POWRÓTComenius w naszej szkole

        W latach 2009-2011 będziemy realizować zadania międzynarodowego projektu Comenius. Szczegółowe informacje na temat tego międzynarodowego projektu znajdziecie na stronie: http://comenius.org.pl/index.php/ida/197/.

         Do projektu weszły 4 szkoły podstawowe z czterech europejskich krajów:
 • Szkoła z Łodzi, z Polski - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 www.sp111.edu.lodz.pl
 • Szkoła z Budapesztu, z Węgier - Eötvös József Általános Iskola www.eotvos232.hu
 • Szkoła z Peterborough, z Wielkiej Brytanii - Orton Wistow Primary School www.owps.gov.org
 • Szkoła z Tricarico, z Włoch - Istituto Comprensivo Tricarico-Calciano-MT www.icscotellaro.it .

          Koordynatorem całego międzynarodowego projektu jest Ildikó Lovász z Eötvös József Általános Iskola w Budapeszcie na Węgrzech. Językiem do komunikacji z partnerami jest język angielski. Otrzymaliśmy również wsparcie finansowe z funduszy europejskich na pokrycie kosztów podejmowanych działań i spotkania z partnerami - 24 000 Euro.

  Projekt jest realizowany pod hasłem BAŚNIE I LEGENDY W KRAJACH EUROPEJSKICH.

  Oto szczegółowe założenia projektu:

          Uczniowie będą poznawać legendy innych krajów poprzez zakres działań programowych. Każda szkoła wybierze legendę ze swojego kraju i podzieli się nią z innymi krajami. Uczniowie będą mieli za zadanie zaobserwować podobieństwa, cechy charakterystyczne oraz różnice pomiędzy swoimi i innymi utworami. Temat ten jest także doskonałą okazją do zapoznania się z ojczystymi legendami.
          W drugiej części projektu, opracowywać będziemy tę samą baśń (np. Hansa Christiana Andersena). Skoncentrujemy się na fabule oraz na tym, w jaki sposób została ona zinterpretowana w poszczególnych krajach. Przedyskutujemy również kwestię tego, czy dany utwór może odnosić się do czasów obecnych.

          Projekt początkowo będzie realizował założenia programowe z języka angielskiego czyli doskonalenie umiejętności czytania, pisania i mówienia. W czasie swojego trwania projekt będzie się rozwijał także w innych kierunkach programu nauczania różnych przedmiotów:
  • kształcenie umiejętności czytania tekstów ze zrozumieniem (język angielski),
  • kształcenie umiejętności dyskutowania na ich temat (język angielski);
  • odnajdywanie motywów wędrownych w baśniach i legendach (wykorzystanie wiedzy z literatury),
  • dokonywanie charakterystyki postaci literackich (kształcenie umiejętności stylistycznych),
  • odnajdywanie cech wspólnych literatury rodzimej z literaturą obcą (poszerzanie wiedzy literackiej),
  • omawianie cech gatunkowych: legend, baśni (poszerzanie wiedzy z zakresu teorii literatury).
  Legendy i baśnie mogą być opracowywane przy użyciu sztuki - na lekcjach plastyki, na lekcjach muzyki, na zajęciach teatralnych, na lekcjach religii, przyrody, historii i geografii.

          Zadania projektu mają zostać zintegrowane z planem nauczania w następujący sposób:
  • Projektowanie logo, tworzenie komiksów - lekcje plastyki, koło plastyczne
  • Przedstawienie kukiełkowe - język polski (elementy teatralne), koło teatralne, lekcje plastyki i muzyki
  • Przygotowanie scenografii przedstawienia - lekcje plastyki, koło plastyczne
  • Omawianie opowiadań i odszukiwanie w nich elementów historycznych - lekcje historii
  • Praca nad stroną internetową - lekcje informatyki i języka angielskiego
  • Prowadzenie korespondencji z innymi szkołami - lekcje języka angielskiego
  • Omawianie flory i fauny w opowiadaniach - lekcje przyrody, geografii
  • Napisanie książki kucharskiej - język polski, przygotowanie do życia w rodzinie, technika.
  Projekt przewiduje partnerską wymianę uczniów ze szkól oraz nauczycieli.  POWRÓT