POWRÓT

Edukacja przez Szachy w Szkole
Od 1 września 2016 r. ruszył w naszej szkole Ogólnopolski Projekt Polskiego Związku Szachowego
„Edukacja przez Szachy w Szkole”

Uczniowie klasy Ia będą poznawali przez dwa lata tajniki królewskiej gry, uczęszczając na obowiązkowe zajęcia
w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów. Szczególnie w zakresie logiki,
orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowania ważnych cech
osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.

Cel będzie realizowany poprzez uruchomienie pilotażowego wprowadzenia nauczania gry w szachy jako zajęć
obowiązkowych w edukacji wczesnoszkolnej w wybranych szkołach podstawowych na terenie całego kraju
przez dwa lata, przeszkolenie nauczycieli tych szkół z metodyki nauczania gry w szachy oraz przeprowadzenie
wystandaryzowanych badań naukowych na temat ich wpływu na osiągnięcia edukacyjne i rozwój ogólny dzieci.

W ramach projektu szkoła otrzymała sprzęt szachowy w wymiarze:
15 kompletów bierek, 15 szachownic i szachownicę demonstracyjną. 


POWRÓT