DZIAŁANIA PODEJMOWANE W NASZEJ SZKOLE W RAMACH PROJEKTU
"SZKOŁA BEZ PRZEMOCY"


I. Rozpoznanie problemu przemocy i agresji w szkole

Podjęte działania:

 • ankieta przeprowadzona wśród uczniów na temat bezpieczeństwa w szkole;
 • ankieta przeprowadzona wśród rodziców na temat bezpieczeństwa w szkole;
 • posiedzenie Rady Pedagogicznej, poświęcone bezpieczeństwu w szkole;
 • wywiady z rodzicami w czasie zebrań klasowych i indywidualnych spotkań.


  II. Bezpieczeństwo na przerwach

  Podjęte działania:

 • zwiększona liczba dyżurów nauczycielskich;
 • dyżury uczniów - pomoc w dyżurach nauczycieli;
 • dodatkowe dyżury w szatni;
 • sprowadzanie dzieci do szatni;
 • dyżury woźnych;
 • włączenie się do akcji "Cała Polska czyta dzieciom" pod hasłem "Cała szkoła czyta dzieciom"
 • czytanie lektur w czasie długich przerw w bibliotece szkolnej
 • szkolny projekt "Bezpieczne przerwy" - opracowanie zestawu bezpiecznych gier i zabaw wraz z instrukcjami, w które uczniowie w czasie przerw mogą się bawić (na korytarzach, na boisku)
 • kąciki zainteresowań w klasach nauczania zintegrowanego - w salach lekcyjnych wydzielone miejsce do spokojnych gier i zabawy w czasie przerw.


  III. Działalność Samorządu Uczniowskiego w zakresie bezpieczeństwa i integracji społeczności uczniowskiej

  Podjęte działania:
  IV. Współdziałanie i współpraca

  Podjęte działania:

  V. Zajęcia pozalekcyjne

  Podjęte działania:


  VI. Działania na terenie klasy:
  VII. Działania na terenie szkoły:

  Podjęte działania:

  VIII. Kształcenie nauczycieli

 • szkolenie nauczycieli (cała rada pedagogiczna) na temat radzenia sobie z przemocą i agresją w szkole oraz w zakresie prowadzenia mediacji;
 • spotkanie nauczycieli z policją - omówienie sytuacji prawnej nieletnich, postępowania z punktu widzenia prawa w sytuacji wystąpienia przemocy lub agresji;
 • kursy indywidualne w zakresie bezpieczeństwa;
 • wymiana doświadczeń wychowawców klas podczas indywidualnych rozmów;
 • poruszanie tematyki bezpieczeństwa na posiedzeniach zespołów samokształceniowych.


  IX. Działania nauczycieli zmierzające do poprawy jakości kontaktów interpersonalnych oraz do szukania sposobów radzenia sobie ze stresem.

  Podjęte działania:

 • wspólne wigilie, wieczory andrzejkowe, Dzień Nauczyciela;
 • wspólne wyjazdy integracyjne (zajęcia sportowe, zajęcia z arteterapii, wspólne śpiewanie przy ognisku);
 • występy nauczycieli na szkolnej scenie (wystawianie raz do roku przedstawień teatralnych dla uczniów);
 • organizowanie wystawy "My też byliśmy uczniami" (wystawa z okazji Dni Otwartych Szkoły). Była to druga wystawa mająca na celu integrację zespołu nauczycieli oraz integrację uczniów z nauczycielami. Pierwsza pt. "Pasje naszych nauczycieli" - odbyła się w lutym 2006r.


  X. Pedagogizacja rodziców

  Podjęte działania:

 • rozmowy z rodzicami podczas zebrań na temat zapobiegania agresji i przemocy (z wykorzystaniem wiedzy uzyskanej na szkoleniach);
 • kurs dla rodziców w zakresie technik mediacyjnych w oparciu o metody "wychowania bez porażek" autorstwa Gordona.


  XI. Działalność biblioteki szkolnej

  Podjęte działania:

 • wzbogacanie oferty biblioteki szkolnej o pozycje z zakresu przemocy, agresji, radzenia sobie z wymienionymi problemami, scenariuszy zajęć wychowawczych nawišzujšcych do tej tematyki;
 • przygotowanie banku scenariuszy zajęć, majšcych na celu eliminację zachowań agresywnych i przemocy - propozycje zajęć na godz. wychowawcze


  POWRÓT