POWRÓT

Projekt „W dziką stronę”


Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu:
„W dziką stronę”.
Koordynatorem projektu w szkole będzie
 Pani Danuta Koperska – Szczygłowska – wychowawczyni klasy III C.

Autorami projektu są: Ośrodek Działań Ekologicznych  Źródła oraz Klub Przyrodników. Celem projektu edukacyjnego
"W dziką stronę",  jest zachęcenie  dzieci, nauczycieli, rodziców i animatorów do wypraw w przyrodę.
W czasie projektu  nauczyciele i edukatorzy ekologiczni przeszkoleni zostaną do prowadzenia zajęć
przyrodniczych w terenie, przy użyciu metod eksperymentalnych, doświadczalnych, edukacji leśnej,
outdoor education. Projekt składa się z kilku etapów:

 • konferencja poświęcona edukacji terenowej 27-28 września 2014
 • Szkoła Trenerów Terenowej Edukacji Ekologicznej (27 września - 4 października 2014)
 • Trzydniowe szkolenia terenowe dla nauczycieli (październik 2014)
 • Cykle zajęć obejmujące pięć 5-godzinnych warsztatów terenowych dla dzieci ze 120 szkół (wiosna 2015)
 • Leśne Szkoły - pięciodniowe wyjazdy z intensywnym programem ekologiczno-przyrodniczym dzieci (jesień 2015) dla najbardziej zaangażowanych w zajęcia klas. Uczniowie będą mieli szansę wyjechać na pięciodniowe (bezpłatne) Leśne Szkoły we wrześniu 2015 r.
   
 • Wydanie zbioru scenariuszy zajęć i poradnika edukacji terenowej
   
 • Konferencja zamykająca (zima 2015/2016)
   
 • Seminaria upowszechniające efekty projektu połączone z pokazem filmu-reportażu z projektu i dystrybucją książek (wiosna 2016)

Projekt „W dziką stronę” korzysta z dofinansowania w kwocie 800 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu
i Norwegii w ramach funduszy EOG 2009-2014 w ramach Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. 

Projekt "W dziką stronę" jest dofinansowany ze środków EOG


POWRÓT