POWRÓT

Szkoła Współpracy


W kwietniu 2015 roku  nasza szkoła rozpoczęła pracę w projekcie „Szkoła Współpracy.
Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Jest
to nowy, ogólnopolski,
systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Projekt współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Z każdej szkoły, która została zakwalifikowana do projektu, wzięło udział  minimum 4 uczniów,
4 nauczycieli i 4 rodziców. Uczestniczyli oni w  ramach tego projektu w  dwóch warsztatach
8 godzinnych z trenerem.
Uczestnikom projektu zapewniona została  indywidualna opieka
ekspertki pani Ewy Lubczyńskiej
, która pomogła w przeprowadzeniu debat i stworzeniu odpowiedniego
dla szkoły  programu współpracy z uczniami i rodzicami.
Po pierwszym warsztacie, który odbył
się 10 kwietnia 2015 r. zespół szkolny przeprowadził  debaty szkole: uczniowie dla uczniów,
nauczyciele wśród nauczycieli, rodzice wśród rodziców
 na temat oczekiwań dotyczących współpracy
całej społeczności szkolnej.
W czasie drugiego warsztatu, który odbył się 8 czerwca 2015 r. dzięki wspólnej pracy rodziców,
uczniów i nauczycieli powstały założenia indywidualnych, szytych na miarę szkoły programu współpracy.

Z SP 111 w warsztatach wzięli udział:

Uczniowie:

Adam Tomaszewski VA
Filip Tworus VA
Liwia Sokołowska IVA
Justyna Rojewska IVA

Nauczyciele:

Małgorzata Tomaszewska
Renata Leder
Aneta Gąsiorek
Ilona Sapieja

Rodzice:

Piotr Wieczorek
Renata Warska
Ewa Kamińska
Alicja Kujawska

Do końca września 2015 roku zespół szkolny ma za zadanie opracować Szkolny Program Aktywnej Współpracy,
przedstawić go Samorządowi Uczniowskiemu, Radzie Pedagogiczne i Radzie Rodziców. Organy te następnie
podejmą uchwały, które będą formalnym potwierdzeniem przyjęcia SPAW w szkole.

Mamy nadzieję, że współpraca w SP 111 będzie naturalnym procesem wpisanym w życie naszej szkoły
i będzie to zasługą projektu „Szkoła współpracy”.


 


POWRÓT