet i szacunek u uczniów.
- Specyfika pracy z uczniem z opozycyjno-buntowniczymi zaburzeniami zachowania.
- Praca zdalna z uczniem na zajęciach religii.
- ,,Jak zjednać sobie czytelnika z pokolenia Z”
- ,,Łódź literami malowana”-zajęcia biblioteczne dla kl. I-IV
- MICROSOFT TEAMS - JITSU - Akademia Aplikacji
- Praca z uczniem o specjalnych potrzebach MAC
- Halo, czy ktoś mnie słyszy? - rola relacji w nauczaniu w szkole podstawowej MAC
- Kompetencje kluczowe - kodowanie z matą - MAC
- Kompetencje kluczowe w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej - MAC
- Jak pracować zdalnie w edukacji wczesnoszkolnej? - MAC
- Webinar:Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem - Fundacja Kapelusz z Kwiatkami
- FORMS - ŁCDN
- Ile jest relacji w zdalnej edukacji- ŁCDN
- Webinar- Nauczyciel Wspomagający w pracy z uczniem z Zespołem Aspergera.
- Praca z rodziną na odległość. Nowoczesne technologie, webinar,
- Emisja głosu w Twoim gabinecie logopedycznym, webinar, organizator:
- Jak panować nad sobą w silnym stresie
- Metoda SNAP na okiełznanie emocji
- WEBINARIA Z PROJEKTUZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ
- Jak uczyć zdalnie. Bezpieczeństwo w sieci w czasie pandemii.
- Edukacja zdalna.
- Jak wykorzystać media społecznościowe w swojej pracy?
- Zostań grafikiem z Rangą.
- Zaprogramuj przyszłości- lekcje zdalne . Jak uczyć Scratcha Juniora na odległość?
- Flipowanie? Jak to może nam pomóc w nauczaniu na odległość?
- Z czym zmagają się uczniowie w obecnej sytuacji - webinarium
- Webinarium „Narzędzia multimedialne w pracy nauczyciela”
- Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem,
- Zajęcia otwarte ,
- Ewaluacja Ipetu,
- Specjalne potrzeby edukacyjne a edukacja zdalna,
- Edukacja zdalna a awans zawodowy;
- kurs doskonalący online- Kształcenie zdalne poprzez Teams.

Nauczanie online - integracja w czasie pandemii

Skutkiem zamknięcia szkół i przejścia na zdalne nauczanie była nagła izolacja od kolegów, narzucone odgórnie odosobnienie.
Wszyscy musieliśmy się przestawić na inny tryb funkcjonowania, co dla nikogo nie było łatwe.
Jedne dzieci dosyć szybko zaadoptowały się do nowej sytuacji,innym zajęło to więcej czasu.
Człowiek jest istotą społeczną, dlatego tak ważne są dla nas kontakty z innymi. Spotkania w szkole, na podwórku, w parku,na placu zabaw zostały zakazane.
Dlatego zaczęliśmy wykorzystywać nowoczesne technologie do kontaktowania się z naszymi bliskimi.
Nauczyciele zaczęli prowadzić lekcje online. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły, wszystkich nauczycieli oraz rodziców uczniów, możemy stwierdzić,
że odnieśliśmy sukces. Uczniowie są w stałym kontakcie ze swoimi nauczycielami, wg ich wskazówek realizują dalsze partie materiału.
Ale nie chodzi tylko o naukę. Ważne jest, by dzieci miały ze soba kontakt. Uczniowie, spotykając się na lekcji online, mogą się zobaczyć.
Mogą zostać po lekcjach i ze sobą porozmawiać, pożartowaći się pośmiać. Jest to pewna forma kontaktu, pewna forma wirtualnej integracji.


Działania związane z integracją
listopad 2019- styczeń 2020


Zrealizowane programy i projekty przez SP 111 z Oddziałami Integracyjnymi w zakresie
"wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w placówkach oświatowych"


1. Wycieczki i wyjazdy integracyjne do:

 1. Wycieczka do Radia Łódź-integracja zespołu klasowego ( 10 XII)
 2. Wycieczka do Teatru Muzycznego (2.XII)- integracja zespołu klasowego
 3. Spacer ulicą Piotrkowską - Szlakiem II wojny światowej w Łodzi.W spacerach wzięli udział uczniowie kl 5c, 6b, 6c, 7c, 7d, 8c. W czasie spacerów zorganizowanych z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75 rocznicy likwidacji łódzkiego getta pani Katarzyna Gostyńska opowiadała historie osób, które mieszkały w Łodzi w tamtym okresie.
 4. 21 listopada uczniowie klasy 7a uczestniczyli w warsztatach związanych z współtworzeniem detali architektury łódzkiej.
 5. 10 XII 2019 r. - Wycieczka uczestników pozalekcyjnych zajęć rozwijających dla uczniów klas I-IV „W drodze po samodzielność” do Urzędu Pocztowego, znajdującego się w Łodzi przy ul. Narutowicza, celem poznania specyfiki pracy na poczcie, zakupu znaczków oraz wysłania wykonanych własnoręcznie kart bożonarodzeniowych.
 6. 9 I 2010 r. - Wycieczka wolontariuszy SK PCK SP 111 do Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego, mieszczącej się w Łodzi przy ul. Wareckiej, celem przekazania maskotek, zebranych przez uczniów naszej szkoły w ramach obchodów „Światowego Dania Pluszowego Misia”, dla dzieci przewożonych do szpitali karetkami Łódzkiego Pogotowia Ratunkowego.
 7. 27 I 2020 r. – wyjście uczniów z klasy 1a do Biblioteki Miejskiej „Dygresja” na zajęcia edukacyjne.


2. Konkursy, w których biorą udział również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

Z okazji obchodów Tygodnia Tolerancji (12-15 XI 2019 r.) zostały przeprowadzone następujące konkursy:
-Konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Tolerancji adresowany do uczniów klas I-III.
-Konkurs na ułożenie krzyżówki tematycznej, której rozwiązaniem jest hasło TOLERANCJA, skierowany do uczniów z klas III-VIII.
-Konkurs na krótki wiersz lub rymowankę, propagującą ideę tolerancji, dla uczniów z klas III-VIII.

3. Warsztaty

1) W ramach tygodnia tolerancji:
W listopadzie w naszej szkole odbył się Tydzień Tolerancji. Uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w wielu wydarzeniach, warsztatach i spotkaniach. Wszystkie one miały charakter antydyskryminacyjny i uwrażliwiały dzieci na potrzeby, problemy i uczucia innych ludzi. Odbyły się:

 1. 12-14 XI 2019 r.- w ramach obchodów „Tygodnia Tolerancji” warsztaty pt. „Z tolerancją za pan brat” dla uczniów z klas pierwszych,
 2. 14 XI 2019 r. – odbyły się integracyjne warsztaty kulinarne dla naszych wolontariuszy oraz dla podopiecznych Internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących i z Afazją nr 4 w Łodzi. Było wspólne przygotowywanie posiłków oraz biesiadowanie. Powstało również piękne drzewo tolerancji.
 3. Warsztaty dla uczniów klas młodszych i starszych z udziałem uczniów z łódzkiej szkoły dla niewidomych,
 4. Uczniowie naszej szkoły spotkali się z kulturą romską. Naszą szkołę odwiedziła p. Krystyna Markiewicz zCentrum Doradztwa i Integracji Romów oraz p. Wanda Rutkowska ze Studia Mody Romskiej. Przez dwie godziny panie opowiadały o romskich tradycjach, muzyce i strojach. Dzieci mogły przymierzyć wielokorowe suknie romskie. Na koniec uczestniczyły w nauce tradycyjnych romskich tańców. W tym spotkaniu również wzięli udział uczniowie szkoły partnerskiej.

2) 19 XI 2019 r. - w ramach Szkolnej Akademii Rodziców - przeprowadzono warsztaty nt. „Trudności wychowawczych i sposobów radzenia sobie z nimi”,
3) Odbyły się warsztaty integracyjno - interwencyjnych, które poprowadził szkolny socjoterapeuta m.in.:

 • 20.11.2019r. Warsztaty psychoedukacyjne.
 • 21.11.2019r. Warsztaty integracyjne.
 • 30.01.2020r. Zajęcia integracyjne. Trening umiejętności społecznych.

4) Przeprowadzony został też cykl warsztatów integracyjno- profilaktycznych dotyczacych cyberprzemocy i hejtu w sieci. Zajęcia przeprowadzone zostały przez szkolnego socjoterapeutę.
5)Odbyło się spotkanie Klubu Dobrej Rozmowy. Tematem przewodnim był wpływ mediów na kształtowanie opinii publicznej.
6)Odwiedzili nas także goście z SP nr 26, by uczestniczyć w warsztatach p. Małgorzaty Mateckiej "Język nienawiści-język absurdu".


4.Imprezy mające charakter integracyjny:

1) W ramach spotkań klas partnerskich odbyło się wiele wspólnych spotkań i klasowych uroczystości m.in.:

 • Wspólne Wigilie
 • Andrzejki- wieczór wróżb.

2) W okresie od listopada 2019 r. do lutego 2020 r. uczniowie klas I-IV, uczęszczający na pozalekcyjne zajęcia „W drodze po samodzielność” rozwijali swoje umiejętności w zakresie przygotowywania zdrowych sałatek, poprawnego prasowania i składania ubrań, własnoręcznego wykonywania kart bożonarodzeniowych oraz ekologicznych ozdób świątecznych z wykorzystaniem materiałów recyklingowych.

Uczestnictwo uczniów, dyrekcji, nauczycieli, uczniów w przedsięwzięciach włączających o charakterze artystycznym, sportowym oraz w konferencjach, spotkaniach, szkoleniach:

1. Udział nauczycieli w konferencjach, szkoleniach, warsztatach:

 1. IV Konferencja Studentów i Młodych Naukowców Psych-On 7-8.XII.2019r.
 2. 16-17 XII 2019 r. - uczestnictwo w kursie I. i II. stopnia z zakresu „Terapii ręki”,
 3. 20 XI 2019 r. – udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej,
 4. 7 XII 2019 r. – udział w kursie I. stopnia nt. „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”,
 5. 27 I 2020 r. - udział w ramach „Forum Innowacji” w panelu dyskusyjnym pt. „Gotowość szkolna”
 6. 26 XI 2019 r. – w ramach współpracy z ŁCDNiKP pod hasłem „Eko jesień”, odbyły się warsztaty dla nauczycieli techniki, plastyki oraz świetlic szkolonych z terenu Łodzi.

Organizowanie przez SP 111 przedsięwzięć o charakterze włączającym o charakterze artystycznym:


1) Przygotowane zostało krótkie przedstawienie po angielsku ,,Whats the matter, tiger? na podstawie historyjki w podręczniku Bugs Team 3. Aktorami byli wszyscy uczniowie, również Ci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2)W ramach tygodnia tolerancji:

 • Pierwszego dnia odwiedził nas Teatr Króla. Młodsi uczniowie obejrzeli spektakl pt.: "Jak Dyzio został dobrym człowiekiem",
 • Natomiast starsi zobaczyli spektakl połšczony z warsztatami pt.: "W sieci - hejt".
 • Dwie klasy obejrzały, dzięki uprzejmości szkoły partnerskiej (SP nr 26), film pt."Folwark zwierzęcy" w sali kinowej
 • Odbył się Szkolny Festiwal Talentów "Różni i równi".


Mogli w nim wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy chcieli podzielić się z kolegami i koleżankami swoimi pasjami i talentami. Na scenie wystąpili więc wokaliści, muzycy i tancerze. Były także pokazy zapaśnicze oraz prezentacje prac plastycznych.


Działania związane z integracją

wrzesień - październik 2019

 

Zrealizowane programy i projekty przez SP 111 z Oddziałami Integracyjnymi w zakresie "wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w placówkach oświatowych"

 

1. Wycieczki i wyjazdy integracyjne do:

 

-Wycieczka do Lasu Łagiewnickiego

-Wyjście pod pomnik Pękniętego Serca i zapalenie zniczy.

-Wizyta w Bibliotece Miejskiej
-Wizyta w CEE Źródła  ”Zwierzęta polskich lasów”

2. Konkursy, w których biorą udział również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 

A) Z okazji przypadającego na 5 listopada Dnia Postaci z Bajek, ogłoszono konkursy, w których bardzo chętnie brały udział zarówno dzieci pełnosprawne jak i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 

--Konkurs adresowany do uczniów klas czwartych i piątych na ułożenie  krzyżówki tematycznej, której hasłem był wyraz BAJKA.
-Konkurs adresowany do uczniów klas trzecich i czwartych na ułożenie wykreślanki, w której trzeba było odnaleźć minimum 10 wyrazów tematycznie związanych z bajkami.
--Konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-4 na portret ulubionej  bajkowej postaci.

--Konkurs dla uczniów klas piątych, szóstych, siódmych i ósmych na bajkową grę planszową, wykonaną dla dzieci z klas 1-3, przebywających pod opieką świetlicy szkolnej.

 

B) W związku z organizowanym w dniu 28.X.2019 r. Dniem Rymowanej Tabliczki Mnożenia ogłoszono konkurs na najciekawszy wierszyk, dotyczący tabliczki mnożenia.

 

C) Z okazji organizowanego Tygodnia Bezpieczeństwa (7-11.X) w naszej szkole został przeprowadzony konkurs na najciekawszy plakat dotyczący bezpieczeństwa w sieci.

 

3.Warsztaty

 

A)W ramach Akademii Rodziców przeprowadzono:

 

-26 września 2019 r.,-warsztaty nt. Integracji sensorycznej;

 

-22 pażdziernika warsztaty dotyczące zagadnień związanych z objawami ryzyka dysleksji i dyskalkulii u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Podczas godzinnego spotkania zaprezentowane zostały różnorodne gry dla  dzieci z ryzyka dysleksji, jak również profilaktycznie wspierające rozwój dzieci z klas 1-3.

 

B) Warsztaty dla uczniów klas młodszych i starszych z udziałem uczniów z łódzkiej szkoły dla niewidomych,


C) Cykl warsztatów integracyjno- profilaktycznych dotyczacych  cyberprzemocy i hejtu w sieci. dla uczniow klasy VIc


D) Cykl zajęć warsztatowych integrujących zespoły klasowe i rozwijających umiejętności społeczne w klasach I - VIII. Zajęcia przeprowadzone zostały przez szkolnego socjoterapeutę.

D) W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa odbyły się warsztaty nt. Sposób na bezpieczne przerwy - zabawy sensoryczne, rozwijanie motoryki małej


4.Imprezy mające charakter integracyjny:

 

Od października ruszył autorski program zajęć pozalekcyjnych „W drodze po samodzielność dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”.


W ramach tegorocznych obchodów EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI (21 - 25 X)pod hasłem Dysleksja - zasoby, zdolności, talenty została zorganizowana wystawa różnorodnych prac uczniów.

 

Z okazji Dnia Głośnego Czytania 29 października 2019 odbyły się zajęcia podczas których dzieci z klasy trzeciej integracyjnej czytały książki swoim młodszym kolegom z klasy pierwszej (integracyjnej).

 

Uczestnictwo uczniów, dyrekcji, nauczycieli, uczniów w  przedsięwzięciach włączających o charakterze artystycznym, sportowym oraz w konferencjach, spotkaniach, szkoleniach:

 

1. Udział nauczycieli w konferencjach, szkoleniach, warsztatach:


21.09.2019 r. -konferencja Autyzm-standardy diagnozy i wsparcie systemowe osób z ASD organizator: Fundacja z ASPI-racjami podczas Kongresu Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Łodzi.


23 października 2019 r. Konferencja pt. „W towarzystwie dysleksji przez życie” połączona z obchodami  jubileuszu 25 - lecia Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji

 

Szkolenie specjalistyczne z metody Tomatisa 23-24.09.2019 HPM Medical

 

Szkolenie specjalistyczne z metody Johansena 10-13.10.2019r.

 

Organizowanie przez SP 111 przedsięwzięć o charakterze włączającym o charakterze artystycznym:

 

1. Wyjście do:

-  Baśniowej Kawiarenki na przedstawienie pt.”Brzydkie kaczątko” oraz „Pinokio”

 

 


Działania związane z integracją
Marzec-maj 2019

Zrealizowane programy i projekty przez SP 111 z Oddziałami Integracyjnymi w zakresie "wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w placówkach oświatowych"
 

1. Wycieczki i wyjazdy integracyjne:

 - Wycieczka klasy IIIc Szlakiem Piastowskim (Gniezno, Biskupin, Kruszwica) (czerwiec)

 -Śladami starych zawodów (kowal, wikliniarz, garncarz) - Bolimów, Piątek, Dzierżązna


-Spacer po Parku Helenów, Parku Ocalałych i Parku Śledzia, ulicą Piotrkowską. Wyjścia te  odbyły się w ramach programu Erasmus po polsku. Uczniowie z naszej szkoły wraz z gośćmi brali też udział w warsztatach w  Pałacu Poznańskiego oraz w  warsztacie antydyskryminacyjnym na temat języka nienawiści. Odwiedzili także Centrum Dialogu Marka Edelmana, Stację Radegast i Cmentarz Żydowski.

 - Klasa IIIa odwiedziła Bibliotekę Publiczną nr 38 (marzec)

-Ludzki język łódzki – warsztaty
Klasa 6 d wraz z uczniami, którzy uczęszczają na etykę, wzięła udział w warsztacie „Ludzki język łódzki”.

- wyjście do Biblioteki Miejskiej Otwarta, ul. Narutowicza 8/10 

 

2. Konkursy, w których biorą udział również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

-W I Międzyszkolnym Konkursie Pisania Bajek „Moje magiczne miejsce” wyróżnienie zdobył  Miłosz Mucha (SP nr 111 w Łodzi) za pracę „O tym jak Chytrus zmienił moje życie”

-  Konkurs dla klas III, “SPRAWDZAMY WIEDZĘ W BIEGU”-  Tabliczka mnożenia

-  Konkurs recytatorski “ Pamiętajcie o poetach”

- Uczeń naszej szkoły- JAKUB IŻYKOWSKI  z klasy IIIA zdobył tytuł Wicemistrza Ortografii w XVI ŁÓDZKIM KONKURSIE „MISTRZ ORTOGRAFII” KLAS III.

- Uczniowie naszej szkoły brali udział w IX edycji Ogólnołódzkiego Konkursu Krasomówczego (marzec)

-11 marca reprezentanci naszej szkoły wzięli udział w XXVIII Bałuckich Spotkaniach Recytatorów w Bałuckim Ośrodku Kultury „Na Żubardzkiej".

- Konkursy plastyczne związane z Tygodniem Promocji Zdrowia:

l  "My o zdrowie swoje dbamy i zawody z nim związane znamy”

l  „Zdrowe przekąski w moim domu”

„Piramida Zdrowego Żywienia”

 

3. Warsztaty antydyskryminacyjne podczas  Wiosennego Tygodnia Zdrowia (klasy: IVc, IVb, VIIa, IIa)
- dla klas młodszych warsztat Efekt stłuczonej szklanki, czyli o słowach, które bolą, dla starszych Język nienawiści - język absurdu

 4.  Liczne warsztaty dla uczniów, przeprowadzone przez szkolnego socjoterapeutę: pt. Ściąga do gry słownej nękanie, Legenda o pewnej wiosce i Start rakiety. Zakres warsztatów integracyjnych związany był z rozwojem umiejętności społecznych w tematyce przemocy rówieśniczej, konfliktu rówieśniczego i braku odporności psychicznej.  

5.Kolorowa Tolerancja

Uczniowie klasy 7c uczestniczyli w symbolicznym zamalowywaniu obraźliwych napisów przy ulicy Wojska Polskiego w ramach tegorocznej Kolorowej Tolerancji.  


6. Spotkania Klubu Dobrej Rozmowy.

Tematyka spotkań:

-Kwiecień :Czy jestem odpowiedzialny za cały świat,

-maj: Wizerunek uchodźców i uchodźczyń w mediach


7. Imprezy mające charakter integracyjny:

-Uczniowie klasy VIII przygotowali i przeprowadzili trening piłki nożnej dla klas IV-V na zajęciach SKS.
Przeprowadzono też turniej gier i zabaw sportowych dla uczniów z Włoch, Rumunii i Polski uczestniczących w projekcie Erasmus.

-Spotkanie wielkanocne - wspólne warsztaty uczniów z naszej szkoły oraz podopiecznych SOSW nr 4

-Śniadania wielkanocne organizowane wspólnie z klasami partnerskimi

8. 1 - 5 IV - Tydzień Świadomości Autyzmu w naszej szkole:
W ramach obchodów tego święta w naszej szkole podjęte zostały różnorodne działania:

1 IV  (poniedziałek), 4 IV (czwartek)
Klasy: VIa (w poniedziałek) oraz IIa, IIb, IIIa ( we czwartek) uczestniczyły w przestawieniu przygotowanym przez grupę teatralną uczniów autystycznych Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi - spektakl odbył sie w Teatrze Wielkim i cieszył się ogromnym zainteresowaniem widzów, a aktorzy otrzymali gromkie brawa.
2 IV (wtorek)
Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły okazali wsparcie dla osób z autyzmem, ubierając się na niebiesko. Pojawiły się również elementy wystroju klas w postaci niebieskich balonów czy galerii niebieskich obrazów.

5 IV (piątek)
O godzinie 10.00 - odbyło się spotkanie uczniów klas: VIa, VIb, VId z gośćmi specjalnymi , którymi byli:       

-nasz absolwent -  osoba dorosła z autyzmem - p. Michał Bodura - obecnie student Geoinformatyki na Politechnice Warszawskiej,
-nasza absolwentka - p. Natalia Miazek - obecnie studentka Logopedii na Uniwersytecie Bydgoskim.
Temat spotkania brzmiał:  Świat widziany oczami autysty.
Podczas spotkania p. Michał  opowiadał naszym uczniów o problemach osoby z autyzmem w życiu codziennym, szczególnie w warunkach szkolnych,  funkcjonowania autystów na każdym etapie życia i udzielali porad, jak bardziej wesprzeć osoby z autyzmem na różnych etapach rozwoju.
Następnie nasi absolwenci opowiedzieli króciutko o projekcie Mary Max -  nowatorskim programie, którego celem jest wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w nawiązywaniu kontaktów koleżeńskich poprzez działalność wolontariatu koleżeńskiego.
Przez cały tydzień uczniowie na zajęciach wychowawczych rozmawiali z nauczycielami na temat autyzmu, pogłębiając w ten sposób wiedzę na jego temat.

9. Efekt stłuczonej szklanki w IVc

Uczniowie klasy 4 c w ramach Wiosennego Tygodnia Zdrowia mieli wielką przyjemność uczestniczyć w lekcji prowadzonej przez p Małgorzatę Matecką. Efekt stłuczonej szklanki - to podsumowanie lekcji o relacjach rówieśniczych. W czasie zajęć uczniowie rozmawiali o "złych słowach". Była to okazja do zastanowienia się nad tym co słyszymy od innych ale i nad tym co mówimy innym. Czasem jedno słowo, złe słowo może kogoś bardzo skrzywdzić.

10.W dniach 1-5 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbywał się „VIII Wiosenny Tydzień Promocji Zdrowia”. Z tej okazji uczniowie uczestniczyli w wielu warsztatach i spotkaniach, propagujących tematykę szeroko rozumianego zdrowia m. in. właściwie zbilansowanej diety, ćwiczeń korekcyjnych i relaksacyjnych, asertywności, szacunkui tolerancji oraz pierwszej pomocy przed lekarskiej.

 Uczestnictwo uczniów, dyrekcji, nauczycieli, uczniów w  przedsięwzięciach włączających o charakterze artystycznym, sportowym oraz w konferencjach, spotkaniach, szkoleniach:

 1. Udział nauczycieli w konferencjach, szkoleniach, warsztatach:


- marzec- kurs Coaching

-
4 IV - Udział w konferencji Diagnostyczne, terapeutyczne oraz funkcjonalne wsparcie dzieci z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego

-kwiecień- kurs NAUCZANIE METODĄ EKSPERYMENTU

- kurs OBSŁUGA TIK

27 III - szkolenie Biofeedback - mózg rządzi w bibliotece pedagogicznej 

Organizowanie przez SP 111 przedsięwzięć o charakterze włączającym o charakterze artystycznym:

 

1. Wyjście do:

 

-Muzeum Oświaty (marzec)

- Multikino  (maj)

- teatr Arlekin-  przedstawienie "O dwóch takich, co ukradli księżyc" (marzec)

- IVc wybrała się do Teatru Nowego na spektakl "My, psy" .Sztuka opowiadająca o psach, w której trwa dialog z młodym widzem o bezdomności i wykluczeniu (marzec)

- Przedstawienie pt. "Sekret detektywa" w Baśniowej Kawiarence ( dn.28.02.2019r.)

-Spotkanie z autorami "Drogi do gwiazd"
- Uczniowie klasy 4c i 5a uczestniczyli w bardzo ciekawym spotkaniu z państwem Katarzyną i Pawłem Ziemnickimi, autorami książki dla dzieci "Droga do gwiazd". Jest to opowieść o Mikołaju Koperniku. Uczniowie zostali przez autorów zabrani w niezwykłą podróż, która zaczęła się w XV-wiecznym Toruniu... i trwa do dziś. Dzięki Planetarium EC1 spotkanie wzbogacone było o pokazy nieba i planet. Na własne oczy uczniowie zobaczyli co to znaczy, że Kopernik wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. Po spotkaniu uczniowie mogli nabyć swój egzemplarz książki z autografem.

-Teatrzyk 111 na X Międzyszkolnym Przeglądzie Teatralnym "Wszystko Gra"

28 marca aktorzy Teatrzyku 111 wystąpili podczas kolejnej edycji Przeglądu w SP175. Tym razem przygotowali zgromadzonej licznie publiczności przedstawienie na motywach II cz. "Dziadów" A. Mickiewicza  pt." Dziady inaczej". Publiczność nagrodziła znakomite kreacje aktorskie naszych uczniów gromkimi brawami.

- XVI PRZEGLĄD TEATRZYKÓW SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH „Teatr dla wszystkich”

27 marca w Międzynarodowy Dzień Teatru miała bowiem miejsce już XVI edycja Przeglądu Teatrzyków Szkół Integracyjnych. Wzięły w niej udział grupy teatralne z  trzech łódzkich, podstawowych szkół integracyjnych. Na deskach szkolnej scen wystąpiło 80 uczniów w 6 spektaklach dla dwóch grup wiekowych.  Inscenizacje z wykorzystaniem różnorodnych technik teatralnych: teatru aktorskiego oraz lalkowego opowiadały niezwykle barwnie ciekawe historie inspirowane głównie baśniowymi motywami.


Działania związane z integracją
styczeń-luty 2019
 

Zrealizowane programy i projekty przez SP 111 z Oddziałami Integracyjnymi w zakresie "wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w placówkach oświatowych"
 

1. Wycieczki i wyjazdy integracyjne do:

Klasa Ic była w pizzerii
3a wybralła się na spotkanie w Ośrodku Ekologicznym Źródła.

3a udała się do zoo.

Vb była na warsztatach za kulisami w Teatrze Wielkim w Łodzi

Klasa IIIa odwiedziła Bibliotekę Publiczną nr 38 a 7.02 - Muzeum Poznańskiego - Łódź z lotu ptaka

 

2. Konkursy, w których biorą udział również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 

- 4 marca zostały przeprowadzone w naszej szkole eliminacje do ogólnołódzkiego konkursu dla klas III " Mistrz ortografii"

 

2. W ZSZP nr 4 odbył się warsztat antydyskryminacyjny „Język nienawiści – język absurdu”, poświęcony źródłom, przejawom i skutkom mowy nienawiści. Uczniowie klasy VI b wzięli w nim udział.


3. W dn. 6.03.2091r. klasa IIIb gościła przedszkolaki z Przedszkola Integracyjnego 114. Trzecioklasiści pomagali młodszym kolegom i koleżankom w wykonaniu pracy plastycznej.


4. Imprezy mające charakter integracyjny:


- W dn.5.03.2019r. w klasie 3b odbyły się Urodziny Klasy połączone z Ostatkami.

 

- 29 stycznia odbył się bal karnawałowy dla najmłodszych uczniów naszej szkoły.


- 31 stycznia odbył się w SP 111 pokaz mody strojów narodowych krajów Unii Europejskiej
Impreza ta związana była z udziałem naszej szkoły w pierwszej ogólnopolskiej edycji konkursu pt Cześć Europo, W pokazie uczestniczyli uczniowie zdrowi i niepełnosprawni.

 Uczestnictwo uczniów, dyrekcji, nauczycieli, uczniów w  przedsięwzięciach włączających o charakterze artystycznym, sportowym oraz w konferencjach, spotkaniach, szkoleniach: 

1. Udział nauczycieli w konferencjach, szkoleniach, warsztatach:


- 5 - 8 II i 26 II - 1 III - kurs I i II stopnia biofeedback 

- szkolenie ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH U DZIECI O ZABURZONYM ROZWOJU - PODEJŚCIA BEHAWIORALNO-ROZWOJOWE 23-24.02., 15 h, organizator: Fundacja z ASPI-racjami

 

Organizowanie przez SP 111 przedsięwzięć o charakterze włączającym o charakterze artystycznym:

 

1. Wyjście do:

-Kina na film np.Kino Charlie w ramach projektu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"

8 stycznia klasy 5b i 5d wraz z wychowawcami brały udział w kolejnych zajęciach w Kinie Charlie w ramach projektu "Nowe horyzonty edukacji filmowej". Tym razem uczniowie obejrzeli film pt. "Przygody Nelly" (reż. Domonik Wesseley).
-W dn.28.02.2019r. klasy Ia, IIa, IIIb oglądały w Baśniowej Kawiarence przedstawienie pt.    " Sekret detektywa".
- Ostatni piątek przed feriami upłynął w naszej szkole pod hasłem bezpieczeństwa. Młodsze dzieci obejrzały słowno-muzyczny spektakl, który pod okiem nauczycieli, przygotowali uczniowie klasy 3a.
Starsi uczniowie obejrzeli natomiast etiudę teatralną „Kevin sam w domu”, którą pod opieką nauczyciela przygotowali uczniowie klasy 6d.

-W dniu 14 stycznia  2019r.uczniowie klasy Va pod opieką nauczycieli obejrzeli w Teatrze Pinokio spektakl, pt. Urok Tuwima

 


Działania związane z integracją
listopad - grudzień 2018

Zrealizowane programy i projekty przez SP 111 z Oddziałami Integracyjnymi w zakresie "wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w placówkach oświatowych"


1. Spotkanie Mikołajkowe uczniów z naszej szkoły z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Łodzi.

 

2.     Obchody Dnia Życzliwości.

 

3.    Obchody Tygodnia Tolerancji:

-działania na rzecz różnorodności, szacunku i otwartości,

-spotkania i warsztaty o charakterze antydyskryminacyjnym,

-wystawa plakatów, promujących pozytywne postawy i idee różnorodności, 

-udział wybranych klas w spotkaniu z osobami niewidomymi- takie wydarzenia mają uwrażliwiać naszych uczniów na potrzeby innych ludzi oraz uczyć ich otwartości i serdeczności.

-16 listopada młodsze klasy obejrzały film na temat tolerancji, natomiast klasy VIII wzięły udział w projekcji filmu „Cud purymowy”.

-akcja „Akceptacja i szacunek dla różnorodności”, wyrażona strojami i fryzurami uczniów.

-wybrane klasy wzięły  udział w warsztatach zatytułowanych „Efekt stłuczonej szklanki – czyli o słowach, które bolą”. Warsztaty poświęcone były zagadnieniom związanym z tolerancją i szacunkiem wobec drugiego człowieka.

 

4.     Wycieczki i wyjazdy integracyjne do:

-W sobotę 15 grudnia 2018r. uczniowie klas VIa, VIIa, VIIb, VIIIa wraz z rodzicami uczestniczyli w akcji obrączkowania ptaków, która odbyła się w Ogrodzie Zoologicznym.

-22 listopada klasy 2a, 2b, 3b wybrały się na wycieczkę. Najpierw obejrzeliśmy Groty Nagórzyckie. Przeszliśmy przez labirynt podziemnych sal, korytarzy i wnęk w dawnej kopalni piasku kwarcowego. Następnie udaliśmy się do Fabryki bombek w Piotrkowie Trybunalskim

-Zajęcia warsztatowe zorganizowane przez ŁKA - uczniowie z naszej Szkoły brali udział w robieniu najdłuższego łańcucha, który będzie zawieszony na choince przy Dworcu Fabrycznym.  

5.Szkolny Mikołajkowy Turniej Sportowy dla wszystkich uczniów naszej szkoły 

6. Imprezy integracyjne klas partnerskich: wspólny Dzień Życzliwości, wspólne andrzejki i mikołajki,  wspólna Wigilia i Dzień Życzliwości, Dzień Tolerancji.

7. Nowy cykl zajęć  edukacyjnych “Dni świadomości”: 

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Niewidomych oraz trwających w naszej szkole obchodów Tygodnia Tolerancji, gościliśmy uczennice – Anię, Asię oraz Edytę ze Szkoły Policealnej nr 20 w Łódzkiej Szkole dla Słabo widzących i Niewidomych przy ul. Dziewanny - wraz z nauczycielem p. Małgorzatą Parmee. Dziewczyny opowiedziały zgromadzonym na spotkaniu uczniom o tym, co ułatwia im życie. Zaprezentowały sprzęt elektroniczny, który jest wykorzystywany przez osoby niewidome na co dzień. Pokazały, jak prawidłowo pomagać i właściwie przeprowadzać przez jezdnię  ludzi z uszkodzonym wzrokiem. 

8. Konkursy, w których biorą udział również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

-Konkurs na kartkę Świąteczną Bożonarodzeniową

-Konkurs „Ulubiona postać bajkowa”

-Wybrani uczniowie z klas VII i VIII brali udział w międzyszkolnym konkursie Świąteczne inspiracje zorganizowanym przez SOSW nr 1 w Łodzi.

 

9.     Dnia 17 grudnia 2018 roku grupa dziewcząt pod opieką Renaty Bileckiej kolędowała w Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Jaracza 36.

 

10.  Kilka klas przystąpiło do ogólnopolskiej akcji: ”Marzycielska poczta”. Marzycielska Poczta to akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do chorych dzieci.

 

11. Zwiedzanie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 

Uczestnictwo uczniów, dyrekcji, nauczycieli, uczniów w  przedsięwzięciach włączających o charakterze artystycznym, sportowym oraz w konferencjach, spotkaniach, szkoleniach: 

1. Udział nauczycieli w konferencjach, szkoleniach, warsztatach:


-Autyzm wyzwaniem naszych czasów. Problematyka funkcjonowania osób z ASD od diagnozy aż do dorosłości - konferencja  

-Konferencja dla bibliotekarzy w ŁCDiKP  ,,Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w bibliotece szkolnej 

Organizowanie przez SP 111 przedsięwzięć o charakterze włączającym o charakterze artystycznym:

1. Wyjście do:

-Kina na film np. Grinch, Dziadek do  orzechów i 4 królestwa, obejrzenie filmu pt.Superbrat” -„Piękna historia o akceptacji odmienności i odnajdywaniu swojego miejsca na ziemi inspiruje do niesztampowego podejścia do zagadnienia niepełnosprawności” 

-Planetarium,

-Teatru Pinokio na spektakl, pt. „Koralina”,

-Teatru Arlekin,

-Baśniowej kawiarenki na przedstawienie pt.“Pastorałki”

2.Uczestnictwo w warsztatach "Geometria mody"-  każdy uczestnik zamienił się w projektanta, który przygotował strój na bal w Pałacu Poznańskiego
 

3.Udział w projekcie Nowe Horyzonty Sztuki Filmowej organizowanym przez Kino Charlie - projekcje filmów o tematyce integracyjnej . 

4.Nauczyciele SP 111 na scenie Teatru Edukacyjnego Bohaterskiej Wyobraźni

28 listopada w nowo otwartej pracowni dramy, mającej swoją siedzibę w SP 170 w Łodzi przy ul. Miedzianej, odbyły się warsztatowe zajęcia profilaktyczne w formie teatru edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych.W spektaklu pt. „Nie bądź biernym obserwatorem” przygotowanym przez nauczycieli łódzkich szkół pod kierunkiem p. Hanny Gzelli uczestniczyli również nasi uczniowie.


POWRÓT