Szanowni Państwo,

Rodzice uczniów z klas I-VI


Od 3 stycznia 2023 r. rozpoczynamy rekrutację dzieci na zajęcia zamkniętych w formie półkolonii w okresie ferii zimowych w ramach programu ZIMA W MIEśCIE 2023.
Półkolonie w SP 111 odbywać się będą od 16.01.2023 r. do 27.01.2023 r. Grupy liczyć będą 15 dzieci.
Rodzic/prawny opiekun dziecka może zapisać dziecko na PIERWSZY TYDZIEŃ półkolonii tj. na zajęcia od 16.01.2023 r do 20.01.2023 r. lub
DRUGI TYDZIEŃ półkolonii tj. od 23.01.2023r. do 27.01.2023 r. lub na DWA TYGODNIE półkolonii. Odpłatność za udział dziecka w półkoloniach wynosi 20 zł/dziennie/dziecko
- PIERWSZY TYDZIEŃ półkolonii tj. na zajęcia od 16.01.2023 r do 20.01.2023 r. wynosi 100 zł
- DRUGI TYDZIEŃ półkolonii tj. od 23.01.2023 r. do 27.01.2027 r. wynosi 100 zł
- DWA TYGODNIE półkolonii wynosi 200 zł


Warunkiem uczestnictwa dziecka w półkoloniach jest:
- pobranie przez rodzica/prawnego opiekuna ze strony internetowej szkoły dokumentów rekrutacyjnych i wydrukowanie:
- REGULAMINU PÓŁKOLONII,
- KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU,
- wypełnienie i podpisanie tych dokumentów przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka
- przyniesienie dokumentów do szkoły (w przedsionku szkoły będzie wystawiona specjalnie przygotowana skrzynka na wrzucanie dokumentów rekrutacyjnych)
- dokonanie wpłaty przelewem na wskazany przez szkołę numer konta:

95 1240 1037 1111 0011 0911 0553

UWAGA! BARDZO WAŻNE!
W TYTULE WPŁATY należy podać
IMIĘ i NAZWISKO dziecka
Tydzień, którego dotyczy wpłata:
TYDZIEŃ PIERWSZY lub
TYDZIEŃ DRUGI lub
DWA TYGODNIE
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu telefonicznego ze szkołą 426331256.

PROGRAM PÓŁKOLONII wywieszony zostanie na dwa dni przed rozpoczęciem półkolonii.
Lista wszystkich organizatorów półkolonii w mieście jest umieszczona na stronie www Urzędu Miasta Łodzi

(Regulamin dla rodziców półkolonie zimowe 2023r.docx)
(Karta kwalifikacyjna 2023.doc)
Maj 2022r.
Niezwykle miło nam poinformować, iż od dn. 1.05.2022r. realizujemy kolejny projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu: "Cyfrowa Stojedenastka"

Nr proj.: RPLD.11.01.04-10-0016/21

Nr umowy: RPLD.11.01.04-10-0016/21-00

Termin realizacji: 1.05-31.10.2022r.
Cel główny projektu stanowi podniesienie kompetencji kluczowych (w tym kompetencji cyfrowych) oraz umiejętności uniwersalnych Kadry Pedagogicznej, a także poprawa jakości oferty edukacyjnej SP nr 111 w Łodzi.
Projekt zakłada doposażenie placówki w wysokiej jakości sprzęt TIK oraz realizację pakietu szkoleń dla zaangażowanych do projektu nauczycieli.
W projekcie weźmie udział 36 pedagogów, w tym 32K i 4M. Poprzez realizację kursów nabędą oni dodatkowe kompetencje z zakresu nowoczesnych metod nauczania, które wykorzystają zarówno w ramach projektu jak i po jego zakończeniu.
Doposażenie placówki w pomoce z zakresu TIK pozwoli na zróżnicowanie stosowanych metod nauczania w placówce. Wykorzystanie zakupionych narzędzi, w tym technik cyfrowych zaowocuje stworzeniem innowacyjnych warunków do nauki.
Projekt ma na celu zachęcenie nauczycieli do włączania do swojego warsztatu dydaktycznego innowacyjnych metod pracy z uczniem, propagując metody angażujące narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Tak przygotowany proces dydaktyczny, prowadzony przez pedagogów posiadających odpowiednie zaplecze merytoryczne, pozwoli zarówno na osiągnięcie celów edukacyjnych wynikających z programu nauczania poszczególnych przedmiotów jak i na efektywne
rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i informacyjnych dla ich skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie, a w przyszłości, także na rynku pracy.


(Harmonogram Cyfrowa 111.pdf)


Terminy szkoleń dla nauczycieli uczestniczących w Projekcie "Cyfrowa Stojedenastka"
Poniedziałek 10.10 Wtorek 11.10 środa 12.10 Czwartek 13.10 Piątek 14.10 Sobota 15.10 Niedziela 16.10
Szkolenie2 gr.A(5h) Szkolenie2 gr.A(5h) Szkolenie5 gr.C(5h) Szkolenie8 gr.E(5h) - Szkolenie2 gr.A (10h) Szkolenie2 gr.A (10h)
Szkolenie2 gr.B(5h) Szkolenie2 gr.B(5h) Szkolenie5 gr.D(5h) Szkolenie8 gr.F(5h) - Szkolenie2 gr.B (10h) Szkolenie2 gr.B (10h)
- Szkolenie5 gr.C(5h) Szkolenie8 gr.E(5h) - - Szkolenie5 gr.C (10h) Szkolenie5 gr.C (10h)
- Szkolenie5 gr.D(5h) Szkolenie8 gr.F(5h) - - Szkolenie5 gr.D (10h) Szkolenie5 gr.D (10h)

Niezwykle miło nam poinformować, iż od dn. 1.05.2022r. realizujemy kolejny projekt współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Tytuł projektu: "Cyfrowa Stojedenastka"

Nr proj.: RPLD.11.01.04-10-0016/21

Nr umowy: RPLD.11.01.04-10-0016/21-00

Termin realizacji: 1.05-31.10.2022r.

Cel główny projektu stanowi podniesienie kompetencji kluczowych (w tym kompetencji cyfrowych) oraz umiejętności uniwersalnych Kadry Pedagogicznej, a także poprawa jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi.
Projekt zakłada doposażenie placówki w wysokiej jakości sprzęt TIK oraz realizację pakietu szkoleń dla zaangażowanych do projektu nauczycieli.
W projekcie weźmie udział 36 pedagogów, w tym 30K i 6M. Poprzez realizację kursów nabędą oni dodatkowe kompetencje z zakresu nowoczesnych metod nauczania, które wykorzystają zarówno w ramach projektu jak i po jego zakończeniu. Doposażenie placówki w pomoce z zakresu TIK pozwoli na zróżnicowanie stosowanych metod nauczania
w placówce. Wykorzystanie zakupionych narzędzi, w tym technik cyfrowych zaowocuje stworzeniem innowacyjnych warunków do nauki. Projekt ma na celu zachęcenie nauczycieli do włączania do swojego warsztatu dydaktycznego innowacyjnych metod pracy z uczniem, propagując metody angażujące narzędzia
technologii informacyjno-komunikacyjnej. Tak przygotowany proces dydaktyczny, prowadzony przez pedagogów posiadających odpowiednie zaplecze merytoryczne, pozwoli zarówno na osiągnięcie celów edukacyjnych wynikających z programu nauczania poszczególnych przedmiotów jak i na efektywne rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych
i informacyjnych dla ich skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie,a w przyszłości( także na rynku pracy).

DYREKCJA SZKOŁY, NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SERDECZNIE ZAPRASZAJą W DNIU 1 WRZEŚNIA
WSZYSTKICH UCZNIOW NA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023


BUDYNEK I Jaracza44/46

klasy I- godz. 11:00- wychowawcy klas IA oraz IB czekają na pierwszoklasistów przed szkołą z tabliczką, następnie udają się z uczniami na rozpoczęcie roku szkolnego
na boisko szkolne. Po zakończeniu uroczystości obie klasy przechodzą do swoich sal lekcyjnych.
klasy II-III- godz. 10:00- wychowawcy klas spotykają się z uczniami w swoich salach lekcyjnych, następnie przechodzą na rozpoczęcie roku szkolnego
na boisko szkolne. Po zakończeniu uroczystości klasy przechodzą ponownie do swoich sal lekcyjnych.
klasy IV-V- godz. 09:00- wychowawcy klas spotykają się z uczniami w swoich salach lekcyjnych, następnie przechodzą na rozpoczęcie roku szkolnego
na boisko szkolne. Po zakończeniu uroczystości klasy przechodzą ponownie do swoich sal lekcyjnych.

BUDYNEK II Jaracza 26

klasy VI-VIII- godz. 08:30- wychowawcy klas spotykają się z uczniami w swoich salach lekcyjnych, następnie przechodzą na rozpoczęcie roku szkolnego
na boisko szkolne. Po zakończeniu uroczystości klasy przechodzą ponownie do swoich sal lekcyjnych.

Przydziały sal lekcyjnych wywieszone są na drzwiach budynków.

ZAPRASZAMY


"Podreczniki do Religii"
Przypominamy,iż zakup podręczników do religii leży w gestii rodziców. Poniżej załączamy wykaz podręczników do poszczególnych klas.
(Podręczniki do religii pobierz plik.docx)


"Przygoda z Tatą"

Już 19 czerwca w Łodzi odbędzie się gra miejska pod nazwą Przygoda z Tatą. Rodzinne wydarzenie wystartuje o godzinie 10:00, a start i meta znajdować się będą w Parku Poniatowskiego.
Dzięki zabawie tegoroczny Dzień Ojca będzie wyjątkowym wydarzeniem dla wszystkich rodzin z dziećmi, które wezmą w niej udział.
Na uczestników czekają zagadki,konkurencje umysłowe i sprawnościowe, nowe aktywności i niespodzianki to wszystko podczas kilku godzin bezpłatnej imprezy.
Do wspólnej zabawy zapraszamy drużyny składające się z ojców oraz dzieci w każdym wieku. Do teamu mogą dołączyć również mamy. Nie ma ograniczeń w liczebności rodzinnej drużyny. Wszyscy, którzy wezmą udział w imprezie, mogą liczyć na wiele atrakcji, przygód i pamiątek oraz wezmą udział w losowaniu voucherów na weekendowy, rodzinny pobyt na Mazurach. Na zwycięzców czekają specjalne nagrody.

Dodatkowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy do znalezienia na stronie https://przygodaztata.azs.pl/miasta/lodz/

Planowane konkurencje na trasie gry:
1. wspólne wiosłowanie na ergometrze wioślarskim
2. konkurencja celnościowa rzuty do kosza
3. konkurencja szybkościowa rodzinna sztafeta
4. element integracji wspólne budowanie wieży/zamku z kartonów/skrzynek lub układanie puzzli
5. element twórczy układanie wierszyka z podanymi przez organizatora hasłami
6. konkurencja zagadkowa polegająca na rozwiązaniu zagadki związanej z lokalnym dziedzictwem
7. konkurencja sprawnościowa przejście toru przeszkód
8. konkurencja lekkoatletyczna pchnięcie kulą/piłką lekarską
9. gra w golfa
10. gra niespodzianka do zaliczenia wylosowane zadanie

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Akademickiego Związku Sportowego, która realizuje zadanie zlecone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Zapisy:
https://przygodaztata.azs.pl/zapisy/


Szanowni Rodzice/Opiekunowie
Zapraszamy do zapisywania swoich dzieci na zajęcia zamknięte w formie półkolonii letnich w SP 111 w Łodzi,
organizowanych w terminie 27.06.2022 - 8.07.2022 r.
Szczegóły w załącznikach


Karta Kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (pobierz plik .doc)
Ochrona danych osobowych (pobierz plik.doc)
Regulamin półkoloni (pobierz plik .doc)
Regulamin rekrutacji na półkolonie w SP111 (pobierz plik .doc)

Konto do wpłat na półkolonie letnie:


nr: 95 1240 1037 1111 0011 0911 0553


Małgorzata Tomaszewska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 111


INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

(pobierz plik .docx)


HARMONOGRAM REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

(pobierz plik.doc)


Dni Radości-podsumowanie projektu
Z końcem roku 2021 finalizujemy projekt "Dni Radości-spotkanie animacyjno-integracyjne dla dzieci i dorosłych, mieszkańców Łodzi-miasta wielokulturowego oraz matek i dzieci z Dworca Brześć".
Centralnym punktem projektu było trzydniowe spotkanie mieszkańców Łodzi, a przede wszystkim łódzkich uczniów z mamami i dziećmi czeczeńskimi,
które uciekając przed wojną, znalazły schronienie w Polsce.
Był to czas wzajemnego poznawania się przez taniec, śpiew, biesiadowanie, rozmowę i wspólną zabawę.
W ramach projektu dzieci skorzystały z różnych atrakcji dostępnych w Łodzi (basen, kino, teatr, zoo, kręgielnia) i lepiej poznały wielokulturowość miasta.
W ciągu całego roku odbyły się liczne spotkania, warsztaty i animacje, które uwrażliwiały naszych uczniów na świat, ludzi i kulturę oraz budowały ich poczucie wartości oraz wspólnoty.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z wydarzeń, znajdziecie tam Państwo wybrane momenty dokumentujące ten radosny, niezwykły i refleksyjny rok.
Natomiast poniżej znajdziecie Państwo szczegółową informację na temat Międzyszkolnego Konkursu Pisania Bajek "Moje magiczne miejsce".
Serdecznie zachęcamy do przeczytania nagrodzonych prac.
Projekt zrealizowaliśmy wspólnie z partnerską Szkołą Podstawową nr 26 (z którą od kilku lat wdrażamy program "Barwy Polski")
oraz ze Stowarzyszeniem ŁAD Łódzka Akademia Dramy, wspierającym nas w naszych działaniach.
Projekt "Dni Radości-spotkanie animacyjno-integracyjne dla dzieci i dorosłych, mieszkańców Łodzi-miasta wielokulturowego oraz matek i dzieci z Dworca Brześć" został dofinansowany z budżetu UMŁ.

Link do strony "facebook SP111"

Rozstrzygnięcie konkUrsu do pobrania (pobierz plik.doc)


BAJKI:

Regietów-magiczna kraina(pobierz plik .pdf)

Magiczne koty(pobierz plik .pdf)

Dawno temu...(pobierz plik .pdf)

Prawdziwa miłość(pobierz plik .pdf)

Baśń o wyśmiewaniu(pobierz plik .pdf)

Bestia niebędąca bestią(pobierz plik .pdf)

Kawałek chleba z serem(pobierz plik .pdf)

Bieda i bogactwo(pobierz plik .pdf)

Tam gdzieś daleko(pobierz plik .pdf)

Dawno,dawno temu...(pobierz plik .pdf)

Kiedy wybuchła wojna.(pobierz plik .pdf)

Mała przygoda.(pobierz plik .pdf)

PROJEKT - BUDŻET OBYWATELSKI LO45 - GŁOSUJEMY

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Uczniowie oraz Nauczyciele,
nasza szkoła SP 111 ma szansę na wyremontowanie łazienek szkolnych w budynku I zdobywając jak największą ilość głosów
w projekcie ponadosiedlowym w Budżecie Obywatelskim pt."O łazienki nasze dbamy, do Budżetu Obywatelskiego się zgłaszamy!"

Numer ID projektu: LO45


Głosowanie w formie papierowej od 1 do 15 października 2021
Głosowanie w formie elektronicznej od 1 do 29 października 2021 na stronie https://uml.lodz.pl/budzet-obywatelski/
Bardzo prosimy całą Społeczność Szkoły SP 111 o oddanie głosu.
Za każdy oddany głos na projekt LO45
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:)


"Uwaga" Maja to uczennica Pani Kasi Gostyńskiej - mamy Arka. Wspaniała, dzielna i przesympatyczna dziewczynka,
która mimo tak młodego wieku musi zmagać sięz okropną chorobą.
Poświęćcie chwilę i poznajcie jej historię:
Kilka ostatnich lat zmieniło życie Mai nie do poznania.Kilka lat, które sprawiły, że dziś córeczka musi walczyć o sprawność,zdrowie, a jeśli pomoc nie nadejdzie zbyt szybko, również o życie... Maja zmaga się bowiem z postępującą skoliozą idiopatyczną dwułukową.
Maja cały czas była rehabilitowana, nosiła także gorsety. Niestety poprzedni rok był przełomowy.
Zdalne nauczanie, ograniczona aktywność fizyczna spowodowana pandemią i brak możliwości uczęszczania przez kilka miesięcy na rehabilitację,
w połączeniu z szybkim wzrostem córki sprawiły,że kręgosłup wykrzywił się do około 65 stopni w odcinku piersiowym oraz 60 stopni w odcinku lędźwiowym.
Skolioza zaczęła realnie zagrażać jej zdrowiu i życiu!
Przy tak dużym skrzywieniu rehabilitacja i gorset nie są już w stanie zatrzymać postępującej choroby.
Żeby uniknąć deformacji narządów wewnętrznych czy problemów z oddychaniem niezbędna jest jak najszybsza operacja!
Maja została zakwalifikowana do operacji w Polsce, jednak tutaj metoda,która zostałaby zastosowana,zablokowałaby dalszy wzrost i usztywniłaby jej kręgosłup na resztę życia... To dlatego zdecydowaliśmy się na operację w Niemczech, która wykonywana jest metodą VBT.Dzięki niej skolioza przestanie zagrażać Mai i córeczka znów będzie mogła swobodnie robić to, co kocha.
Specjaliści w Niemczech są zgodni co do jednego - operacja powinna odbyć się jak najszybciej!
By to się stało, musimy zgromadzić bardzo dużo pieniędzy, dlatego prosimy Was o pomoc,
o wsparcie walki naszej córki!

Rodzice Mai

Link do strony "siepomaga.pl"


UWAGA!
KOSZT OBIADÓW w M-CU wrześniu
wynosi: 14 x 5,00zł= 70zł

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ W DNIACH
01.09 - 10.09.2021r.
Po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznie lub Librusie

NA KONTO : 83-1560-0013-2030-6221-6000-0006
HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I 2021-2022

Harmonogram rekrutacji do pobrania (pobierz plik.doc)

Link do strony z rekrutacją do klas pierwszych


HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLAS VIII

PRZEDMIOT/KLASA

VIII A

VIII B

VIII C

VIII D

JĘZYK POLSKI

K. Mamińska-KaraudaA.Leder-HejdukA.Leder-HejdukM. Matecka
środa 15:15 s.23 gr.Iśroda 15:00 s.26wtorek 15:30 s.26piątek 14:45 s.26 grupa I
środa 15:50 s.23 gr.II piątek 14:45 s.26 grupa II

JĘZYK ANGIELSKI

K. Oklesińska M. Adamkiewicz K. Flegiel M. Zalega
czwartek 15:00 s.24piątek 14:40 s.23czwartek 13:30 s.26wtorek 14:15 s.23

MATEMATYKA

A.PietrzakA.PietrzakD.WawerA.Przybył
czwartek 15:50 s.24środa 16:00 s.26piątek 15:30 s.24piątek 15:30 s.26

Harmonogram kosultacji do pobrania (pobierz plik.xlsx)Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół ponadpodstawowych


Szanowni Państwo, Rodzice/opiekunowie prawni uczniów z klas ósmych,

Ministerstwo Edukacji podało do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i również terminy składania dokumentów uczniów
do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych - proszę zapoznać się z poniższymi informacjami.

Małgorzata Tomaszewska
Dyrektor SP 111

Terminy rekrutacji (pobierz plik .pdf)Konferencja metodyczna „Różni i równi”

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła jest współorganizatorem konferencji metodycznej dla nauczycieli „Różni i równi”. 20 października zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i pasjonatów edukacji do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana na spotkanie z ludźmi, którzy w praktyce zajmują się edukacją antydyskryminacyjną i wielokulturową. Podzielą się oni z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem na tym polu. Pokażą praktyczne rozwiązania służące budowaniu szkół i placówek edukacyjnych otwartych i przyjaznych dzieciom oraz młodzieży. Opowiedzą o swoich działaniach na rzecz uczniów zagrożonych wykluczeniem z powodów kulturowych, zdrowotnych, środowiskowych. Szczegóły dotyczące programu konferencji i zapisów znajdziecie Państwo w załącznikach. Razem sprawmy, aby nasi podopieczni i podopieczne czuli się jeszcze bardziej doceniani, potrzebni i ważni.

informacje ogólne o konferencji

program konferencji „Różni i równi”

Ludzie z pasją

 

TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA W SP 111

5 - 9.X.2020r

ŻYJ BEZPIECZNIE I ZDROWO


HARMONOGRAM TYGODNIA BEZPIECZEŃSTWA (pobierz plik .doc)Łódź miastem Super Dzieciaków


Szanowni Rodzice uczniów!
 

Ruszają zapisy dzieci na dodatkowe sportowe zajęcia pozalekcyjne. Zapisy odbywają się online
przez www.karatetradycyjne.pl w zakładce Łódź miastem Super Dzieciaków. Zajęcia odbywać
się będą w naszej szkole - proszę przy zapisie online wskazać rodzaj zajęć i naszą szkołę.
Zajęcia będą nieodpłatne. Terminy zajęć będą dostosowane do planu lekcji uczniów.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, trwają ok 1,15-1,20h.

Start zajęć 16 września, koniec w drugiej połowie grudnia.

Zapraszamy do zapisów!

Regulamin
(pobierz plik .doc)

 


Ogłoszenia

Harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 (pobierz plik .doc)

Informacje dotyczące ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów (więcej...)

Informacje dotyczące naboru do szkół ponadpodstawowych (więcej...)
Najnowsze informacje:
 

24.06.2019    Pani dyrektor SP 111 Małgorzata Tomaszewska została nagrodzona Certyfikatem Nauczyciel Innowator (więcej...)
24.06.2019    Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
(więcej...)
24.06.2019    Seans filmowy i lody - na zakończenie roku szkolnego
(więcej...)
18.06.2019    Obchody 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki
(więcej...)
18.06.2019    Poznajemy własny region - spacer ulicami w sąsiedztwie szkoły
(więcej...)
18.06.2019    Sukces uczennicy klasy VIb w Ogólnołódzkim Konkursie Artystycznym pt.,,Pożeracze książek"
(więcej...)
18.06.2019    Wystawa - "100 lat województwa łódzkiego w zbiorach Biblioteki UŁ"
(więcej...)
18.06.2019    Co działo się w świetlicy szkolnej od lutego do maja...
(więcej...)
18.06.2019    Podsumowanie projektu edukacyjnego UNICEF–„ Szkoła z Prawami Dziecka”
(więcej...)
18.06.2019    Podsumowanie konkursu "Sprawdzamy wiedzę w biegu"
(więcej...)

Pozostałe informacje w zakładce AktualnościNasze projekty: 

Szkoła Podstawowa Nr 111 realizuje własny projekt unijny

„W drodze po sukces”

nr RPLD.11.01.04-10-0006/19
złożony w ramach konkursu z Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji


współfinansowany przez Unię Europejskš ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Kwota dofinansowania z UE: 532 505,94 PLN

W dniu 1.09.2020r. rozpoczęliśmy Projekt „W drodze po sukces” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakończy się w dn.30.11.2020r.

Cel główny projektu:

Cel główny projektu stanowi wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów i n-li, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi.

Wsparcie w ramach projektu:

Projekt obejmie wsparciem 120 UCZ (53K i 67M - 44%K i 56%M) oraz 25 nauczycieli (23K i 2M - 92%K i 8%M), stanowiących min.30% kadry, odpowiednio ok. 31%K i 28%M zatrudnionych w placówce.

Projekt wynika z GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI (Uchwała br LXXIII/1980/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2018 r) i wpisuje się w Przedsięwzięcie nr 24 (Program podnoszenia jakości nauczania w zakresie kształcenia ogólnego). Projekt realizowany będzie na obszarze rewitalizacji. Podstawą stworzenia projektu jest diagnoza przygotowana przez szkołę i zatwierdzona przez organ prowadzący.

Cel główny projektu stanowi wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów i n-li, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi. W placówce występuje konieczność wzmocnienia działań dydaktycznych obejmujących pracę zarówno z najmłodszymi uczniami jak i uczniami klas starszych oraz wykształcenie u uczniów prawidłowych postaw i nawyków. Projekt obejmie wsparciem 120 UCZ (53K i 67M) i 25 n-li (23K, 2M). Wsparcie wpłynie na wyrównanie poziomu wiedzy uczniów w obszarze kompetencji kluczowych, cyfrowych oraz przyrodniczych. W ramach dodatkowych zajęć i warsztatów (w tym z zakresu SPE i SPR) nacisk na indywidualizację pracy z uczniem, wpłynie na szybsze osiągnięcie efektów podjętych działań. Wsparcie da efekt w postaci nabycia przez uczniów umiejętności wspomagających dalszy proces kształcenia. N-le poprzez realizację kursów nabędą dodatkowe kompetencje, wykorzystywane zarówno w ramach projektu jak i po jego zakończeniu. Doposażenie pracowni stworzy innowacyjne warunki do nauki zwiększając poziom wykorzystania nowoczesnych metod nauczania, w tym nauczania eksperymentalnego oraz TIK.

Realizacja projektu została poprzedzona diagnozą przeprowadzoną przez placówkę na podstawie indywidualnego zapotrzebowania placówki, zatwierdzoną przez organ prowadzšcy, z której wniosków wybrana została grupa docelowa oraz zakres wsparcia (kryteria dostępu). Działania w projekcie wynikają więc z diagnozy instytucjonalnej i odpowiadają na potrzeby zidentyfikowane w diagnozie regionalnej.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ poprzez zwiększenie uczestnictwa uczniów w wysokiej jakości edukacji.

W ramach projektu „W drodze po sukces” zostaną zrealizowane:

 1. Wsparcie z zakresu kompetencji kluczowych - zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla N,
 2. Metoda eksperymentu - zajęcia dod. dla uczniów i kursy dla N, doposażenie,
 3. Wsparcie z zakresu TIK - zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla N i uczniów, doposażenie,
 4. Wsparcie Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy I - III - zajęcia specjalistyczne dla uczniów,
 5. Wsparcie Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy IV - VIII - zajęcia specjalistyczne dla UCZ, studia podyplomowe dla N i doposażenie.

Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0006/19
Nr umowy: RPLD.11.01.04-10-0006/19-00.
Kwota dofinansowania UE: 532 505,94 PLN


Harmonogram zajęć w ramach projektu
„W DRODZE PO SUKCES”
2020/2021


Grupa
Prowadzący
Dzień
Godziny
Sala
Zajęcia przyrodnicze-dydaktyczno-wyrównawcze
I
J. Wróblewska
środa
12.00-12.45
27
II
I. Merecz
środa
12.00-12.45
9
III
D. Wawer
czwartek
14.55-15.40
16
IV
B. Buczyński
środa
14.55-15.40
16
Zajęcia przyrodnicze-rozwijające
I
M.Łomża
czwartek
8.00-8.45
19
II
I. Merecz
wtorek
12.00-12.45
9
III
R. Sadek
czwartek
7.05-7.50
16a
IV
P. Drzewiecki
wtorek
13.40-14.25
25
TIK-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
I
B.Tomczak
poniedziałek
13.00-13.45
11
II
B.Tomczak
wtorek
13.00-13.45
11
III
I. Janicka
poniedziałek
czwartek
13.30-14.15
13
IV
I. Janicka
wtorek
piątek
13.30-14.15
13
TIK-zajęcia rozwijające
I
A. Wojewoda
czwartek
11.50-12.35
7
II
A. Wojewoda
środa
13.50-14.35
13
III
A. Szuba
czwartek
12.45-13.30
13
IV
A. Kurzawa
piątek
12.45-13.30
6
V
A. Kurzawa
czwartek
11.50-12.35
6
Matematyka-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
I
J. Wróblewska
środa
10.55-11.40
27
II
M. Łomża
czwartek
8.55-9.40
19
III
A. Przybył
środa
12.45-13.30
5
IV
A. Ożarek
wtorek
14.35-15.20
5
Matematyka-zajęcia rozwijające
I
A. Olasik
wtorek
8.00-8.45
12
II
I. Dudkiewicz
środa
11.50-12.35
10
III
A. Przybył
wtorek
13.40-14.25
5
IV
D. Wawer
piątek
12.45-13.30
26
Język angielski -zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
I
M. Wawrzyniak
poniedziałek
środa
15.30-16.15
15.30-16.15
12
12
II
M. Wawrzyniak
środa
piątek
14.45-15.30
14.45-15.30
12
12
III
K. Flegiel
poniedziałek
12.45-13.30
16
IV
A. Augustyniak
wtorek
12.45-13.30
28
Język angielski-zajęcia rozwijające
I
M. Wawrzyniak
wtorek
czwartek
15.30-16.15
15.30-16.15
12
12
II
M. Zalega
czwartek
12.45-13.30
19
III
M. Zalega
wtorek
15.45-16.30
26
IV
K. Oklesińska
czwartek
7.05-7.50
27
Integracja sensoryczna
I
A. Styrcz-Jędrzejek
wtorek
13.50-14.35
29
II
A. Styrcz-Jędrzejek
piątek
13.50-14.35
32
III
A. Styrcz-Jędrzejek
wtorek
11.50-12.35
29
IV
A. Styrcz-Jędrzejek
środa
13.50-14.35
29
V
A. Styrcz-Jędrzejek
wtorek
14.45-15.30
32
VI
A. Styrcz-Jędrzejek
poniedziałek
13.50-14.35
32
VII
M. Arabska-Szcześniak
poniedziałek
12.00-12.45
29
VIII
M. Arabska-Szcześniak
poniedziałek
12.55-13.40
29
IX
M. Arabska-Szcześniak
poniedziałek
13.50-14.35
30
X
M. Arabska-Szcześniak
wtorek
14.45-15.30
31
XI
E. Błaszczyk
poniedziałek
13.50-14.35
29
XII
E. Błaszczyk
poniedziałek
8.00-8.45
29
XIII
E. Błaszczyk
piątek
15.40-16.25
29
XIV
E. Błaszczyk
poniedziałek
14.55-15.40
29
XV
E. Błaszczyk
wtorek
14.45-15.30
29
XVI
E. Błaszczyk
piątek
14.45-15.30
29
XVII
E. Błaszczyk
piątek
13.50-14.35
29
Biofeedback
I
A. Brandt
piątek
12.50-13.40
31
II
A. Brandt
poniedziałek
13.50-14.35
31
III
A. Panek
wtorek
14.35-15.20
31
IV
A. Panek
poniedziałek
9.55-10.40
31
V
A. Brandt
wtorek
13.50-14.35
31
VI
A. Brandt
czwartek
11.50-12.35
31
VII
A. Panek
czwartek
14.35-15.20
31
VIII
I. Tałady
poniedziałek
14.55-15.40
31
IX
I. Tałady
poniedziałek
15.50-16.35
31
Johansen
I
I. Sapieja
wtorek
12.45-13.30
10a
II
I. Sapieja
czwartek
7.15-8.00
10a
III
I. Sapieja
środa
8.00-8.45
10a
IV
I. Sapieja
poniedziałek
11.50-12.35
10a
V
A. Czernek-Sulińska
poniedziałek
13.40-14.25
10a
VI
A. Czernek-Sulińska
wtorek
13.40-14.25
10a
VII
A. Czernek-Sulińska
wtorek
8.55-9.40
10a
VII
A. Czernek-Sulińska
piątek
13.40-14.25
10a
Tomatis
I
A. Cieślak
poniedziałek
12.55-13.40
31
II
A. Cieślak
wtorek
12.55-13.40
31
III
A. Cieślak
środa
12.55-13.40
31
IV
A. Cieślak
środa
13.50-14.35
31
V
A. Cieślak
czwartek
12.55-13.40
31
VI
A. Cieślak
czwartek
8.00-8.45
31
VII
A. Cieślak
piątek
13.50-14.35
31
VIII
J. Semczuk
środa
14.35-15.20
27
IX
J. Semczuk
piątek
15.30-16.15
31
X
J. Semczuk
wtorek
13.40-14.25
27
XI
J. Semczuk
czwartek
12.45-13.30
27
XII
J. Semczuk
czwartek
14.35-15.20
27
XIII
J. Semczuk
czwartek
15.30-16.15
27
XIV
M. Arabska-Szcześniak
czwartek
13.50-14.35
32
XV
M. Arabska-Szcześniak
czwartek
12.00-12.45
32
XVI
J. Semczuk
poniedziałek
15.30-16.15
27
Kompetencje społeczne
I
I. Dudkiewicz-Suprum
środa
12.45-13.30
10
II
K. Stefanowicz
poniedziałek
13.30-14.15
11 


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  realizuje własny projekt unijny pt:
 

„Na skrzydłach wiedzy i umiejętności”

 nr RPLD.11.01.04-10-0014/17
złożony w ramach konkursu z Działania XI.1 Wysoka jakość edu
kacji

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Kwota dofinansowania z UE: 910 800,02 PLN

Główny cel projektu stanowi podniesienie poziomu i jakości kształcenia, wyrównanie dysproporcji z zakresu kompetencji kluczowych, społecznych, cyfrowych oraz poziomu wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych, a tym samym podniesienie poziomu osiąganych wyników egzaminów i pełniejsze przygotowanie uczniów do dalszej edukacji, a w przyszłości do wejścia na rynek pracy. Projekt ma na celu także podniesienie kwalifikacji zatrudnionej w placówce kadry. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie doposażenie pracowni przyrodniczej, zakup nowoczesnych narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych z zakresu wspomagania uczniów z SPE, pozwalających stworzyć lepsze warunki do nauki. Podniesiona zostanie także efektywność kształcenia w placówce.

Projekt będzie realizowany w okresie od 2018-08-01 do 2020-06-30

Grupą docelową projektu jest:  200 uczniów oraz 34 nauczycieli naszej szkoły. 

Rodzaje zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu, rozwijających kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz redukującym niedobory społeczno - emocjonalne. Projekt zakłada również poszerzenie kompetencji zawodowych  nauczycieli, a także modernizację zaplecza dydaktycznego placówki.

Oto wykaz dodatkowych zajęć dla uczniów w ramach projektu:

·         j.angielski zaj. dydaktyczno – wyrównawcze

·         j.angielski zaj. rozwijające umiejętności

·         matematyka zaj. dydaktyczno – wyrównawcze

·         matematyka zaj. rozwijające umiejętności

·         przyroda  zaj.dydaktyczno - wyrównawcze

·         przyroda zaj. rozwijające umiejętności

·         informatyka zaj.dydaktyczno - wyrównawcze

·         informatyka  zaj.pozalekcyjne

·         warsztaty rozwijające kompetencje społeczne

·         warsztaty przedsiębiorczego ucznia

zajęcia specjalistyczne:

·         Zajęcia z zastosowaniem metody Johansena

·         Zajęcia z zastosowaniem metody Tomatisa

·         Zajęcia z zastosowaniem metody Biofeedback

 

Wśród zadań realizowanych w projekcie znajdą się:

1. Strefa kompetencji kluczowych - zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla nauczycieli

2. Strefa eksperymentu - zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla nauczycieli

3. Strefa eksperymentu - zakup doposażenia

4. Strefa TIK - zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla nauczycieli

5. Strefa TIK - zakup doposażenia

6. Strefa Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla nauczycieli

7. Strefa Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - zakup doposażenia


 

Nasze działania w ramach projektu:

 

1 sierpnia 2018

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Na skrzydłach wiedzy i umiejętności”!

W dn. 1.08.2018r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Na skrzydłach wiedzy i umiejętności.”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem główny projektu  to zmniejszenie deficytów w obszarze wiedzy i umiejętności uczniów i podniesienie jakości oferty edukacyjnej SP nr 111 w Łodzi. Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu pozwolą na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji. Projekt obejmie wsparciem min. 200 uczniów (100K i 100M) i 34 n-li (34K, 0M). Wsparcie wpłynie na wyrównanie poziomu wiedzy uczniów w obszarze kompetencji klucz., cyfrowych oraz przyrodniczych. W ramach dodatkowych zajęć (w tym z zakresie SPE i SPR) nacisk na indywidualizację pracy z uczniem, wpłynie na szybsze osiągnięcie pożądanych efektów podjętych działań. Wsparcie zaowocuje nabyciem przez uczniów umiejętności wspomagające dalszy proces kształcenia. Pedagodzy poprzez realizację kursów nabędą dod. kompetencje, wykorzystywane zarówno w ramach proj. jak i po jego zakończ. Doposażenie pracowni stworzy innowacyjne warunki do nauki zwiększając poziom wykorzystania nowoczesnych metod nauczania, w tym nauczania eksperyment. oraz TIK.

Kwota dofinansowania z UE: 910 800,02 zł

Doposażenie TIK, które zostanie zakupione w ramach projektu:

 • Monitor dotykowy

 • Urządzenia wielofunkcyjne laserowe (kolor)

 • Laptopy

 • Wizualizer

 • Aparat cyfrowy

 • Projektor krótkoogniskowy

 

17 grudnia 2018

Doposażona pracownia komputerowa

I w końcu stało się, mamy nowy sprzęt w pracowni komputerowej i wielu w pracowniach przedmiotowych
(m.in. w sali 13 i 24)!

Łącznie w naszej szkole pojawiło się 40 nowych laptopów, monitor dotykowy (biblioteka) projektor, wizualizer, urządzenia wielofunkcyjne, a także aparat fotograficzny najwyższej klasy, nagrywający także filmy! Pierwszą lekcję na nowym sprzęcie odbędzie kl. V B. Pozostałe sprzęty zakupione w ramach projektu „Na skrzydłach wiedzy i umiejętności” wspomogą realizację pozostałych szkolnych zajęć.

 
3 października 2017

Tablety

W ramach projektu „Na skrzydłach wiedzy i umiejętności” zostało zakupionych 40 laptopów. Te nowoczesne urządzenia znacząco podniosą standard prowadzonych w naszej szkole zajęć lekcyjnych. Od teraz nowoczesne sprzęty będą wykorzystywane na lekcjach wszystkich przedmiotów m.in. w klasach I-III, na lekcjach matematyki, języka angielskiego, przyrody czy informatyki.

2 października 2018

Plany zajęć

Poniżej zamieszczamy aktualne plany zajęć dla uczniów, prowadzonych w ramach projektu:

Grupa

Prowadzący

Dzień

Godziny

Sala


 Zajęcia przyrodnicze – dydaktyczno-wyrównawcze
 

I

A. Cieślak

Środa

12.00-12.45

23

II

A. Cieślak

Czwartek

12.00-12.45

16 a

III

K. Gostyńska

Środa

9.00-9.45

16 a

IV

I. Dudkiewicz

Poniedziałek

12.00-12.45

2

V

I. Dudkiewicz

Poniedziałek

13.05-13.50

2

VI

A.Olasik

Poniedziałek (11.12.)

10.55-11.40

2

VII

 

 

 

 

VIII

M. Gabara     

Wtorek

8.05-8.50

9 a

IX

I. Tałady

Poniedziałek

15.00-15.45

23

X

A. Brandt

Poniedziałek

15.00-15.45

24

XI

A. Brandt

Wtorek

15.00-15.45

22

XII

A. Gendek

Czwartek

13.05-13.50

16 a

XIII

A. Gendek

Piątek

14.05-14.50

16

 
Zajęcia przyrodnicze - rozwijające

 

I

S. Walczak

Poniedziałek

13.05-14.35

2

II

S. Walczak

Środa

12.00-13.30

2

III

K. Gostyńska

Wtorek

13.05-13.50

16 a

IV

B. Tomczak

Piątek

10.55-11.40

2

V

B. Tomczak

Czwartek

10.55-11.40

2

VI

A.Olasik

Czwartek (15.11.)

14.05-14.50

12

VII

H. Woźniak

Wtorek

7.15-8.00

16

VIII

E. Włodarczyk

Wtorek

14.05-14.50

22

IX

H. Woźniak

Środa

16.45-18.15

16

X

 

 

 

 

XI

E. Włodarczyk

Czwartek

15.00-15.45

14

XII

 

 

 

 

 
TIK – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 

I

A. Wojewoda

Czwartek

16.40-17.25

13

II

A. Wojewoda

Piątek

15.55-16.40

13

III

I. Janicka   

Wtorek

15.00-15.45

13

IV

I. Janicka   

Czwartek

15.00-15.45

13

V

I. Janicka   

Wtorek

15.55-16.40

13

VI

I. Janicka   

Czwartek

14.05-14.50

13

VII

K. Hałajda         

Czwartek (co 2 tyg.)

8.05-8.50

16 a

VIII

K. Hałajda         

Czwartek (co 2 tyg.)

8.05-8.50

16 a

 
TIK –zajęcia rozwijające

 

I

A. Wojewoda

Poniedziałek

15.55-16.40

13

II

A. Wojewoda

Piątek

15.00-15.45

13

III

A. Kurzawa 

Piątek

9.00-9.45

13

IV

K. Hałajda         

Środa (co 2 tyg.)

15.00-15.45

24

V

K. Hałajda         

Środa (co 2 tyg.)

15.00-15.45

24

VI

K. Hałajda         

Środa (co 2 tyg.)

14.05-14.50

5

VII

K. Hałajda         

Środa (co 2 tyg.)

14.05-14.50

5

 
Matematyka – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 

I

M. Łomża

Poniedziałek

16.40-17.25

8

II

J. Wróblewska

Wtorek

12.00-12.45

9 a

III

I. Merecz

Czwartek

10.55-11.40

2

IV

B. Tomczak

Wtorek (co 2 tyg.)

13.05-13.50

30

V

B. Tomczak

Wtorek (co 2 tyg.)

13.05-13.50

30

VI

A. Olasik

Czwartek

14.00-15.30

12

VII

A. Kaniewska

Poniedziałek

13.05-13.50

30

VIII

M. Gabara

Piątek

7.15-8.45

9 a

IX

I. Tałady                   

Poniedziałek

14.05-14.50

23

X

A. Brandt

Czwartek

15.00-15.45

25

XI

A. Kaniewska

Wtorek

8.05-8.50

16 a

XII

A. Kaniewska

Środa

8.05-8.50

5

XIII

A. Kaniewska

Środa

15.00-15.45

15

 
Matematyka – zajęcia rozwijające
 

I

M. Łomża

Wtorek

10.55-11.40

16 a

II

J. Wróblewska

Piątek

16.00-16.45

9

III

I. Merecz

Czwartek

10.55-11.40

2

IV

I. Dudkiewicz

Wtorek (co 2 tyg.)

13.05-13.50

2

V

I. Dudkiewicz

Wtorek (co 2 tyg.)

13.05-13.50

2

VI

A. Olasik

Wtorek

15.45-16.30

12

VII

A. Kaniewska

Wtorek

13.05-13.50

16 a

VIII

L. Urbanek

Wtorek

14.05-14.50

24

IX

L. Urbanek

Wtorek

7.15-8.00

24

X

L. Urbanek

Piątek

15.00-15.45

24

XI

A. Kaniewska

Piątek

13.05-13.50

2

XII

A. Kaniewska

Piątek

14.05-14.50

16 a

 
Język angielski -zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 

I

M. Wawrzyniak

Czwartek (co 2 tyg.)

15.55-16.40

12

II

M. Wawrzyniak

Środa

16.45-17.30

12

III

M. Wawrzyniak

Czwartek (co 2 tyg.)

14.05-14.50

2

IV

M. Wawrzyniak

Wtorek

14.05-14.50

2

V

M. Wawrzyniak

Wtorek (co 2 tyg.)

15.55-16.40

10

VI

M. Zalega

Czwartek (co 2 tyg.)

 

10

VII

M. Zalega

Środa (co 2 tyg.)

8.05-8.50

13

VIII

M. Zalega

Poniedziałek (co 3 tyg.)

14.00-15.30

10

IX

M. Zalega

Poniedziałek (co 3 tyg.)

14.00-15.30

10

X

M. Zalega

Piątek (co 2 tyg.)

8.05-8.50

13

XI

A. Domańska          

Czwartek

8.05-8.50

22

XII

A. Domańska          

Czwartek (co 2 tyg.)

13.05-13.50

5

XIII

A. Domańska          

Czwartek (co 2 tyg.)

14.05-14.50

5

 
Język angielski -zajęcia rozwijające
 

I

M. Wawrzyniak

Czwartek

15.00-15.45

12

II

M. Wawrzyniak

Wtorek

16.45-17.30

12

III

M. Wawrzyniak

Piątek (co 2 tyg.)

15.55-16.40

12

IV

M. Wawrzyniak

Piątek (co 2 tyg.)

15.55-16.40

12

V

M. Wawrzyniak

Wtorek

15.55-16.40

12

VI

M. Zalega

Środa (co 2 tyg.)

8.05-8.50

13

VII

M. Zalega

Poniedziałek (co 3 tyg.)

14.00-15.30

10

VIII

M. Zalega

Piątek

13.05-13.50

25

IX

M. Zalega

Wtorek

14.05-14.50

23

X

M. Zalega

Piątek

14.05-14.50

25

XI

A. Domańska          

Czwartek (co 2 tyg.)

13.05-13.50

5

XII

A. Domańska          

Czwartek (co 2 tyg.)

14.05-14.50

5

 

 
Integracja sensoryczna
 

I

M. Arabska-Szcześniak

Środa

8.05-8.50

29

II

M. Arabska-Szcześniak

Piątek

13.05-13.50

31

III

E. Błaszczyk

Wtorek

8.05-8.50

29

IV

E. Błaszczyk

Poniedziałek

14.05-14.50

29

X

E. Błaszczyk

Środa

13.05-13.50

298 stycznia 2019

Wkrótce nauczyciele będący Uczestnikami Projektu rozpoczną następujące szkolenia: 

 • Szkolenie Techniki coachingowe w pracy z uczniami - 9.01.2019r.

 • Szkolenie Nauczanie metodą eksperymentu 5.03.2019r.

 • Szkolenie z zakresu obsługi narzędzi TIK i wykorzystania ich w toku prowadzonych lekcji 15.03.2019r.

W późniejszym okresie rozpocznie się:

·         Szkolenie Innowacyjne metody wsparcia procesu uczenia się i rozwoju osobistego: PBL, GROW, SMART, C5, koła decyzyjne, wizualizacje, perspektywy. 7.05.2019r.

 1 lutego 2019

Wkrótce 9ciu Uczestników Projektu – Nauczycieli rozpocznie  Szkolenie z zakresu Biofeedback (5.02.2019r.). Jest ono niezwykle istotne w kontekście rozpoczęcia zajęć z naszymi uczniami.

Trening Biofeedback to innowacyjna metoda terapii, mająca zastosowanie w pracy z uczniami z SPE!

Treningi EEG Biofeedback:

– poprawiają wyniki w nauce

– zwiększają zdolność zapamiętywania i koncentracji

– rozwijają zdolności językowe, matematyczne, sportowe

– wyciszają nadmierne emocje

– pomagają radzić sobie z trudnymi sytuacjami

– likwidują stany lękowe

– sprawiają, że nauka przychodzi z łatwością

 

Regularne treningi EEG Biofeedback powodują, że mózg dziecka zapamiętuje, utrwala, a następnie wykorzystuje wyćwiczone umiejętności w życiu codziennym, sprawiając, że nauka przychodzi z łatwością, a dziecko cieszy się z osiąganych rezultatów.

Nie możemy się doczekać pierwszych zajęć praktycznych!


6 maja 2019

W dniu jutrzejszym rozpocznie się Szkolenie Innowacyjne metody wsparcia procesu uczenia się i rozwoju osobistego: PBL, GROW, SMART, C5, koła decyzyjne, wizualizacje, perspektywy. W szkoleniu weźmie udział 20 pedagogów z naszej placówki.

Ten specjalistyczny kurs z zakresu wsparcia kompetencji kluczowych uczniów, obejmujący swoją tematyką nowoczesne metody pracy z wychowankami, które już wkrótce wprowadzimy na stałe w program prowadzonych zajęć.


  

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  realizuje własny projekt unijny pt:

Mali Odkrywcy Własnych Możliwości
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111”


nr RPLD.11.01.02-10-B062/16
złożony w ramach konkursu z Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji

 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów poprzez realizację w okresie
od 01.10.2017r. do 30.06.19r
różnych zajęć pozalekcyjnych, rozwijających kompetencje kluczowe, właściwe postawy
i umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz redukującym niedobory społeczno-emocjonalne.

Projekt zakłada również poszerzenie kompetencji zawodowych  nauczycieli, a także modernizację zaplecza dydaktycznego placówki.
 

Grupą docelową projektu jest:  230 uczniów oraz 27 nauczycieli naszej szkoły. 
 

Cel główny projektu stanowi podniesienie jakości oferty edukacyjnej naszej szkoły w zakresie kompetencji kluczowych, cyfrowych oraz przedmiotów przyrodniczych.


Kwota dofinansowania z UE:
423 107, 90 PLN

Oto wykaz dodatkowych zajęć dla uczniów w ramach projektu:

 • j.angielski zaj.pozalekcyjne

 • matematyka zaj.pozalekcyjne

 • matematyka zaj.dydaktyczno - wyrównawcze

 • przyroda zaj.pozalekcyjne

 • informatyka zaj.pozalekcyjne

zajęcia specjalistyczne:

 • zaj. logopedyczne

 • zaj. rewalidacyjno-rozwojowe

 • terapia pedagogiczna

 • zaj.socjoterapeutyczne

 • zaj. z zakresu treningu umiejętności społecznych

 


Nasza oferta:

 

W naszej szkole dzieci uczą się według najlepszych programów dydaktyczno - wychowawczych.
 Podczas lekcji oferujemy:

 • Zajęcia z j. polskiego i matematyki z wykorzystaniem programów komputerowych

 • Bardzo dobrze wyposażone pracownie

 • Świetnie wykształconą kadrę pedagogiczną (w tym m.in. logopedę, rehabilitanta, pedagoga szkolnego i socjoterapeutę)

 • Elementy wychowania teatralnego z wykorzystaniem inscenizacji i dramy

 • Wiele nowoczesnych środków dydaktycznych

 • Ekologiczne oświetlenie pracowni (chroniące oczy dzieci)

 • W naszej szkole funkcjonuje "szkolne kino" (tzw. kino domowe) z nowoczesnym nagłośnieniem, umożliwiające wyświetlanie filmów DVD na dużym, profesjonalnym ekranie

  Z satysfakcją informujemy również o tym, że od kilku lat prowadzimy dodatkowe nabory do klas integracyjnych. Klasy te stwarzają doskonałe warunki do rozwoju psychospołecznego dzieci o prawidłowym rozwoju, a także dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Te wspaniałe warunki to:
   

 • niewielka liczba dzieci w klasie (max. 20)

 • udział drugiego nauczyciela wspierającego

 • stosowanie zasady maksymalnej indywidualizacji (wykorzystanie wszystkich możliwości rozwojowych począwszy od dzieci wybitnie zdolnych do dzieci o obniżonych wymaganiach edukacyjnych, tzn. dostosowanie metod, form, środków dydaktycznych do potrzeb i możliwości każdego z uczniów).

  W szkole czynna jest świetlica (w godz. 7.00-17.30) oraz stołówka wydająca smaczne i niedrogie obiady.

  Z dziećmi, które tego wymagają prowadzi zajęcia logopeda oraz rehabilitant.
   
  Wszystkich zainteresowanych Rodziców i dzieci zapraszamy do odwiedzania naszej szkoły.
   


   

  Informujemy, że na terenie naszej szkoły powstało nowe boisko w ramach programu rządowego

  "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży"
  oraz plac zabaw w ramach programu rządowego "Radosna szkoła".


Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową
z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.


Stronę założono w styczniu 2002 r. na serwerze Biura Informatyki Urzędu Miasta Łodzi
www.edu.lodz.pl

stat4u