POWRÓT

„Wdrażanie Programu Nauki Zachowania”


Nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Wdrażanie Programu Nauki Zachowania”.
Jesteśmy wśród 40 szkół w Polsce, które wezmą udział w tej inicjatywie. Nasza kadra pozyska dodatkowe
kompetencje wychowawcze a uczniowie będą mieli okazję do nowych doświadczeń umiejętności społecznych.
Konsultantem w projekcie jest szkolny socjoterapeuta, p. Sylwester Janek.
Więcej na temat projektu na stronie
http://www.programnaukizachowania.pl


POWRÓT