POWRÓT

Kampania "Wybieram wodę"


 KAMPANIA SPOŁECZNO – EDUKACYJNA

„WYBIERAM WODĘ”

W trosce o zdrowie                                              W trosce o środowisko


Ogólnopolski program edukacyjny oraz konkurs
„Wybieram Wodę” dla szkół podstawowych

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz
Instytutu Promocji Zdrowia i Dietoterapii

 Patronat nad programem objął Minister Zdrowia oraz Kuratoria Oświaty

Celem programu jest edukacja w zakresie prawidłowego nawodnienia organizmu oraz promocja racjonalnego gospodarowania wodą i jej oszczędzanie.
Działania podjęte w ramach programu pomogą ukształtować prawidłowe nawyki żywieniowe uczniów, a także nauczą najmłodszych konsumentów świadomego korzystania z naturalnych zasobów wodnych oraz dbania o nie.

W krajach europejskich rocznie przypada średnio trzy razy więcej wód powierzchniowych na jednego mieszkańca niż w Polsce, stąd wiedza dotycząca racjonalnego gospodarowania wodą powinna być szeroko popularyzowana w naszym kraju. Dlatego też ważnym elementem projektu będzie promocja ochrony naturalnych zasobów wodnych, które chronią nas przed deficytem niezbędnego składnika diety. Program „Wybieram wodę” ma na celu promocję korzyści płynących z picia wody, zarówno wodociągowej, jak i butelkowanej. Edukacja z zakresu prawidłowego nawodnienia organizmu prowadzona również będzie w kontekście prawidłowo zbilansowanej diety. Co więcej,  działania w ramach programu będą podkreślać rolę wody nie tylko w zachowaniu zdrowia, ale także w środowisku, gospodarce, przemyśle i rolnictwie. Z uwagi na potrzebę ochrony naturalnych zasobów wodnych, jednym z kluczowych zadań projektu będzie także propagowanie racjonalnego gospodarowania wodą i jej oszczędzania.

Kampania społeczna „Wybieram wodę” skierowana jest do grup społecznych szczególnie narażonych na niedostateczne nawodnienie organizmu: małych dzieci, młodzieży szkolnej, kobiet w ciąży, seniorów oraz osób aktywnie uprawiających sport. 

Niezbędność wody poza wiodącą rolą w powstaniu i utrzymaniu życia, widać w każdej aktywności ludzkiej. Woda porusza turbiny, wykorzystywana jest w przemyśle, służy do transportu wodnego, nawadniania pól; jest niezbędna do rekreacji i hodowli ryb.
Nie można jej niczym zastąpić; należy dbać o jej zasoby i czystość.

 Czas trwania projektu w naszej szkole: listopad 2016 – czerwiec 2017

Koordynator projektu p. Anna Gendek – nauczycielka przyrody


Relacja z akcji edukacyjnej w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi
w ramach konkursu „Wybieram Wodę”

Nasza szkoła czynnie włączyła się w realizację zadań programu. Uczniowie, ich rodzice, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły, wykazali chęć promowania i prowadzenia zdrowego trybu życia, właściwego nawodnienia organizmu oraz racjonalnego gospodarowania wodą i jej oszczędzania. Uczniowie klasy Vb pod opieką nauczycielki przyrody p. Anny Gendek, pełnili przy realizacji tego zadania edukacyjnego i propagatorskiego, rolę wiodącą. Z 20 uczniów tej klasy, sześcioro zaangażowało się
z całych sił. Ich energia, pomysłowość i pracowitość bardzo inspirująco wpłynęły na pozostałych uczniów.
Oprócz dobrze nam znanego terenu szkoły, działaliśmy również w jej okolicy, wśród sąsiadów w miejscach zamieszkania,
w pobliskim sklepie, a przede wszystkim dużo rozmawialiśmy na ten temat z rodzicami.
Szacunkową liczbę osób trzecich - adresatów oceniamy na ok.1000 osób.

Uczniowie naszej szkoły prowadzili od 15 listopada do 9 grudnia br., kampanię edukacyjną „Wybieram wodę”
w trosce zarówno o zdrowie, jak i środowisko naturalne, poprzez:

1.    Wykonanie ulotek informacyjnych – „Pijmy wodę”, „Oszczędzajmy wodę”, „Funkcje jakie pełni woda w organizmie”, „Rola wody w życiu człowieka”, „Racjonalne gospodarowanie wodą i jej oszczędzanie”
Czworo uczniów z klasy Vb opracowało i przygotowało ulotki. Dołączyło do nich jeszcze dwoje uczniów, którzy pomogli w cięciu ulotek i ich kolportażu.
Ulotki rozdano:
- rodzicom uczniów z klas IV – VI, którzy uczestniczyli w jednym z cyklicznych spotkań z wychowawcami klas (wywiadówka) w dniu 21.11.br.;
- w sklepie z pieczywem -  w celu przekazania klientom robiącym zakupy;
- uczniom klasy partnerskiej IIb oraz przewodniczącym klas;
- pracownikom szkoły (w sekretariacie, stołówce, paniom woźnym, panu „stop” i in.)
Również sąsiedzi wszystkich uczniów Vb zostali tymi ulotkami obdarowani.


Twórcy naszych ulotekUlotki dla:


Pana „Stop”


Pani sprzedawczyni


Pań kucharek


Rodziców

2.    Zaprezentowanie całej społeczności szkolnej materiałów informacyjnych (plakaty i rysunki),  na temat znaczenia wody w życiu człowieka i w przyrodzie oraz pozytywnego wpływu oszczędzania wody na ochronę środowiska. Zostały one umieszczone na korytarzu szkolnym i w pracowni przyrodniczej. W akcję  zaangażowało się czynnie 10 uczniów z klasy Vb.

 Nasze plakaty: 

3.    Prezentację komputerową na lekcji przyrody dla uczniów  klasy Vb oraz rodziców podczas spotkania z wychowawcą dn. 21.11.br. jw. Jedna z nich poruszała 12 aspektów tego zagadnienia od „Co to jest woda?”, do „Polskie elektrownie wodne”- przygotowana została przez dwie uczennice klasy Vb. Druga, będąca dziełem ucznia (chłopca z tej samej klasy) – dotyczyła roli wody w życiu człowieka oraz jej oszczędzania i racjonalnego gospodarowania nią.


Prezentacja dla rodziców

 
Autorki prezentacji (pierwsza i druga od prawej) 

4.    Zajęcia terenowe w Lesie Łagiewnickim – największym w Europie parku miejskim
w Łodzi, podczas których pobrano do badań wodę z czterech ujęć:
. stawu przepływowego;
. zastoiska;
. rzeki Łagiewniczanki (dopływu Bzury);
. studni głębinowej  położonej przy Sanktuarium św. Antoniego i klasztorze
oo. Franciszkanów.

Badania kropel wody pod mikroskopem przeprowadzono tego samego dnia w szkole w pracowni przyrodniczej.
 


Pobór wody ze stawu


Pobór wody z zastoiska


Znakowanie próbek


Mikroskopowe badanie wody

5.    Eksperymenty z wodą na przykładzie doświadczenia Marii Skłodowskiej – Curie z 1907r. dotyczące  niemieszania się cieczy o różnej gęstości (w naturze, np. jezioro Bałchasz w Kazachstanie), w ramach działu „Kuchnia jako laboratorium”- na lekcjach przyrody.

 

Doświadczenia z wodą:

 

6.    Przekazanie materiałów edukacyjnych otrzymanych od organizatora:
- klasa Vb przekazała klasie partnerskiej IIb kolorowankę z zakresu programu edukacji ekologicznej, pt. „Z Wisły do Wisły – podróże z Kropelkiem”
- pozostałe klasy I – III otrzymały ww. kolorowankę drogą mailową.Przekazanie klasie partnerskiej książeczki do kolorowania

7.    Aktywny udział w lekcjach:
- uczniów klas I – III „Od kropli wody do organizmu człowieka”;
- uczniów klas IV „Woda cenniejsza niż złoto”;
- uczniów klas V – VI „Kropla wody jest cenna”, „Ochrona naturalnych zasobów
  wodnych” (ochrona wód Bałtyku).
W klasach IV – VI wykorzystano dodatkowo scenariusze lekcji: „ Woda pełna smaku”
i „Woda na talerzu”.

Lekcje w klasach młodszych:

 

Lekcje w klasach starszych:Na zakończenie wszyscy pijemy wodę

 Koordynatorem akcji jest nauczycielka przyrody p. Anna Gendek

www.sp111.edu.lodz.pl            sp111@poczta.onet.pl
Ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu
„Wybieram wodę”
 

15 grudnia 2016r. ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Wybieram wodę”.
Komisja konkursowa wyłoniła 5 Laureatów Konkursu oraz przyznała 10 Wyróżnień.

Nasza szkoła znalazła się wśród Laureatów: 

1.    Szkoła Podstawowa w Czerninie

2.    Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu 

3.    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi 

4.    Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju

      5.  Gminny Zespół Szkół w Łagowie,

  dzięki m.in. ogromnemu zaangażowaniu uczniów klasy Vb.
Wszystkie klasy biorące udział w Programie „Wybieram wodę” otrzymują certyfikaty.

 

Nagroda główna to: prawo darmowego wejścia na spotkanie edukacyjne w ramach Programu Edukacji Ekologicznej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. „Z Wisły do Wisły – podróże z Kropelkiem”
na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Filtry” przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, połączone ze zwiedzaniem Stacji Filtrów.

 Gratulujemy!

 Koordynator projektu edukacyjnego i konkursu „Wybieram wodę”
nauczycielka przyrody p. Anna Gendek


Działania wychowawców klas w ramach projektu


Klasa Ib w programie edukacyjnym "Wybieram wodę"

Nasza szkoła wzięła udział w PROGRAMIE EDUKACYJNYM " WYBIERAM WODĘ". W dn 7.12.2016 p. Olasik przeprowadziła
w klasie Ib lekcję pt. "Od kropli wody do organizmu człowieka". Dzieci opowiadały dlaczego woda jest ważna, nie tylko
dla człowieka. Dowiedziały się, że najlepiej pić czystą wodę, a nie napoje kolorowe.
To już kolejna lekcja z tematyki zdrowego żywienia.


Program "Wybieram wodę" w klasie IIId

Uczniowie klasy III d wzięli udział w zajęciach na temat "Od kropli wody do organizmu człowieka" dnia 8.12.2016 r.
Dzieci chętnie w nich uczestniczyły, z zaangażowaniem rozwiązywały zadania i odpowiadały na pytania.
Wykazały sie ogromną wiedza na temat znaczenia wody w życiu człowieka. Chętnie piły wodę mineralną
rozumiejąc jej dobroczynny wpływ na organizm człowieka.


Zajęcia projektowe w klasie IIIa

Klasa IIIa wzięła udziale w Ogólnopolskim projekcie ""Wybieram wodę", który ma na celu promowanie zachowań
prozdrowotnych oraz zapoznaje z rolą prawidłowego nawadniania organizmu jako podstawowego działania
kształtującego prawidłowe nawyki żywieniowe.


Informacje dodatkowe


Badanie jakości wody z czterech ujęć – zajęcia terenowe
 w Lesie Łagiewnickim.

15 listopada 2016r. grupa uczniów z klasy Vb pod opieką nauczycielki przyrody p. Anny Gendek postanowiła dokonać poboru wody
z czterech ujęć  w Lesie Łagiewnickim.  Las ten, to największy w Europie (1205ha), unikatowy park miejski, położony
w granicach Łodzi (zaledwie kilka km od naszej szkoły, znajdującej się w centrum). Wewnątrz niego wyodrębniono  Rezerwat Las Łagiewnicki.
Las Łagiewnicki, to także część Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Łódź jest miastem wyjątkowym. W jej granicach płynie 19 rzek i strumieni,
posiadających nazwy. Część z nich jest niewidoczna, gdyż zostały poprowadzone kanałami.  W dawnych wiekach, dzięki zasobom wody i drewna,
jak również poprzez działania ludzi, którzy te walory zauważyli i opisali (m.in. Stanisław Staszic, czy Rajmund Rembieliński) -  Łódź stała się wielkim
miastem przemysłowym( w XIX w.  w przeciągu stulecia liczba ludności zwiększyła się w Łodzi 600 krotnie – nieporównywalny wzrost demograficzny
w skali całej Europy). Dzięki tym walorom zyskała miano „ Ziemi Obiecanej”, co znalazło wyraz w literaturze.
Obecnie miasto liczy ok. 699 tys. mieszkańców, zajmując  trzecie miejsce w kraju.

 Uczniowie zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt, pobrali wodę :

1. ze stawów przepływowych;
2. z zastoiska przy stawach;
3. z rzeki Łagiewniczanki;
4. ze studni głębinowej położonej przy Sanktuarium św. Antoniego
 i klasztorze oo. Franciszkanów;

Planowaliśmy również pobrać wodę ze źródła (słynącego z cudów) w kaplicy pod wezwaniem św. Antoniego (jednak pompa w studni jest wyłączona o tej porze roku);
pobór wody nastąpi wiosną.

Po powrocie do szkoły uczniowie pod mikroskopem obserwowali pobrany materiał – krople wody z czterech ujęć. Dokonali analizy jej jakości. Uświadomili sobie,
że na jakość wody wpływa wiele czynników, m.in. działalność człowieka. To od nas zależy stan środowiska leśnego, wód, powietrza, gleb oraz biosfery.
Podczas wędrówki na podstawie spostrzeżeń i badań opracowaliśmy ścieżkę biohydrologiczną oraz znaleźliśmy skarby dziedzictwa narodowego.

Materiały zgromadzone w czasie zajęć terenowych zainspirowały nas do wzięcia udziału w ogólnopolskim
programie edukacyjnym oraz konkursie „ Wybieram wodę”.

Oto nasza fotorelacja:

Pobór wody ze stawu.


Pobór wody z zastoiska.


Pobór wody z rzeki Łagiewniczanki.


Pobór wody z drugiego stawu przepływowego.


Opisujemy próbki z wodą.


Jesteśmy w Lesie Łagiewnickim – to widać.


Na moście nad rzeką Łagiewniczanką.


Przed kapliczką św. Antoniego.


Obserwacja kropli wody pod mikroskopem.


Trasa naszej wyprawy.


Wycieczka do Warszawy – nagrodą Ogólnopolskiego Konkursu „Wybieram Wodę”
Rok 2017 – Rok rzeki Wisł

Nasza Szkoła znalazła się wśród laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Wybieram Wodę” dzięki ogromnemu
zaangażowaniu uczniów klasy Vb
.
Nagrodą główną było wejście do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Filtry” w Warszawie,
połączone ze zwiedzaniem Stacji Filtrów
.

Dnia 2 marca br. klasa Vb wraz z klasą partnerską IIb (biorącą, także udział w Konkursie) pod opieką wychowawców:
p. D. Stelmasiaka, p. J.Wróblewskiej i nauczyciela przyrody  p. A. Gendek odbyły wycieczkę do Warszawy.
Celem tej wyprawy było uczestnictwo w programie edukacyjno – ekologicznym, opracowanym i wdrażanym przez
Wodociągi m.st. Warszawy. Mogliśmy zobaczyć (projekcja filmu pt.”Z Wisły do Wisły”) pobór wody z Wisły wraz
z procesem jej uzdatniania. Woda pobierana jest przez stacjonarną instalację zlokalizowaną w nurcie rzeki,
tzw. „Grubą Kaśkę”(największa studnia infiltracyjna w Europie). Obiektami, które obejrzeliśmy i nas zachwyciły były:
wieża ciśnień (zbudowana w latach 1883 – 1886, osiągająca 40m wysokości) oraz zbiorniki wody czystej, zawierające
filtry powolne – podziemne budowle, które ze względu na swoją architekturę nazywane są „podziemnymi katedrami”.

Inicjatorem budowy wodociągów w Warszawie był p.o. prezydenta Warszawy rosyjski emerytowany wojskowy
Sokrates Starynkiewicz. Zainspirował go do tego fatalny stan higieny i zdrowia w stolicy - wówczas pod zaborem -
skutkujący dużą śmiertelnością mieszkańców. Projektantem, w latach 1876 – 78, został uznany w świecie brytyjski
inżynier William Lindley. Budowę nadzorowali jego dwaj synowie, z których starszy, również William, jest autorem
projektu i wykonania łódzkich wodociągów.

Samo pozyskiwanie i rozprowadzanie wody to za mało, aby woda była zdrowa i bezpieczna dla konsumentów.
Konieczne jest jej oczyszczanie i uzdatnianie. Proces ten jest realizowany przez Stacje Filtrów.

Podczas poboru i uzdatniania, woda przechodzi wiele procesów:
1. Ujęcie infiltracyjne (Gruba Kaśka i 4 mniejsze ujęcia);
2. Napowietrzanie;
3. Osadniki wody surowej;
4. Pulsatory;
5. Filtry pospieszne piaskowe;
6. Stacja Ozonowania i Filtracji na Węglu Aktywnym;
7. Filtry powolne (prędkość przepływu 10 cm/h);
8. Zbiorniki wody czystej;
9. Sieć miejska wodociągów.

W 2012r. Stacja Filtrów została wpisana na listę pomników historii. Trwają starania o wpisanie zespołu Stacji Filtrów
na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Pełni wrażeń i napełnieni wiedzą o tym, że woda jest najcenniejszym darem natury, bez którego życie na Ziemi jest
niemożliwe i należy ją rozsądnie wykorzystywać, wyruszyliśmy z przewodnikiem zwiedzać stolicę. Obejrzeliśmy Stare Miasto,
Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta i Zamkiem Królewskim, jak również szereg pomników wielkich Polaków:
M. Kopernika, A. Mickiewicza, B. Prusa, kardynała St. Wyszyńskiego, a także monument Syrenki nad Wisłą.
Podziwialiśmy  również zmianę warty przed Belwederem – siedzibą  Prezydenta RP.  Poruszaliśmy się głównie metrem.
Widzieliśmy pierwszą i drugą jego „nitkę”. Robi wrażenie - nie tylko szybkość pociągu, ale zarówno wystrój, jak i estetyka
podziemnych stacji. Szkoda, że  podziemnej kolei nie ma jeszcze w Łodzi!szersza fotorelacja na naszym facebook'uZaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
dla uczniów Szkół Podstawowych „Wybieram Wodę…”


W związku z udziałem naszej szkoły w tym roku szkolnym  w Programie Edukacyjnym  „Wybieram Wodę”,
zapraszamy
wszystkich uczniów  z klas I – VI do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Wybieram Wodę…”.
Prace plastyczne uczniów najpierw  wezmą udział  w konkursie szkolnym. Pięć wyróżnionych rysunków, zostanie przesłanych
na konkurs ogólnopolski.  Pozostałe ozdobią nasza szkołę z okazji Dnia Ziemi.
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „WYBIERAM WODĘ …”Celami Konkursu są:

a)       kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego nawodnienia organizmu;

b)    promocja programu edukacyjnego organizowanego przez Organizatora pod nazwą „Wybieram wodę – program edukacyjny dla szkół podstawowych”;

c)    rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.


 

Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz
nie przedstawianymi na innych konkursach.

Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową.

Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze w formacie A4, dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka,
pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.), za wyjątkiem: collage’u z materiałów sypkich i spożywczych oraz prac przestrzennych
i prac z zastosowaniem plasteliny, i zawierać rozwinięcie hasła „Wybieram wodę …” w kontekście prawidłowego nawodnienia organizmu.
Tematyka prac konkursowych powinna obejmować istotną rolę wody w życiu człowieka.

Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ani ich autorom, ani Szkołom Podstawowym. Zgłoszenie pracy do Konkursu
jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonego egzemplarza pracy konkursowej.

Prace oceniane będą według następujących kryteriów:

a)       oryginalność;

b)       dobra identyfikacja pracy z tematem;

c)       czytelność;

d)       charakter promocyjny.


Laureatom Konkursu przyznane zostanie 10 nagród rzeczowych, każda o wartości nie przekraczającej
w chwili przekazania kwoty 300 zł brutto: oraz 30 wyróżnień w postaci nagród rzeczowych o wartości
nie przekraczającej 50 zł brutto. Szkole Podstawowej, której uczeń zostanie laureatem Konkursu
i otrzyma jedną z 10 nagród głównych, Organizator przekaże nagrodę w postaci zapasu wody butelkowanej.

Na życzenie organizatorów w celu obiektywnego wytypowania rysunków, nie należy ich podpisywać, zostaną one odpowiednio
zaszyfrowane i wraz z oświadczeniem rodziców wysłane do Instytutu Promocji Zdrowia i Dietoterapii w Warszawie.


Prace trzeba przekazać nauczycielowi plastyki p. Danucie Sobolewskiej w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca.

Życzymy  powodzenia
Danuta Sobolewska – nauczyciel plastyki
i
Anna Gendek  - nauczyciel przyrody, koordynator projektu edukacyjnego „Wybieram Wodę”.


                           Dzień Ziemi 2017

Dzień Ziemi 2017 obchodziliśmy w naszej szkole pod hasłem „Woda -źródło wszelkiego życia”.
Troje uczniów z klasy Vb: Natalia Krzywańska, Wiktoria Włostowska i Tymon Korpiela, pod opieką nauczycielki przyrody p. Anny Gendek przygotowało prezentacje multimedialne na temat
:

„Rola wody w życiu człowieka”
oraz „Racjonalne gospodarowanie wodą i jej oszczędzanie”.


Prezentacje były częścią projektu edukacyjnego „Wybieram Wodę”, do którego przystąpiliśmy na początku roku szkolnego.
Zwieńczeniem prezentacji było wręczenie przewodniczącym klas IV – VI certyfikatów potwierdzających zapoznanie uczniów
(na wcześniej przeprowadzonych zajęciach edukacyjnych) z zasadami prawidłowego nawodnienia organizmu,
jak również racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.

Na korytarzu szkolnym zawieszono prace uczniów z klas I – VI, biorących udział  w ogólnopolskim konkursie plastycznym
dla uczniów szkół podstawowych „Wybieram wodę…”. Z naszej szkoły na konkurs wysłano rysunki
Roksany Kardas z kl. IVc, Jakuba Stróżczyka z kl. IVd, Filipa Hecimowic z kl. Va oraz Natalii Krzywańskiej
i Patryka Wężowskiego z kl. Vb.POWRÓT