POWRÓT

Klub Szkół UNICEF

Archiwum


Rok szkolny 2016/2017


Podsumowanie projektu edukacyjnego UNICEF-zaWODY dla AFRYKI
W maju i czerwcu 2018 r. nauczyciele: Agata Leder- Hejduk, Anna Wojewoda, Anna Styrcz – Jędrzejek, Dagmara Marczak,
Joanna Tomporek-Przycka, Anna Kurzawa, Jolanta Kocińska, Danuta Koperska-Szczygłowska, Justyna Szostek,
Piotr Stelmasiak, Lidia Urbanek
oraz Ilona Tałady w oparciu o scenariusze i materiały edukacyjne dostarczone przez UNICEF,
przeprowadzili  w klasach: IV a, V b, V c, II a i w świetlicy szkolnej  zajęcia dotyczące wody, jej znaczenia dla człowieka
i konieczności jej oszczędzania.

 

ZAJĘCIA MIAŁY NA CELU:
 

 • Przekazanie uczniom wiedzy na temat znaczenia wody w życiu człowieka.

 • Uświadomienie dzieciom i młodzieży, iż są regiony świata, gdzie dostęp do wody jest ograniczony.

 • Kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw proekologicznych związanych z oszczędzaniem wody.

Koordynatorkami projektu były panie: Ilona Tałady, Aleksandra Brandt


 


Certyfikat dla SP111 za udział w kampanii UNICEF
„Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę” 

Nowy projekt edukacyjny UNICEF zaWODY dla AFRYKI 

W kwietniu nasza szkoła, w ramach działalności Klubu Szkół UNICEF, przystąpiła do projektu UNICEF zaWODY dla AFRYKI.

Cele Projektu:

·         Przekazanie uczniom wiedzy na temat znaczenia wody w życiu człowieka.

·         Uświadomienie dzieciom i młodzieży, iż są regiony świata, gdzie dostęp do wody jest ograniczony.

·         Kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw proekologicznych związanych z oszczędzaniem wody.

Etapy projektu:

·        Zgłoszenie szkoły do projektu.

·        Przeprowadzenie minimum 3 zajęć edukacyjnych dla uczniów w oparciu o materiały dostarczone przez Klub Szkół UNICEF.

·        Złożenie sprawozdania przez koordynatorów.

 


Podsumowanie projektu edukacyjnego Unicef

W listopadzie nasza szkoła przyłączyła się do kampanii edukacyjnej UNICEF „Pomóżmy dzieciom w Syrii przetrwać zimę”.

Celem projektu było:

 •  Pokazanie jak wojna wpływa na życie dziecka

 •  Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego,

 •  Zebranie środków finansowych na zapewnienie ciepłych ubrań i kocy dla dzieci z Syrii.

 W ramach projektu:

 • w szkole odbyły się prezentacje dla uczniów klas I- VII,

 • wychowawcy klas, w oparciu o scenariusze przysłane przez UNICEF oraz własne pomysły, przeprowadzili lekcje wychowawcze;

 • w lutym zorganizowano w naszej szkole akcję „Pomóż dzieciom w Syrii przetrwać zimę ”, połączoną z wystawą książek, w trakcie której uczniowie oraz ich rodzice mogli przekazać darowiznę na rzecz dzieci z Syrii.

 Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się i wsparli kampanię. 

Koordynatorkami kampanii były panie A. Brandt i I. Tałady.


Podsumowanie kampanii edukacyjnej UNICEF

W tym roku nasza szkoła  przystąpiła do kampanii edukacyjnej UNICEF  „Pomóżmy dzieciom w Syrii przetrwać zimę”.
Na terenie szkoły zorganizowałyśmy wystawę książek, które otrzymałyśmy od rodziców, uczniów i nauczycieli.
 W ten sposób udało się zebrać:

1260 zł

Bardzo dziękujemy wszystkim tym ,którzy  włączyli się do kampanii. Dzięki Wam,  do  syryjskich dzieci żyjących na terenach
objętych ciągłymi walkami, dotrze pomoc humanitarna.


Prezentacje w ramach projektu edukacyjnego UNICEF

W listopadzie nasza szkoła przyłączyła się do kampanii edukacyjnej UNICEF „Pomóżmy dzieciom w Syrii przetrwać zimę”.

W czwartek (11.01) i poniedziałek (15.01) odbyły się prezentacje dla uczniów klas I- VII, których celem było przekazanie
im wiedzy na temat sytuacji ich rówieśników żyjących w Syrii.

Dla syryjskich dzieci żyjących na terenach objętych ciągłymi walkami niskie temperatury stanowią poważne zagrożenie życia.
Miejsca objęte konfliktami zbrojnymi są bardzo trudno dostępne, a dotarcie pomocy humanitarnej wymaga czasu
i pokonania wielu przeszkód
.


Działania Klubu Szkół UNICEF w miesiącach wrzesień – październik

W miesiącu wrześniu i październiku uczniowie klas IV – VII realizowali zadanie, jakie zaproponował nam
w ramach współpracy Klub Szkół UNICEF.

Działania uczniów skoncentrowały się na obszarze zdrowia, a konkretnie na problemie otyłości wśród dzieci.

Zadaniem uczniów klas VI – VII było zdobycie podstawowych informacji, nt otyłości, przyczyn występowania
tej choroby w kontekście niezdrowego odżywiania, danych dotyczących statystyk, sposobów leczenia otyłości
w Polsce, profilaktyki, zajęć prozdrowotnych i opracowanie ich w formie referatu lub raportu.
Uczniowie klas IV – V przygotowali plakaty promujące zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie się.

Efektem podjętych działań był gazetka ścienna „Nasze pomysły na zdrowie”.


Nasza szkoła kontynuuje współpracę z Klubem Szkół UNICEF.

5 października uczniowie klas IV – VII mieli możliwość obejrzenia prezentacji „ Działania UNICEF”
i wysłuchania informacji o  współpracy naszej szkoły z Klubem Szkół UNICEF.

Od września 2009 roku nasza szkoła współpracuje z KLUBEM SZKÓŁ UNICEF. W tym czasie wzięliśmy udział
w 10 kampaniach edukacyjnych organizowanych przez UNICEF. Do tej pory celem tych kampanii była pomoc
dzieciom z krajów dotkniętych ubóstwem.

W październiku drogą mailową otrzymaliśmy materiały dla Klubu Szkół UNICEF dotyczące działalności organizacji
w krajach wysokorozwiniętych, w tym również w Polsce.

W krajach tych UNICEF kontroluje,  jak wygląda sytuacja dzieci w najważniejszych obszarach ich życia: zdrowie,
edukacja, rodzina, przemoc, ubóstwo, wypadki, sport i rekreacja.  Gromadzi dane statystyczne, analizuje je
i sporządza raport, który przedstawiany jest Komitetowi Praw Dziecka w Genewie.


 Informacja o działalności Klubu Szkół UNICEF

Od tego roku szkolnego Informacje na temat działalności UNICEF i Klubu Szkół UNICEF są umieszczane na dwóch tablicach,
na I piętrze. Są tam również powieszone certyfikaty i dyplomy, które otrzymujemy w podziękowaniu za udział w kampaniach
organizowanych przez UNICEF. Zachęcamy do czytania na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach.

W tym roku szkolnym spotkania członków klubu będą  odbywały się raz w miesiącu, w poniedziałek (data będzie określana na bieżąco)
na 7 godzinie lekcyjnej.  Jeżeli  włączymy się w akcje UNICEF-u lub w akcje Klubu Wolontariusza, będziemy spotykać się częściej.   


Archiwum - rok szkolny 2016/2017


Certyfikat dla SP111 za udział w kampanii UNICEF
WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATAPodsumowanie kampanii edukacyjnej
UNICEF
 WSZYSTKIE KOLORY 
ŚWIATA”.

Etapy kampanii:

 1. Zapoznanie uczniów z projektem.

 2. Prezentacje dla uczniów klas I - VI

 3. Przygotowanie laleczek przez uczniów – w oparciu o wykrój laleczki wysłanej przez UNICEF.

 4. Wystawa laleczek w szkole -  akcja DZIEŃ WSZYSTKICH KOLORÓW ŚWIATA

 5. Przekazanie przez koordynatora na konto Stowarzyszenie UNICEF –Polska darowizny na rzecz ratowania życia dzieci w Angoli.
  Zebraliśmy  - 410 zł

 6. Złożenie raportu przez koordynatora z przebiegu kampanii.

 7. Przystąpienie do konkursu na najbardziej oryginalną laleczkę, którą wybrała specjalnie powołana komisja.
  Autorem lalki jest uczeń klasy 4 b Jakub Latosek. Głosowanie zakończyło się w piątek o godz. 11.00.
  Do konkursu zostało zgłoszonych340 lalek z całej Polski. Wystawiona przez naszą szkołę zajęła 72. miejsce, a 2. w Łodzi.

Serdecznie dziękujemy za oddane głosy.


Głosowanie na lalkę w konkursie Unicef „Wszystkie Kolory Świata”

Właśnie wystartował konkurs na projekt najbardziej oryginalnej laleczki. Do 9 marca do godz. 11.00 można zgłaszać zdjęcia
wybranych laleczek do galerii konkursowej. Wejście do aplikacji znajduje się w menu po lewej stronie pod nazwą
„Wszystkie Kolory Świata”. https://www.facebook.com/UNICEFwszystkie…/…/115066638669642/
Zapraszamy do zabawy. Drugi etap – głosowanie – rozpocznie się 10 marca o godz.11.00.
Życzymy powodzenia!

W naszej szkole zwyciężyła laleczka wykonana przez ucznia klasy 4B Jakuba Latoska. 
Wyboru laleczki dokonywała komisja konkursowa pod przewodnictwem pani dyrektor Małgorzaty Tomaszewskiej.
Nasza laleczka jest już w Galerii konkursowej. Wystarczy wpisać Łódź bądź pełną nazwę naszej szkoły.
Głosować można już od 10 marca od godziny 11:00 :)
Więcej informacji o konkursie już wkrótce :)Podsumowanie akcji UNICEF DZIEŃ WSZYSTKICH KOLORÓW ŚWIATA

W dn. 22.02. 2017 r. odbyła się, w ramach kampanii edukacyjnej

UNICEF „WSZYSTKIE KOLORY   ŚWIATA”

 akcja DZIEŃ WSZYSTKICH KOLORÓW ŚWIATA

Podczas której każdy z gości odwiedzających naszą szkołę mógł zaopiekować się wybraną laleczką - wykonaną przez uczniów -
w zamian za przekazanie darowizny na rzecz ratowania życia dzieci w Angoli. Darowizna umożliwi zaszczepienie dzieci przeciw
najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego, a tym samym pozwoli na uratowanie im życia.

Powstało 40 lalek - 32 znalazły dla siebie opiekę.

Relację tych wydarzeń znajdziecie na facebooku


DZIEŃ WSZYSTKICH KOLORÓW ŚWIATA

22 lutego w trakcie Drzwi Otwartych naszej szkoły będzie zorganizowana wystawa lalek, w trakcie której zaproszeni goście,
przyjaciele szkoły, przyszli i obecni uczniowie będą mogli wybrać laleczkę, którą zaopiekują się  przekazując w zamian darowiznę
w wysokości minimum 10 zł.
Zebrane pieniądze zostaną przekazane na ratowanie życia dzieci w Angoli.

Uczniowie wykonywali lalki pod opieką nauczycieli, rodziców, babć. 


Prezentacja lalek dostępna na naszym facebooku.

 


KAMPANIA EDUKACYJNA UNICEF "WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA"...

02.11.2016r. ruszyła w naszej szkole światowa

KAMPANIA EDUKACYJNA UNICEF "WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA"...

W Polsce kampanię wpiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.  

W ramach projektu uczennice i uczniowie:

·       uczą się, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne;

·       kształtują postawę tolerancji i otwartości na inne kultury;

·       pod opieką nauczycieli wykonują specjalną, charytatywną szmaciną laleczkę UNICEF, która będzie symbolem pomocy,
 jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów;
 

Laleczki te są niezwykłe, ponieważ symbolizują pomoc uczniów dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie.
 Każda z nich będzie miała swoją tożsamość. Dzieci same wybiorą kraj pochodzenia dla wykonanej przez siebie laleczki,
 określą jej kolor skóry, strój, a także imię i wiek, które umieszczą w „akcie urodzenia”.

 

W lutym zorganizowana zostanie w naszej szkole impreza: „Dzień Wszystkich Kolorów Świata”, podczas której:

1.    Dzieci zaprezentują wykonane przez siebie laleczki.

2.    Zaproszeni goście: rodzice, dziadkowie, przyjaciele szkoły, będą wybierali laleczkę, którą zaopiekują się
 przekazując w zamian darowiznę w wysokości minimum 10 zł.

3.    Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane na ratowanie życia dzieci w Angoli.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie i uszyć lalkę, mogą zgłosić  się na zajęcia do:
 

-  opiekunek  Klubu Szkół Unicef: p. Ilony Tałady, p. Aleksandry Brandt 

- opiekunek Klubu Wolontariatu p. Anety Gąsiorek i p. Anny Wojewody

- nauczycielki plastyki i techniki: p. Danuty Sobolewskiej


Spotkania będą się odbywały:

·        (środa, 7 godzina lekcyjna, sala 25)

·        (czwartek, 7 godzina lekcyjna, sala 15)


Archiwum - rok szkolny 2015/2016


Podsumowanie projektu edukacyjnego UNICEF-
„Prawa Dziecka a Problemy Współczesnego Świata”.

W maju i czerwcu 2016 r panie: Agata Leder- Hejduk, Krystyna Lukas, Katarzyna Józwiak oraz Aleksandra Brandt
w oparciu o scenariusze i informacje zawarte w podręczniku Prawa dziecka w Celach Zrównoważonego Rozwoju.
Od Gwatemali do Polski” oraz inne materiały edukacyjne dostarczone przez UNICEF
przeprowadziły w klasach VI C, IV C, V A i IV B
godziny wychowawcze dotyczące trzech obszarów tematycznych: Ubóstwa, Zdrowia oraz Zmian klimatycznych.

ZAJĘCIA MIAŁY NA CELU:

·         Edukację dzieci i młodzieży na temat problemów współczesnego świata.

·         Przekazanie uczniom wiedzy, czym są Zrównoważone Cele Rozwoju.

·         Kształtowanie wśród młodego pokolenia świadomości globalnych problemów dotyczących ubóstwa, zdrowia i zmian klimatycznych.

·         Kształtowanie postawy zaangażowania społecznego.

Koordynatorkami projektu były panie: Aleksandra Brandt, Ilona Tałady


Nowy projekt edukacyjny UNICEF-
„Prawa Dziecka a Problemy Współczesnego Świata”.

 

W kwietniu nasza szkoła, w ramach działalności Klubu Szkół UNICEF, przystąpiła do projektu UNICEF „Prawa Dziecka a Problemy Współczesnego Świata”.

CELE PROJEKTU:

 • Edukacja dzieci i młodzieży na temat problemów współczesnego świata.

 • Przekazanie uczniom wiedzy, czym są Zrównoważone Cele Rozwoju.

 • Kształtowanie wśród młodego pokolenia świadomości globalnych problemów dotyczących ubóstwa, zdrowia i zmian klimatycznych.

 • Kształtowanie postawy zaangażowania społecznego.

ETAPY PROJEKTU:

 • Zgłoszenie szkoły do projektu.

 • Pobranie materiałów dostępnych na stronie Klubu Szkół UNICEF

 • Przeprowadzenie minimum 3 zajęć edukacyjnych dla uczniów na tematy zawarte w podręczniku „Prawa Dziecka a Cele Zrównoważonego Rozwoju”.

 • Złożenie sprawozdania przez koordynatorów.


  Po zakończonym projekcie otrzymamy:
  „Certyfikat Szkoły Wspierającej Prawa Dziecka na Świecie” w roku szkolnym 2015/2016.

 Koordynatorkami projektu są panie: Aleksandra Brandt, Ilona Tałady

 


Podsumowanie Kampanii Edukacyjnej UNICEF „MALI uczniowie idą do szkoły”

Od listopada 2015 r. do stycznia 2016 r. wychowawcy klas I-VI, w oparciu o materiały
edukacyjne UNICEF, przeprowadzali zajęcia, których celem było:

·         Zapoznanie dzieci z tematem dostępu do edukacji na świecie, w tym szczególnie sytuacji dzieci w Mali, 

·         Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,  

·         Zachęcenie uczniów do napisania książeczek, dzięki którym będzie możliwe zebranie środków finansowych na edukację dzieci w Mali.

Do kampanii przyłączył się również Klub Wolontariusza SP 111.

W styczniu i lutym 2016 r. chętni uczniowie pod opieką pań: Danuty Sobolewskiej, Anety Gąsiorek, Klaudii Karaudy, bądź w domu
z rodzicami, wykonywali książeczki, które zostały zaprezentowane podczas przygotowanej w placówce imprezie „Dzień Książki dla Afryki”.  Zaproszeni goście mogli zabrać do domu wybraną przez siebie pozycję w zamian za przekazanie darowizny na rzecz dzieci
w Mali. 

Zebraliśmy 349 zł.

 Darowizna została przekazała na konto UNICEF 73 1020 1013 0000 0102 0151 5907

 Koordynatorkami kampanii były panie: Ilona Tałady i Aleksandra Brandt 


Nowy projekt edukacyjny UNICEF- „MALI uczniowie idą do szkoły”

 W październiku nasza szkoła, w ramach działalności Klubu Szkół UNICEF, przystąpiła do projektu
UNICEF „MALI uczniowie idą do szkoły”, który jest odpowiedzią na sytuację dzieci w tym kraju.

 CELE PROJEKTU:

 • Zapoznanie dzieci z tematem dostępu do edukacji na świecie, w tym szczególnie sytuacji dzieci w Mali,
   

 • Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,
   

 • Zebranie środków finansowych na edukację dzieci w Mali.

 

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

 • Zajęcia edukacyjne, – których celem jest zapoznanie uczniów z sytuacją dzieci w Mali w oparciu o materiały dydaktyczne dostarczone przez UNICEF.
   

 • Przygotowanie książek.
   

 • „Dzień Książki dla Afryki” - podczas specjalnie przygotowanej w placówce imprezy wszystkie stworzone przez uczniów książki zostaną zaprezentowane, a zaproszeni goście będą mogli zabrać do domu wybraną przez siebie pozycję w zamian za przekazanie darowizny na rzecz dzieci w Mali.
   

 • Konkurs na najciekawszą książkę.


Harmonogram prac Klubu Szkół UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Zgodnie z tym harmonogramem każdego miesiąca otrzymamy od UNICEF nowe materiały  związane
z wybranym dniem. Niektóre z nich będą prezentowane w formie gazetki ściennej
Klubu Szkół UNICEF.
Koordynatorki Klubu informują, iż  wychowawcy klas mogą przygotować zajęcia na wybrany temat
w oparciu o wszystkie dostępne materiały dostarczane co miesiąc przez
UNICEF.
W tym celu należy zgłosić się do p. A Brandt

Kalendarz działań Klubu Szkół Unicef w roku szkolnym 2015/16 (pobierz plik .pdf)


Dyplom UNICEF za udział w kampanii
„Pomóżmy Dzieciom w Nepalu Wrócić do Szkoły”

We wrześniu nasza szkoła otrzymała dyplom placówki wspierającej dzieci w Nepalu
w roku szkolnym 2014/2015.

Zostaliśmy docenieni za zaangażowanie w projekt, dzięki któremu zwiększyła się
świadomość uczniów na temat sytuacji dzieci w Nepalu oraz zbiórkę funduszy na
odbudowę szkół w Nepalu i umożliwienie jego najmłodszym mieszkańcom powrotu
do normalnego i bezpiecznego życia.

 Koordynatorkami pracy Klubu Szkół UNICEF w roku szkolnym 2015/2016 są panie:
Aleksandra Brandt i Ilona TaładyArchiwum - rok szkolny 2014/2015


Podsumowanie kampanii edukacyjnej w ramach Klubu Szkół UNICEF
Pomóżmy dzieciom w Nepalu wrócić do szkoły”.


 
W dniach 08-22 czerwca panie: Ilona Tałady, Aleksandra Brandt, Kinga Dworakowska,
Anna Wojewoda, Agata Leder-Hejduk, Klaudia Mamińska-Karauda w oparciu o materiały dostarczone
przez UNICEF przeprowadziły lekcje dla uczniów klas I- VI.

Dzięki lekcjom uczniowie:

 • Zostali uwrażliwieni na problemy ich rówieśników w Nepalu, takimi jak: choroby, brak wody pitnej, sanitariatów, żywności, lekarstw, czy dostępu do edukacji ze względu
  na zniszczone trzęsieniem ziemi budynki.

 • Zebrali fundusze w wysokości 235 złotych.

Koordynator (A. Brandt) przekazał darowiznę na konto
41 1020 1013 0000 0702 0005 9055 „Pomoc dla Nepalu”
.


Kampania edukacyjna w ramach Klubu Szkół UNICEF
Pomóżmy dzieciom w Nepalu wrócić do szkoły

 W dn. 27.05.2015r. nasza szkoła przystąpiła do kampanii edukacyjnej Klubu Szkół UNICEF:
Pomóżmy dzieciom w Nepalu wrócić do szkoły.

25 kwietnia 2015 roku w Nepalu miało miejsce tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi.

Bilans ofiar przekroczył 8 000 zabitych i ponad 10 000 rannych. Poszkodowanych zostało prawie 1,7 miliona dzieci.

W dniach 08-19 czerwca w klasach I-VI, w oparciu o materiały dostarczone przez UNICEF, zostaną przeprowadzone
lekcje, których celem będzie:

Podstawowe informacje można przeczytać na gazetce Klubu Szkół UNICEF.

 Jest to 7. akcja, w której nasza szkoła bierze udział. Koordynatorkami kampanii są panie Aleksandra Brandt i Ilona Tałady.
 


Archiwum - rok szkolny 2013/2014Certyfikat UNICEF za udział w projekcie "Gwiazdka dla Afryki"

Nasza szkoła otrzymała Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki za udział w ogólnopolskim
projekcie edukacyjno- społecznym
"Gwiazdka dla Afryki".

Jest to już 6 akcja, w której nasza szkoła wzięła udział w ramach współpracy Klubu Szkół UNICEF. 


Świąteczna wystawa opakowań na prezenty w ramach
kampanii edukacyjno- pomocowej UNICEF
 „Gwiazdka dla Afryki”

 

W dniach 16-17.12.2013r pod opieką pań: Anety Gąsiorek i Ilony Tałady uczniowie klas I-VI zbierali fundusze
w ramach akcji „Gwiazdka dla Afryki”.

Uczniowie, nauczyciele, przyjaciele szkoły nabywając, na specjalnie
zorganizowanej świątecznej wystawie, wykonane przez dzieci z SP 111 opakowania na prezenty, mogli przekazać
darowiznę na rzecz dzieci z Sierra Leone.
 

Uzyskane w ramach akcji fundusze to: 473 zł. (zostaną przekazane na konto organizacji UNICEF)
 

Chętni uczniowie i uczennice wykonywali opakowania na prezenty pod opieką pań ze świetlicy,
p. A. Brandt, p. A. Gąsiorek (w ramach działalności Klubu Wolontariusza), p. I. Tałady,
a także w domu wraz z rodzicami.


Prezentacje w ramach kampanii edukacyjnej UNICEF
"Gwiazdka dla Afryki"


W dniach 03.12-06.12.13r. dla klas I -VI przeprowadzono zajęcia edukacyjne, dzięki którym uczniowie:
- zdobyli wiedzę na temat kraju Sierra Leone (jego położenia, sytuacji ekonomicznej, problemów),
- zapoznali się z sytuacją dzieci z Sierra Leone,
- dowiedzieli z jakimi problemami borykają się na co dzień mieszkańcy tego kraju, jeśli chodzi o medycynę, edukację i dostęp do nich,
- zapoznali się z działalnością UNICEF na rzecz dzieci w Sierra Leone,
- dowiedzieli się, jak mogą pomóc swoim rówieśnikom w ramach akcji "Gwiazdka dla Afryki".
Lekcje zostały przeprowadzone przez panie: A. Wojewodę, K. Dworakowską, I. Dudkiewicz, A. Brandt, K. Lukas


 


„Gwiazdka dla Afryki” projekt edukacyjno-pomocowy UNICEF


W ramach działalności Klubu Szkół UNICEF nasza szkoła przystąpiła do projektu „Gwiazdka dla Afryki”.

Celem projektu jest:

Zapoznanie dzieci z sytuacją w krajach rozwijających się, w tym głównie w Sierra Leone,
Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,
Zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone.


"Gwiazdka dla Afryki" to projekt edukacyjno-pomocowy, w ramach którego uczniowie będą przygotowywać
symboliczne prezenty dla maluchów z Sierra Leone. W wykonanych pudełeczkach owiniętych wstążeczką
dzieci umieszczą symboliczne szczepionki, które chciałyby przekazać dzieciom w Afryce. Ile szczepionek bądź
zestawów szczepień pomieści pudełeczko, zależy wyłącznie od ofiarodawcy, a więc ucznia. Im bogatszy ma
być prezent, tym paczka symbolizująca tę pomoc może być większa. Koszt jednej szczepionki jest niewielki,
a nawet najdrobniejszy prezent może dokonać wielkiej rzeczy - uratować życie dziecka!

Wszystkie przygotowane przez dzieci i młodzież prezenty zostaną wystawione podczas specjalnie
zorganizowanej w szkole imprezy.

Etapy projektu:
Zajęcia edukacyjne.
Przygotowywanie prezentów dla dzieci w Sierra Leone.
Gwiazdka dla Afryki.


Pocztówka do Afryki - integralnym elementem akcji jest konkurs na projekt najbardziej oryginalnej kartki
pocztowej przygotowanej przez dzieci w Polsce dla dzieci w Sierra Leone. Najciekawsze kartki, wykonane
dowolną techniką plastyczną, wraz z życzeniami skierowanymi do dzieci w Afryce, zostaną wydane przez
UNICEF w formie pamiątkowego albumu.


Dyplom UNICEF za udział w kampanii „Dzień Zmian”

Nasza szkoła otrzymała Dyplom za udział w projekcie edukacyjnym UNICEF „Dzień zmian”.
Jest to już 5 akcja w ramach współpracy z organizacją, w której nasza szkoła wzięła udział.
Koordynatorkami kampanii oraz Klubu Szkół UNICEF są panie A. Brandt i I. TaładyArchiwum - rok szkolny 2012/2013


Kampania "Dzień Zmian"

W maju 2013 r. w ramach współpracy z Klubem Szkół UNICEF nasza szkoła włączyła się w kampanię pt. „Dzień Zmian”.
Celem akcji było:

 • Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,

 • Zwiększanie świadomości uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z odległych krajów,

 • Integracja społeczności szkolnej.

Uczniowie  mieli za zadanie dowiedzieć się jak najwięcej o specyfice danego kraju – zwyczajach tam panujących,
kulturze, tradycjach, codziennym życiu mieszkańców, kuchni, modzie itp.Dzień Zmian w naszej szkole.

18.06 w ramach kampanii UNICEF obchodziliśmy w szkole „Dzień Zmian”.  W tym dniu uczniowie klas partnerskich
prezentowali na stoiskach tematycznych zgromadzone przez siebie wcześniej informacje dotyczące życia, kultury,
edukacji, zwyczajów panujących w wybranym kraju.

Z okazji obchodów Dnia Zmian nasza szkoła przeobraziła się w 9 różnych szkół z następujących krajów:
 
 • Chiny – uczniowie klas I a i IV a,

 • Peru - uczniowie klas II a  i V a,

 • Egipt- uczniowie klas III a i VI a,

 • Meksyk - uczniowie klas I b i IV b,

 • Indie - uczniowie klas II b i V b,

 • Japonia - uczniowie klas III b i VI b,

 • Argentyna - uczniowie klas I c i IV c,

 • Brazylia- uczniowie klas II c i V c,

 • Nigeria - uczniowie klas III c i VI c,

Uczennice i uczniowie:

 • oglądali przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne dotyczące danych krajów, m.in.: : „Japonia, egzotyczny kraj”, „Dzień z życia Meksykanina”,  „Indie- świat nie tylko Boollywood’u”, „Mieszkańcy Peru”, z których mogli dowiedzieć się o historii, kulturze, zabytkach poszczególnych krajów oraz  tradycjach, codziennym życiu mieszkańców,
   

 • poznawali ciekawostki dotyczące życia i obyczajów mieszkańców,

 • poznawali życie szkolne swoich rówieśników,
   

 • oglądali oryginalne oraz tradycyjne- rodowe  stroje,
   

 • mieli możliwość poznania zabaw w kącikach tematycznych, np.: sudoku, bierki japońskie – mikado, orgiami, fukuwarawi,
   

 • degustowali specjały poszczególnych kuchni: Nachos, Bourito, Tortilli, sezamowych ciasteczek, Tempury z warzyw,  5 gatunków ryżu, tradycyjną  potrawę indyjską przygotowaną m.in.: z kurczaka, żółtego carry, ostrej papryczki.

We wszystkie przygotowania byli zaangażowani rodzice i przyjaciele szkoły.
Dzięki podjętym działaniom uczniowie i uczennice mieli możliwość nie tylko poznać,
ale także zrozumieć, dlaczego życie ludzi w odległych zakątkach różni się od naszego. 


Dyplom za działalność w roku szkolnym 2011/2012To już 4 dyplom dla naszej szkoły otrzymany za działalność w ramach Klubu Szkół UNICEF. Do Klubu należymy od 2009 roku
W tym roku szkolnym opiekunkami, a zarazem koordynatorkami działań Klubu są panie A. Brandt i I. Tałady


Archiwum - rok szkolny 2011/2012


22.03.2012 Światowy Dzień Wody

Jego obchody zorganizowali uczniowie z Klubu Szkół UNICEF wspólnie z SU.
W związku z tym została opracowana gazetka ścienna dotycząca zasobów wody
na Ziemi oraz  plakaty na temat sposobów oszczędzania wody. W tym dniu ogłoszono
konkurs na klasę, której uczniowie będą ubrani w 100% na niebiesko.
Były to klasy: IVa, IVb, IVc, Va, Vb oraz VIbZakończenie kampanii edukacyjnej UNICEF
"WSZYSTKIE KOLORY
ŚWIATA"

W ramach kampanii:

 • koordynatorki przeprowadziły prezentację (dostarczoną przez UNICEF) propagującą akcję, jej założenia i cele,

 • obecni na prezentacji uczniowie opowiadali o niej podczas godzin wychowawczych zachęcając swoich kolegów i koleżanki do wzięcia udziału w kampanii,

 • chętni uczniowie ręcznie wykonali w sumie 40 lalek,

 • 20.02.2012 r. odbył się „Dzień Wszystkich Kolorów  Świata", podczas którego dzieci prezentowały wykonane przez siebie lalki, a zaproszeni goście: rodzice, dziadkowie, nauczyciele,  przyjaciele szkoły wybierali laleczkę, którą zaopiekują się przekazując w zamian darowiznę w wysokości minimum 10 zł, na pomoc dzieciom z Sierra Leone,

 • zebraliśmy 630 zł.
Za udział w kampanii otrzymaliśmy certyfikat UNICEF. Byliśmy jedną z 1140 placówek z całego kraju,
która włączyła się do projektu. W ramach całej akcji zebrano 711 tysięcy złotych.
Suma ta w całości zostanie przekazana do Sierra Leone.
 Dzięki niej będzie można zaszczepić kilkaset tysięcy maluchów przeciw najgroźniejszym chorobom wieku dziecięcego:
odrze, polio, gruźlicy, tężcowi noworodkowemu oraz malarii.


Własnoręcznie szyte lalki

Wolontariusze
wraz z innymi chętnymi osobami przez cały styczeń szyli własnoręcznie z pomocą
rodziców oraz nauczycielek: p. I. Tałady, p. A. Brandt, p. A. Wojewody, p. D. Sobolewskiej, p. A. Gąsiorek
p. K. Macutkiewicz, p. A. Kurzawy i p. K. Ignatowicz szmaciane lalki w ramach kampanii UNICEF

"WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA" -KAMPANIA EDUKACYJNA UNICEF.

Lalki są symbolem pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów.
 W tym roku pomagamy dzieciom w Sierra Leone.


=> galeria


Nowy projekt we współpracy z UNICEF

Nasza szkoła przystąpiła do światowego projektu UNICEF

"WSZYSTKIE
KOLORY ŚWIATA" -KAMPANIA EDUKACYJNA UNICEF.

Celem projektu jest:
 - kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,
 - pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,
 - zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone.

W ramach akcji uczennice i uczniowie:

 • uczą się, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne;

 • poznają kultury i obyczaje swoich rówieśników w innych krajach;

 • pod opieką nauczycieli wykonują specjalną, charytatywną szmaciną laleczkę UNICEF,
  która będzie symbolem pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów;

Koordynatorkami projektu w naszej szkole są panie Aleksandra Brandt i Ilona Tałady.


Archiwum - rok szkolny 2010/2011


Podsumowanie akcji Szkoła z Prawami Dziecka.

W ramach podsumowania ubiegłorocznej kampanii UNICEF Szkoła z Prawami Dziecka otrzymaliśmy dyplom za
 udział w drugiej edycji projektu oraz dyplom za całoroczną współpracę w ramach Klubu Szkół Unicef.Informacja

Nasza szkoła w ramach współpracy z organizacją UNICEF przystąpiła
 do  projektu Szkoła z Prawami Ucznia. Koordynatorem akcji jest p. A. Brandt


Celem projektu jest
przekazanie uczniom wiedzy o tym:

„Szkoła z prawami dziecka” jest drugą edycją programu, który swoją inaugurację miał w 2009 roku.
Do akcji zgłosiło się wtedy ponad 1800 szkół z całej Polski, wśród których była również nasza szkoła (koordynator p. A. Gąsiorek)

W akcji wzięli udział uczniowie klas: 0-VI. W dniach 20.05-20.06 nauczyciele prowadzili godziny wychowawcze w oparciu
o scenariusze i materiały nadesłane przez UNICEF. W dniu 02.06 dla uczniów klas 0-III pokazano prezentację Prawa Dziecka.


Zakończenie akcji UNICEF: "Dostrzec innych. Pomoc humanitarna"

W akcji wzięli uczniowie klas IV-VI. W ramach akcji członkowie Klubu Szkół UNICEF wykonali gazetkę ścienną:
 "Dostrzec innych. Pomoc humanitarna". Ponadto w każdej klasie (IV-VI) przeprowadzono godziny wychowawcze
 na podstawie materiałów dydaktycznych pobranych ze stron UNICEF (tematy: W jaki sposób pomóc dzieciom; Woda pitna; Żywność; Edukacja).
 Z prac plastycznych, które powstały w trakcie realizacji tematów, zorganizowano wystawę.
 Dla uczniów klas młodszych wykonano prezentację, która w przystępny sposób opisywała na czym
polega pomoc humanitarna oraz działalność organizacji UNICEF.

Opis akcji, a także zdjęcia można obejrzeć na stronie UNICEF zakładce szkoły i uczelnie.
Informacja

Nasza szkoła przyłączyła się do Ogólnopolskiego Programu UNICEF:
 Dostrzec innych - pomoc humanitarna na świecie

Celem programu jest:
- uwrażliwienie dzieci na problemy z jakimi borykają się ich rówieśnicy w sytuacji konfliktu czy klęski żywiołowej,
- zapoznanie dzieci z trzema najistotniejszymi obszarami, w ramach których UNICEF organizuje pomoc humanitarną.


Nasza szkoła kontynuuje współpracę z Klubem Szkół Unicef.

W październiku drogą mailową otrzymaliśmy materiały dla Klubu Szkół UNICEF dotyczące sytuacji dzieci w Pakistanie oraz Nowości UNICEF.
Na ich podstawie została opracowana  gazetka ścienna. Jednocześnie dostaliśmy informacje, iż w najbliższym czasie zostanie uruchomiona
specjalna platforma internetowa dla szkół na stronie Klubu Szkół Unicef. Rozpocznie się także nowy projekt edukacyjny – tym razem poświęcony zagadnieniom edukacji humanitarnej

Dzieci w Pakistanie Nowości UNICEF


W celu przybliżenia uczniom działalności organizacji UNICEF, SU (wraz z koordynatorem Klubu Szkół UNICEF p. A. Brandt) opracował gazetkę ścienną. Zawarte na niej informacje pochodzą z rocznego raportu UNICEF Polska 2009, który szkoła otrzymała od organizacji wraz z podziękowaniami i dyplomem za działalność w Klubie Szkół UNICEF.


Archiwum - rok szkolny 2009/2010


W szkole został stworzony kącik UNICEF - na pierwszym piętrze, w którym zamieszczane są informacje przesyłane z Unicef do naszej szkoły w pakietach. Nasza szkoła, aby aktywnie uczestniczyć w Klubie, powinna wziąć udział w co najmniej jednej akcji skierowanej do szkół w danym roku szkolnym. Informacje o planowanych akcjach są przesyłane na początku każdego semestru.

W styczniu 2009 roku nasza szkoła wzięła udział w akcji UNICEF "Na ratunek dzieciom w Kongo" (koordynatorzy: p. dyr. Małgorzata Tomaszewska, p. Aleksandra Brandt, p. Justyna Krzywańska). W wyniku podjętych działań dostaliśmy Dyplom oraz Wyróżnienie za zaangażowanie, pomysłowość oraz skuteczność, z jaką włączyliśmy w akcję środowisko szkolne i lokalne.

Chcąc kontynuować współpracę z organizacją UNICEF we wrześniu 2009 roku zgłosiliśmy się do Klubu Szkół Unicef (koordynator Aleksandra Brandt).

Szkoła przystąpiła do projektu "Szkoła z prawami dziecka" - koordynator p. Aneta Gąsiorek. Przeprowadzona została prezentacja na temat praw dzieci, zorganizowano II Szkolny konkurs "Znam swoje prawa", 20 listopada 2009 r. odbyły się uroczyste obchody "Dnia Praw Dziecka".

Realizując warunki członkostwa Klubu Szkół Unicef, wykorzystując przesłane materiały, opracowano gazetkę informującą o sytuacji dzieci w Gwatemali.

15 grudnia otrzymaliśmy materiał na temat sytuacji dzieci w Armenii. Jest to drugi z cyklu materiałów dotyczących praw dziecka w ramach gazetki "Poznaj świat z UNICEF".

Na szkolnej gazetce "Klubu Szkół Unicef" - w oparciu o materiały nadesłane drogą elektroniczną przez Unicef - opracowano i zamieszczono materiały informujące o sytuacji dzieci w Armenii, Peru i Ruandzie. Przedstawiono również nowości i priorytety Unicef.
W marcu 2010 roku szkoła zgłosiła się do Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej UNICEF "Baw się i bądź bezpieczny!". Projekt ten jest wspierany przez Światową Organizację Zdrowia (partnera kampanii), a także objęty honorowymi patronatami Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem projektu jest przekazanie dzieciom wiedzy o tym: Realizacja projektu, którego koordynatorem jest jest p. A. Brandt. rozpoczęła się w maju 2010 r.
Wykorzystując materiały opracowane i nadesłane przez UNICEF i WHO pani A. Brandt wspólnie z uczniami SU wykonała gazetkę informującą o tym, na jakie zagrożenia mogą być narażone dzieci i młodzież. W dniach 13-14 maja pani A. Brandt w oparciu o prezentację multimedialną i wiadomości zawarte w książeczce "Baw się i bądź bezpieczny" przeprowadziła dla klas I-IV oraz klasy "0" interaktywne zajęcia, na których omówiła następujące zagadnienia:
 
Uczniowie z Koła Plastycznego klas I-VI pod kierunkiem p. D. Sobolewskiej
i p. I. Tałady
zaprojektowali i wykonali - na konkurs ogłoszony przez UNICEF - symbol kampanii. Jest to urocza maskotka-piesek, wykonana z pomponów i nazwana przez uczniów Puszek.
Maskotka wykonana jest z przyjemnej, miękkiej włóczki. To piesek, a więc zwierzę, które jest dzieciom znane i bliskie. Kojarzy się ze zwierzęcym przyjacielem, który jest obecny nie tylko podczas zabaw, lecz jest stałym towarzyszem dziecka - jego obrońcą, opiekunem i przewodnikiem.


W wyniku podjętych (w roku szkolnym 2009/2010) działań otrzymaliśmy Dyplom dla szkoły za uczestnictwo w Klubie Szkół UNICEF,
a także podziękowania za zaangażowanie w jego działania
.

dyplom unicef

 
 
POWRÓT